Raad van Arbitrage voor de Bouw

De Raad van Arbitrage voor de Bouw is een onafhankelijke stichting die geschillen beslecht op het gebied van de bouw. Iedereen die een bouwgeschil heeft, kan dat aan de RvA voorleggen, mits de andere partij bij dat geschil het daar mee eens is. Of het nu om een geschil gaat over de uitvoering van een verkeerstunnel, over de oplevering van een woning of over de technische installatie van een bedrijfspand: als men in de bouw er samen niet uitkomt, kiest men vaak voor de RvA om recht te spreken.

Zie: www.raadvanarbitrage.nl

Namens AFNL zit Ph. van Nieuwenhuizen in de Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de Bouw