MKB Nederland

MKB-Nederland is de koepel van branche- en lokale ondernemersorganisaties, opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is; een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. MKB-Nederland streeft naar een klimaat waarin bedrijven de kans krijgen om te groeien, waarbij groei betekent meer banen en meer welvaart. De Aannemersfederatie is lid van MKB-Nederland en bekleedt samen met de NOA een bestuurszetel. Daarnaast participeert de AFNL in een aantal commissies binnen MKB-Nederland.

Zie www.mkb.nl

Namens AFNL en NOA zit R. Siertsema in het Hoofdbestuur van MKB-Nederland.
Daarnaast is AFNL vertegenwoordigd in diverse commissies en werkgroepen van MKB-Nederland.