Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL-NOA wil dat minister SZW wetsontwerp minimumbeloning en zelfstandigenverklaring terugneemt

  AFNL-NOA heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht het wetsontwerp minimumbeloning en zelfstandigenverklaring terug te nemen en niet in te dienen in de Tweede Kamer. De voorstellen van de minister bieden in de ogen van AFNL-NOA geen oplossing voor de huidige zzp-problematiek. Met dit voorstel blijven opdrachtnemer en opdrachtgever, mede gezien de grote complexiteit, in onzekerheid over de status van de arbeidsrelatie. Terwijl de administratieve lasten alleen

  ...
 • AFNL-NOA: zorgen over MKB-ontzorgverzekeringen: Duidelijkheid en communicatie over ontzorgpolissen dringend gewenst.

  Vorig jaar december maakten de minister van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken over de beperking van risico’s voor ondernemers voor het tweede ziektejaar van hun werknemers. Met behulp van MKB-ontzorgpolissen zouden ondernemers per 1 januari 2020 ontlast worden van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen. Echter, tot op heden is er noch vanuit het ministerie van SZW, noch vanuit verzekeraars, noch vanuit de werkgeverskoepels actief

  ...
 • In BouwBelang nr 5; Stikstof en PFAS beheersen agenda’s mkb-bouw en infra

  omslag BouwBelang 5 2019In de duurzaam-editie BouwBelang nr 5; een reportage van de acties rondom de stikstof en PFAS-problematiek, maar ook interviews met ondernemers die hiermee worden geconfronteerd. Daarnaast innovatieve mkb-bouwers werken aan off-grid woonhuizen, bouwbioligsche bouwen met gezondheid voorop, innovatieve infraprojecten in de strijd

  ...
 • AFNL-NOA: Concept-wetsvoorstel discriminatie bij werving en selectie schiet doel volstrekt voorbij

  Stichting AFNL-NOA is onaangenaam verrast door het wetsvoorstel van Staatssecretaris Van Ark van SZW om discriminatie in wervings- en selectieprocedures te voorkomen. AFNL-NOA maakt zich zorgen over de extra administratieve lasten die dit wetsvoorstel voor het mkb met zich meebrengt. Uiteraard is het voorkomen van discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt een streven dat AFNL-NOA ondersteunt.
  In de bouw en afbouw werft een werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een

  ...
 • Cao-onderhandelingen Bouw & Infra voorlopig uitgesteld

  De cao Bouw & Infra loopt af op 1 januari 2020. Werkgevers en werknemers waren voornemens vanaf 15 november te gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Vanwege onder andere de stikstof- en de PFAS-problematiek, hebben sociale partners echter besloten om de onderhandelingen voorlopig uit te stellen.

 • Actie op Malieveld: Bouw staat op slot!

  Actie: Bouw staat op slot op Malieveld. Duizenden bouwers met materieel op het Malieveld willen weer gaan bouwen En dat laten we Politiek Den Haag weten. Stikstof en PFAS problemen moeten nu van tafel.

  Meer foto's? Kijk hier...

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.