Wat doet Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra?

De Aannemersfederatie behartigt de gezamenlijke belangen van de autonome lidverenigingen en van de bedrijfstak bouw en infrastructuur. Tevens werkt de vereniging aan een sterker profiel in de bouwkolom en aan promotie van de bedrijfstak.


Vergroten marktpositie

Een belangrijke doelstelling van de Aannemersfederatie is vergroting van de marktpositie van kleine en middelgrote aannemersbedrijven richting opdrachtgevers, zoals landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen en woningcorporaties. Hetzelfde geldt richting grote hoofdaannemers en private opdrachtgevers. Aannemersfederatie Nederland is van mening dat er in de bouwprogramma’s en infrastructurele werken veel meer ruimte kan en moet komen voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit kan niet los worden gezien van de sterk groeiende vraag naar specialistische kennis in de bouw, waar deze bedrijven in hoge mate op drijven.


Concrete resultaatgerichte aanpak
Onder het motto 'Zelfstandig waar nodig, samenwerken waar mogelijk' staat de Aannemersfederatie garant voor een concrete en resultaatgerichte aanpak voor de leden, die tot uiting komt in:

 • een structuur waarbinnen de stem van iedere brancheorganisatie gelijk is;
 • open communicatie;
 • het –als verlengstuk van de aangesloten branches – bepleiten van gemeenschappelijke belangen bij overheden, politiek, opdrachtgevers en derden;
 • het verbeteren van het netwerk van contacten binnen de branchekolom, zodat de sector een beter profiel krijgt en een vanzelfsprekende samenwerkingspartner wordt;
 • het stimuleren van samenwerkingsverbanden en zoeken naar samenwerkingspartners om antwoord te geven op marktontwikkelingen;
 • het intensiveren van contacten met verwante organisaties om gezamenlijk relevante projecten voor de bouw- en infrasector uit te rollen;  
 • het onderhandelen over en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • een laagdrempelige en hoogwaardige helpdesk voor de bij de branches aangesloten ondernemers;
 • informatie-uitwisseling via ondermeer het maandelijkse ledenbulletin, nieuwsbrieven en de ledensite;
 • het tweemaandelijks verschijnende blad BouwBelang/GAZET;
 • ondersteuning van branches bij bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidies, het organiseren van (regionale) bijeenkomsten enz..;
 • het onderhandelen over en afsluiten van collectieve verzekeringen en overeenkomsten met interessante kortingen, als daar behoefte aan is.

 

 

gebouw in aanbouw