Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • MKB heeft serviceverlening hoog in het vaandel

  Serviceverlening en kostenoptimalisering zijn de belangrijkste elementen in de bedrijfstrategiën van het midden- en kleinbedrijf.  Om binnen steeds dynamischer concurrentieomgevingen goed te kunnen functioneren legt ongeveer de helft van de MKB-ondernemers in hun bedrijfsstrategie tevens de nadruk op marketingactiviteiten of vernieuwing van producten, diensten of bedrijfsprocessen.

 • Brede kabinetsaanpak om meer mensen aan het werk te helpen en te houden

  De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Er zijn dringend maatregelen nodig om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Het kabinet komt hiervoor met een omvattende en samenhangende aanpak. Hierin staat een andere kijk op werk centraal: meer nadruk op het investeren in mensen, hun mogelijkheden en vernieuwing.

 • Aannemersfederatie Nederland: scholing en banen in Vogelaarwijken

  Aannemersfederatie Nederland is bereid het komend jaar 500 werkzoekenden in achterstandswijken op te leiden tot vakman/vakvrouw in een gespecialiseerd aannemersberoep, met garantie op een baan. Voorwaarde is, dat de leden van de Federatie worden betrokken bij renovatieprojecten en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden die door aanbestedende overheidsdiensten en woningcorporaties in deze wijken worden uitgezet.

 • Aannemersfederatie pleit voor Bouwnota tijdens oprichtingscongres

  Op woensdag 18 juni jl. vindt in Nieuwegein het oprichtingscongres van Aannemersfederatie Nederland plaats. Tijdens dit congres presenteert voorzitter Henk Klein Poelhuis aan Minister van Economische Zaken mevrouw M. van der Hoeven de Beleidsnota.

  Aannemersfederatie wil een betere positie voor het midden- en kleinbedrijf in de bouw en infra, gespecialiseerde aannemers in een veel vroeger stadium bij het bouwproces betrekken en meer deeltijdbanen. Tevens pleit de Federatie voor de

  ...
 • "In vroeg stadium met alle partijen om de tafel zitten"

  ing. H. Klein Poelhuis, voorzitter van Aannemersfederatie NederlandOp 4 juni organiseerde de Vereniging Industriële Spuit- En Moffelbedrijven VISEM de jaarlijkse Technodag met als thema Kwaliteit en duurzaamheid.

  Tijdens de bijeenkomst is het eerste exemplaar van het boekwerk Kwaliteitseisen

  ...
 • Upcoming events

  Vakfederatie RietdekkersWerken in Duitsland: SOKA-BAU is onder voorwaarden bereid om uitstel tot 1 januari 2009 te verlenen voor afdracht ULAK. Lees

  ...
 • De Jager versoepelt boetes late belastingafdracht

  Ondernemers die te laat zijn met de maandelijkse afdracht van btw krijgen niet meer automatisch een boete. Staatssecretaris De Jager van Financiën kondigt dit aan in de aprileditie van magazine Ondernemen!.

  De Jager heeft hiertoe besloten omdat hem is gebleken dat er in het midden- en kleinbedrijf veel irritaties leven over het boeteregime van de Belastingdienst.

 • Verplichte markering voor bedrijfsauto's

  Nieuwe bedrijfsauto's moeten vanaf 9 juli opvallende markering hebben, zodat ze beter zichtbaar zijn. Hiermee wordt de zichtbaarheid van deze voertuigen en dus de veiligheid van de weggebruikers vergroot.

  De markering wordt verplicht voor bedrijfsauto’s vanaf 7500 kg en voor aanhangwagens vanaf 3500 kg. Vanaf 10 juli 2011 geldt deze verplichting ook voor oudere bedrijfsauto's.

 • Resultaten onderzoek kostendruk WKa

  Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft in opdracht van Aannemersfederatie Nederland een onderzoek verricht naar de kostendruk van wet- en regelgeving in gespecialiseerde aannemersbedrijven.

  De resultaten van dit onderzoek zijn 31 maart jl. door Aannemersfederatie-voorzitter de heer Klein Poelhuis aan de Staatssecretaris van Financiën, de heer de Jager, aangeboden.

 • Stijging aantal ZZP'ers

  Het is natuurlijk allang geen nieuws meer, dat vooral in de bouw veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) aan het werk zijn. Nu is echter ook met cijfers aangetoond, dat hun aandeel groeit. Ook krijgen zij steeds meer zeggenschap.

  Uit telling van de Kamer van Koophandel blijkt, dat het aantal ZZP’ers op de bouwplaats in de afgelopen twee jaar met 31 procent is gestegen. Op dit moment (begin 2008) werken 69.050 ZZP’ers in de bouwsector. In 2006 kwam de telling nog uit op 52.600.

 • Beton met titaniumcement moet milieu gaan zuiveren

  Milieuzuiverend asfalt?Titaniumdioxide (TiO2) heeft de eigenschap een chemische reactie uit te oefenen onder invloed van ultraviolette straling van de zon. Daardoor zuivert het de lucht van ongewenste gassen zoals kool- en stikstofdioxide.

  De cementproducenten ENCI en CBR introduceren daarom een betonsoort met toegevoegde TiO2.

 • Huizen op 5 meter boven zeeniveau

  Alle bouwterreinen in Nederland moeten voortaan worden opgehoogd tot 5 meter boven zeeniveau. Dat is het antwoord op de stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering.

  Die conclusie staat in het rapport 'Aandacht voor veiligheid', dat eind deze maand verschijnt.

 • Voorronden metselwedstrijden afgesloten

  Landelijke metselwedstrijdDe regionale voorronden voor de 56e editie van de “Nationale Wedstrijd in het Metselen met Baksteen” zitten er op.

  Landelijk hebben er in totaal 105 kandidaten meegedaan, allemaal metselleerlingen uit de hoogste klassen van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO), onderdeel

  ...
 • Zonnepanelen terug op het dak

  In 2006 zette de regering plotseling de subsidie voor groene energie stop. Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie, pas naar de Kamer gestuurd, is er een opvolger.

  De overheid gaat hiermee het opwekken van elektrische energie uit zonlicht (photo-voltaïsche zonne-energie, PV of zonnestroom genoemd) weer stimuleren. De Europese klimaatdoelstellingen – het Nederlandse energieverbruik moet in 2020 voor 14 procent groen zijn – ’helpen’ daarbij.

 • Bouwbesluit aangepast aan Europese richtlijn

  Wijziging BouwbesluitHet is verboden om voor bouwproducten waarvoor een CE-markering is vastgesteld een erkende kwaliteitsverklaring te eisen of verplicht te stellen die hetzelfde regelt als de CE-markering.

  Dit is vastgelegd in een wijziging van het Bouwbesluit 2003. De wijziging is op 14 januari 2008 in werking getreden.

 • Arbouw V&G-Planner nu ook voor de GWW-sector

  ArbouwDe B&U-sector kon al een tijdje gebruik maken van de Arbouw V&G-Planner. Nu kan ook de GWW-sector een V&G-plan maken met dit instrument. Daarnaast biedt de nieuwe versie de mogelijkheid om zelf taken toe te voegen. Met de V&G-Planner kan zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase op eenvoudige en efficiënte wijze een V&G-plan worden gemaakt van de uit

  ...
 • Fiscaal - bedrijfsauto

  • Auto van de Zaak
  • Bijtellingsregeling bestelbus met 'grijs' kenteken
  • Eindheffing bestelauto’s met doorlopend afwisselend gebruik
  • Werknemersverklaring auto van de zaak
  • Aanvaardbaar bewijs voor privé-kilometers
  • Rittenregistratie
  • Checklist: Uw auto en de fiscus
  • Veelgestelde vragen “Bedrijfsauto 2006”

   

  Auto van de zaak

  Hier kunt u het nieuwe ...