Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland (OBN)

Logo OBN OBN is de brancheorganisatie van vakkundige stratenmakers. Als branchevereniging brent de OBN daarom de hele keten van de bestratingsbranche bij elkaar; van stratenmaker en hovenier tot certificeringsinstituut en leverancier van materiaal of materieel. Samen zijn ze verantwoordelijk voor kwalitatief straatwerk met een lange levensduur.

Web: www.obn.nl

Gebouwschil Nederland (GNL)

logo GNLGebouwschil Nederland (GNL) is een landelijke brancheorganisatie voor ondernemers die werken aan de gebouwschil. GNL bevordert de ontwikkeling van de aangesloten gespecialiseerde aannemers en toeleveranciers die werken aan de gebouwschil in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Hierbij staan duurzaamheid en innovatie centraal.

GNL zet in op groei en werkt vanuit het collectief belang aan het vakmanschap, professioneel ondernemerschap en werkgeverschap van haar leden. GNL legt een toekomstbestendige verbinding tussen zowel de leden onderling als met relevante externe belanghebbenden.

 

 

www.gebouwschilnederland.nl

Nederlandse Vereniging van Leidekkers

logo leidekkersverenigingAmbachtelijk vakmanschap, een rijke ervaring en kwaliteit zijn de belangrijkste kenmerken die de leden van de Vereniging van Leidekkers in Nederland gemeenschappelijk hebben. De leden zijn bedrijven die regelmatig leidekkers- en loodgieterswerk uitvoeren op monumentale panden, zoals kerken en kastelen. Overigens zijn ze ook zeer bedreven in renovatie en nieuwbouwwerken. De leden onderscheiden zich duidelijk van andere bedrijven die leisteenwerken uitvoeren.


Web: www.leidekkersvereniging.nl

Vereniging Modern Straatwerk

logovmsDe branchevereniging Vereniging Modern Straatwerk (VMS) zet zich samen met haar leden actief in voor de bevordering van een moderne  manier van (her)bestraten, waarbij een gezondere en effectievere aanpak centraal staan.
Dit doel wordt voor een belangrijk deel bereikt door mechanisatie van het (her)straatwerk.


Structurele belangenbehartiging
Om dit doel te bereiken richt de vereniging zich op het bevorderen van innovaties, het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitseisen, certificering van bedrijven en bevorderen van uitwisseling van materieel en kennis. Met het onderbrengen van het secretariaat en de aansluiting bij Aannemersfederatie Nederland streeft de VMS naar een structurele en adequate belangenbehartiging en dienstverlening voor de leden van de VMS.

Web: www.modernstraatwerk.nl.

Zinkmeesters

Werken met Titaanzink vereist vakmanschap. Om dit vakmanschap te waarborgen is een aantal jaren geledenlogo zinkmeesters

het predikaat 'Zinkmeester' in het leven geroepen. De Zinkmeesters vormen een modern gilde waarbij alleen de beste zinkdakdekkers van Nederland zijn aangesloten. Iedere Zinkmeester voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. Zinkmeesters herkent u niet alleen aan hun signatuur, maar ook aan hun waterdichte, verzekerde garantie van 10 jaar op alle daken en gevels. Zinkmeesters zijn in het bezit van het KOMO-procescertificaat conform de Nationale beoordelingsrichtlijn (IKOB-BKB 5212)

Web: www.zinkmeesters.nl