Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Rijksvastgoedbedrijf: Meld uw vragen over maatregelen coronavirus

  Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt diverse vragen over de uitvoering van werkzaamheden na de maatregelen vanwege het coronavirus. Bijvoorbeeld over kosten en compensatie of over boetes en vertragingen. We proberen via uw contactpersoon zo snel mogelijk antwoord te geven op uw vragen en bieden daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen via een webformulier. Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, heeft de Rijksoverheid daarnaast in samenwerking met de sector het protocol

  ...
 • AFNL-NOA: Protocol samen veilig doorwerken, moet stilval bouwsector voorkomen

  De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector, waaronder AFNL en NOA, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Met het protocol hopen zij ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden en brancheverenigingen. Het biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Belangrijk, omdat

  ...
 • Pensioen: Betaaltermijn voor facturen in april en mei verlengd

  Aannemersfederatie Nederland vindt het een goede zaak dat BpfBOUW heeft besloten om van 1 april 2020 tot 1 juni 2020 de betaaltermijn voor premies voor de bij het fonds aangesloten werkgevers naar twee maanden te verlengen. BpfBouw heeft dit besluit genomen om tegemoet te komen aan de situatie dat bedrijven als gevolg van het coronavirus en teruggelopen werkzaamheden in liquiditeitsproblemen komen. Op deze manier wil het fonds de werkgevers wat lucht geven.

 • Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

  Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.
  Voorwaarde voor het stikstofregistratiesysteem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de eerste maatregel die stikstofruimte gaat opleveren.

  ...
 • Ministers en bouw- en technieksector: samen veilig doorwerken

  De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom hebben Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen samen met organisaties in de bouw- en technieksector hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloop en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk veilig verder kan.

  De bouw- en technieksector

  ...
 • Onderhandelingen cao Bouw & Infra opgeschort

  Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en Vereniging van waterbouwers hebben, in gezamenlijk overleg met FNV en CNV Vakmensen, besloten de onderhandelingen voor de Bouw & Infra cao op te schorten. Het feit dat vooralsnog onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis voor de sector zijn, maakt het nu onmogelijk om afspraken te maken die passend zijn bij deze moeilijke periode.
  De geldende cao Bouw & Infra liep af op 1 januari 2020. Nadat

  ...
 • AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed

  AFNL-NOA vindt dat de eerste grote stappen van het kabinet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen met een noodpakket goed overkomen. Hopelijk valt dit ook in de ondernemerspraktijk goed uit en kunnen ondernemers snel en adequaat van de maatregelen gebruik maken en over liquiditeit blijven beschikken om te voorkomen dat zij gaan omvallen of medewerkers moeten ontslaan.
  Dit stelt de Stichting AFNL-NOA, een samenwerkingsverband tussen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra

  ...
 • Bereikbaarheid AFNL

  Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, heeft AFNL besloten om alle medewerkers vanaf 17 maart zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken. Ook alle bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd of vinden digitaal plaats.

  Uiteraard zijn wij gewoon bereikbaar en blijft onze dienstverlening beschikbaar. Schroom dus niet en gebruik onze dienstverlening als u vragen heeft. In verband met mogelijke drukte kunt u het beste een e-mail sturen, zodat wij daar spoedig op

  ...
 • Kabinet adviseert sociale contacten te vermijden in héél Nederland

  AFNL-NOA pleiten met MKB-NL voor specifieke noodmaatregelen voor ondernemers

  Vandaag heeft het Kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader van het coronavirus.

  Kortweg komt het advies neer op het vermijden van het sociale contact in héél Nederland. Als volgt:

  • Iedereen in Nederland blijft thuis als hij/zij klachten heeft van verkoudheid, koorts of hoest.
  • Alle bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 personen worden
  ...
 • Update cao-onderhandelingen Bouw & Infra

  In de derde onderhandelingsronde voor de Bouw & Infra cao op 10 en 11 maart is opnieuw gesproken over de mogelijkheid voor oudere werknemers met zwaar werk om eerder te stoppen met werken. Ook thema’s als ‘instroom en onderwijs’ en ‘flexibilisering en uitzenden’ zijn aan de orde gekomen. De inbreng en belangen van werkgevers en vakbonden op deze onderwerpen liggen nog ver uit elkaar.

  Proces
  Het gesprek tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao

  ...
 • AFNL: Handleiding preventieve maatregelen coronavirus beschikbaar

  Helaas stijgt ook in Nederland het aantal vastgestelde ziektegevallen door het coronavirus. Voor het geval u hiermee te maken krijgt, heeft MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN een aantal tips en adviezen gebundeld in een praktische en beknopte handleiding. In hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, maar ook over arbeidsrechtelijke consequenties als er uitval is door

  ...
 • Kleine stappen vooruit in cao-onderhandelingen Bouw & Infra

  Op 12 februari werd het gesprek tussen werkgevers en bonden over een nieuwe Bouw & Infra cao hervat. In de tweede onderhandelingsronde op 3 en 4 maart is gesproken over de thema’s ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’ en ‘eerder stoppen met werken voor oudere werknemers met zwaar werk’. Tijdens de constructieve bespreking hebben de partijen langdurig stil gestaan bij deze onderwerpen. Werkgevers en werknemers hebben voldoende tijd genomen om elkaars belangen toe te lichten

  ...
 • AFNL: volg informatie over corona virus

  Na de uitbraak van het coronavirus in december in Wuhan in China, heeft het virus ook Europa en Nederland bereikt. Over de hele wereld worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook de Nederlandse overheid en het RIVM hebben maatregelen genomen, daar het de verwachting is dat het aantal besmettingen nog verder toeneemt. Het is van belang alert te blijven op signalen in uw bedrijf en de websites van de Rijksoverheid, MKB-NL/VNO-NCW en het RIVM in de

  ...
 • Themabijeenkomst AFNL over Veiligheid en Kwaliteitsborging

  Op woensdag 19 februari vindt van 15.30 – 17.30 uur (ontvangst om 15.00 uur) de eerste themabijeenkomst van 2020 van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra plaats in Veenendaal, Nieuweweg 226.

  Bastiaan Benz, directeur SKG-IKOB, geeft een presentatie over de verantwoordingsplicht Wet Kwaliteitsborging en het instrument KIK Campus voor de WKB. Verder zal Theo van Kampen van Aboma u erover informeren hoe de Veiligheidsladder voor het mkb eerder een kans dan een

  ...
 • 20 juni Dag van de Bouw 2020

  Op zaterdag 20 juni is de Dag van de Bouw 2020. Ook de AFNL participeert in de Dag van de Bouw 2020. Save the date! Op deze dag zullen bedrijven uit de bouw en infra in heel Nederland projecten openstellen voor het grote publiek. We hopen op net zo veel mooie projecten als bij de vorige editie en net zo’n mooie dag. Wilt u als ondernemer graag een project in de schijnwerpers zetten en bezoekers een unieke kijk achter de schermen geven? Kijk op de ...

 • AFNL: te veel onduidelijk in Ontwerp Praktijkrichtlijn bij WKB, vooral voor aannemer

  In reactie op de Ontwerp NPR 8092 stelt Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra dat er te veel onduidelijkheden, dubbelingen en tegenstrijdige regels in opgenomen zijn. Dat is niet in overeenstemming met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Zo wordt volgens AFNL vooral de aannemer in veel gevallen verantwoordelijk gehouden voor zaken waarvoor hij helemaal niet verantwoordelijk is.