Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • BouwBelang: AFNL/NOA leggen wensen bij informateur neer

  omslagIn BouwBelang nr 2: AFNL/NOA-notitie aan de informateur, Fossielvrij en duurzaam bouwen; een blijvertje, Jong vaktalent in de steigerbouw, hoogste breeamscore bij toekomstbestendig verantwoord bouwen. Maar ook marktpartijen inventariseren knelpunten in restauratie en onderhoud monumentaal erfgoed, verrassende innovaties voor modern

  ...
 • AFNL / MKB INFRA: Wim van der Maas en Daan Stuit geridderd

  Twee mkb’ers pur sang zijn vandaag Koninklijk onderscheiden. Wim van der Maas en Daan Stuit zijn vandaag beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding heeft vanmorgen plaatsgevonden in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam, waar de versierselen door burgemeester Aboutaleb, na een persoonlijk woord, zijn opgespeld. Wim van der Maas was tot juni 2016 directeur van MKB INFRA en tot januari 2016 directeur van

  ...
 • Bouw helpt ruim 750 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan

  In 2015 is op initiatief van cao-partijen Bouw & Infra het project Wie Klaart de Klus gestart. Doel hiervan was om in twee jaar 295 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Dat werden er uiteindelijk veel meer, namelijk 750. Dat is een opmerkelijk resultaat voor de bouw- en infrasector die al langere tijd krimp laat zien in het aantal dienstverbanden.

  Veel duurzame plaatsingen
  Onderzoeksbureau USP heeft onderzoek gedaan naar het aantal

  ...
 • Modelovereenkomst Bouw & Infra goedgekeurd door de Belastingdienst

  Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. Wij adviseren u voor aanneming van werk in de bouw- en infrasector met en als zelfstandige zonder personeel deze goedgekeurde modelovereenkomst

  ...
 • AFNL/NOA: MKB als uitgangspunt voor beleid in komend Regeerakkoord

  Een nieuw kabinet staat voor de opgave opnieuw perspectief te bieden op een goede, duurzame en welvarende toekomst met mogelijkheden voor iedereen en een gelijk speelveld voor grote-, middelgrote- en kleine bedrijven en hun medewerkers. Hoewel het economisch beter gaat, is daarbij voor mkb-aannemers, die het zwaarst van alle beroepen zijn getroffen door de crises, nog wel het één en ander nodig. Met de verkiezingen achter de rug en de informatiegesprekken in volle gang, hebben

  ...
 • AFNL hoopt dat Eerste Kamer wet kwaliteitsborging snel en adequaat behandelt

  De Aannemersfederatie hoopt dat de Eerste Kamer de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen snel en adequaat behandelt. Aan deze wet is een lange voorbereidingstijd voorafgegaan. In die periode hebben veel partijen bijgedragen aan het resultaat zoals dat er nu ligt en door de Tweede Kamer met ruime meerderheid is aangenomen. De brancheleden van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) - 1800 bedrijven in de bouw- en infrasector; allen mkb-aannemers, met vakbekwame medewerkers - 

  ...
 • AFNL: heldere keuzes na verkiezingen

  Aannemersfederatie Nederland ziet de uitslag van de verkiezingen als de keuze van Nederlanders om andere en nieuwe wegen in te slaan. Waarschijnlijk zullen op basis van deze uitslag wat meer ‘niet-natuurlijke’ partners in de politiek elkaar op dossiers moeten vinden om een coalitie te vormen.  Voor de bouw- en infrasector zijn een paar dossiers, waarin heldere keuzes moeten worden gemaakt, daarbij cruciaal. De AFNL gaat er vanuit dat de Kamerbreed gedragen en door EZ

  ...
 • AFNL complimenteert Eerste Kamer met aanname initiatiefwetsvoorstel terugdringen betaaltermijnen

  Mkb-aannemers krijgen met de aanname van het initiatiefwetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen in de Eerste Kamer vanaf 1 juli aanstaande echt een stok achter de deur om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Het verheugt de Aannemersfederatie dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zo snel na aanname in de Tweede Kamer heeft behandeld en unaniem is aangenomen. De Aannemersfederatie verwacht dat de politieke druk om met wetgeving en boetes te komen om lange

  ...
 • BouwBelang: MKB-Toets nu ook inzet EZ en Groen Links ziet fiscale mkb voordelen

  omslagIn BouwBelang nr 1; Ook ministerie EZ zet in op MKB-Toets, Groen Links verwacht fiscale voordelen voor het mkb, Enschede wint de MKB INFRA AanbestedingsAward, branche-activiteiten op de Bouwbeurs, Mkb-aannemers verwachten gebrek aan vakmensen en BAM-directeur ziet prijsvechten als kortetermijndenken. Maar ook aandacht voor 

  ...
 • Nieuwe Bouw & Infra cao als tweetrapsraket

  Uit de inventarisatieronde van afgelopen zomer blijkt dat leden van de bij de Aannemersfederatie aangesloten verenigingen de cao verder willen aanpassen om toekomstbestendig te zijn. De conclusie uit de bespreking met cao partijen is dat de tweetrapsraket daar een goede aanpak voor zou zijn. Dit jaar benutten werkgevers en vakbonden om een goed fundament te leggen voor een nieuwe, toekomstbestendige cao Bouw & Infra. Daarin wordt verder uitgewerkt wat al eerder was afgesproken. Vanwege

  ...
 • Uitwerking MKB Toets gepresenteerd in Tweede Kamer; Ook minister EZ gaat inzetten op MKB-Toets

  Een brede mkb-delegatie ondernemers en bestuurders was onder aanvoering van MKB Nederland voorzitter Michaël van Straalen 15 februari aanwezig in Den Haag bij de presentatie van de uitwerking van de MKB Toets aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken, vertegenwoordigd door Erik Ziengs-VVD en vz.cie, Eppo Bruins-CU, Sharon Gesthuizen-SP, Agnes Mulder-CDA, Jacques Monasch-groep Monasch, Mei Li Vos-PvdA.MKBToets Mensen achter</p>...</div></div></article>  </li>
  <li class=

  AFNL complimenteert Tweede Kamer met aanname initiatiefwetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen

  Met de aanname van het wetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen lijkt er voor mkb-bedrijven een stok achter de deur te komen om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog en de AFNL pleit al geruime tijd voor een gerichte aanpak hiervan. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als

  ...
 • AFNL: goed dat Tweede Kamer betalingsgedrag wettelijk corrigeert

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat een groot aantal Tweede Kamerfracties zich achter het initiatiefwetsvoorstel van CDA (Agnes Mulder) en PvdA (Mei Li Vos / vh Jacques Monasch) schaart om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Goed is ook om te vernemen dat de minister van Economische Zaken, Kamp, nu aangeeft hier niet op tegen te zijn, zodat excessen voor het mkb worden voorkomen. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers

  ...
 • GAan In De Bouw

  Gespecialiseerde aannemers (GA) slaan handen ineen voor duurzame inzetbaarheid door opleiden voor nieuwe én bestaande werknemers. Volledig op de praktijk gerichte opleidingen die plaatsvinden in werkplaatsen van de bedrijven zelf en door eigen instructeurs worden gegeven. Opgedeeld in korte cursussen van enkele dagen die in elke gewenste volgorde en gespreid over de tijd kunnen worden doorlopen. Met een eigen certificeringssysteem en ‘ladder van vakbekwaamheid’. Zo pakt

  ...
 • Gesprekken over CAO 2017 gestart

  De huidige cao Bouw & Infra loopt zoals u weet tot eind januari 2017. Werkgevers en vakbonden hebben daarom in de afgelopen weken twee varianten besproken om tot een nieuwe cao te komen.
  De eerste variant is een uitgebreid traject dat maanden zal duren, omdat cao-partijen de cao verder toekomstbestendig willen maken. De tweede variant is een tweetrapsraket. Dit houdt in dat er een cao 2017 overeengekomen wordt met beperkte inhoudelijke veranderingen, plus een daarbij passende

  ...
 • Bent u 17 maart ook Bewust Veilig?

  Bewust veiligAlle dagen van het jaar zijn we actief bezig met onze veiligheid. Eén dag per jaar staan we er samen nog een keer extra bij stil. Op vrijdag 17 maart zijn we met elkaar Bewust Veilig aan het werk. Ook bij u op de bouwplaats?

  Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en

  ...
 • AFNL/NOA: MKB als uitgangspunt voor beleid met MKB-Toets op wet- en regelgeving

  Met de verkiezingen van de nieuwe Tweede Kamer  voor de deur hebben Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven een notitie gemaakt ‘MKB in Bouw, Afbouw en Infra; knuffelbeest of bindende kracht en bron van welvaart’ met een aantal punten specifiek gericht op de bouw, afbouw en infrasectoren en een aantal punten specifiek op het mkb gericht. Daar AFNL en NOA expliciet mkb-bedrijven vertegenwoordigen.

  Gezien

  ...
 • AFNL-bestuurder van Nieuwenhuizen benoemd tot voorzitter Construction Forum UEAPME

  Met ingang van 2017 is Philip van Nieuwenhuizen, bestuurs- en presidiumlid Aannemersfederatie Nederland en voorzitter MKB INFRA, door de Board of Directors van EBC (European Builders Confederation – Europese Bouwkoepel) benoemd tot voorzitter van het Construction Forum UEAPME (European Association of Craft, Small- and Medium-sized Enterprises – Europese MKB koepel). Het ‘Construction Forum’ UEAPME is de

  ...
 • AFNL: Mkb-aannemer verwacht gebrek aan vakmensen

  Mkb-aannemers klimmen voorzichtig uit het dal. De weg omhoog is afgelopen jaar ingezet en zet zich voort, maar de weg omhoog is lang en het dal was diep. De werkvoorraden worden iets beter, de prijsdruk is nog hoog maar lijkt zich voor het eerst te stabiliseren op hoog niveau, omzetverwachtingen zijn positief en ook het optimisme over het bedrijfsresultaat neemt toe. De instroom van nieuwe medewerkers zet voorzichtig door en is iets groter dan de uitstroom, hetgeen duidt op toenemende

  ...
 • BouwBelang 6: Laat ondernemers weer ondernemen!

  In BouwBelang nr 6 van december geven de voorzitters van MKB-Ned. en AFNL aan hoe zij denken dat de MKB-Toets moet gaan werken om ondernemers in de toekomst weer echt te kunnen laten ondernemen, wordt stilgestaan bij de opvolgingsproblematiek in mkb-aannemersbedrijven, komt een jonge vakman aan het woord over zijn passie voor het vak en belicht een jonge ondernemer hoe hij tegen het ondernemerschap aankijkt. Een opdrachtgever en opdrachtnemer laten zien hoe zij resultaatgericht samenwerken

  ...