Wat is de federatie?

ceDe Aannemersfederatie is een koepelorganisatie van ondernemersorganisaties in de bouw- en infrasector. De aangesloten ondernemersorganisaties vertegenwoordigen zo’n 1200 lidbedrijven die actief zijn in uiteenlopende beroepsgroepen, zoals burgerlijke- en utiliteitsbouw, gespecialiseerde aanneming en de infrasector. De kleine en middelgrote lidbedrijven hebben gezamenlijk een omzet van 2 miljard euro en zo’n 20.000 medewerkers.

Belangenbehartiging

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de aangesloten ondernemersorganisaties in bouw en infra.  De belangenbehartiging vindt plaats via overkoepelende werkgeversorganisaties, bij overheden en politiek, door gelegenheidscoalities met andere branches, alsmede bij bedrijfstakfondsen en werknemersorganisaties.
De Aannemersfederatie streeft tevens naar een verbetering van het imago van de gespecialiseerde aannemers en een sterker profiel van de mkb-aannemers in de sector. Binnen de Aannemersfederatie kunnen ook drie secties actief zijn, te weten B&U, GA en Infra. Hierin zijn branches verenigd die naar hun samenstelling vergelijkbaar zijn en veel gemeenschappelijke (deel)belangen hebben.


  

 

 

 

gebouw in aanbouw