Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Kabinet stimuleert woningbouw

  Het kabinet werkt hard aan maatregelen om de bouw van woningen te stimuleren. Zo zal de komende twee jaar 700 miljoen euro worden vrijgemaakt om de bouw op gang te houden, banen in de sector te behouden en te zorgen voor energiebesparing in woningen. Van dat bedrag zal 400 miljoen euro beschikbaar zijn voor concrete steun aan stilgevallen of nog net niet begonnen woningbouwprojecten.

 • Belangrijke informatie: Crisisbijeenkomsten

  Volgens alle voorspellers en onderzoekinstituten (CPB, EIM, RABO, EIB) wordt de Bouwnijverheid hard getroffen door de recessie. Wanneer dit gebeurt en hoe hard precies, is nog niet duidelijk. Maar dat we klappen krijgen, lijkt onvermijdelijk.

  In mei organiseren wij 4 bijeenkomsten in het land, waar we u alle informatie verstrekken die voor u van belang is. Over ontslagzaken, de voor- en nadelen van de deeltijd-ww, over in- en uitlenen, mogelijkheden van scholing van uw tijdelijk

  ...
 • Arbeidsinspectie houdt bliksemactie tegen gevaarlijke steigers

  De Arbeidsinspectie houdt de komende twee weken een bliksemactie in de bouw. De inspecteurs controleren dan ongeveer 300 bouwplaatsen in verschillende binnensteden. Ze letten daarbij vooral op veilig gebruik van mobiele steigers (rolsteigers). Overtreders krijgen bij ernstig (val)gevaar direct een boete.

  Bij vergelijkbare acties in 2006 en 2008 deelde de inspectie bij elkaar zo'n 100 boetes uit voor verkeerd gebruik van steigers, ladders en trappen. In 300 gevallen was de situatie

  ...
 • Aannemersfederatie niet aan CAO tafel

  De onderhandelingen over de bouw CAO zijn 9 april van start gaan zonder Aannemersfederatie Nederland.

  Bouwend Nederland stelt zich op het standpunt dat zij de enige werkgeversvereniging onderhandelingspartner bij het overleg over de CAO voor het Bouwbedrijf is. Bouwend Nederland stelt dat het daarom ook alleen aan haar is om te bepalen, wie zij als onderhandelingspartner bij dat CAO-overleg wil betrekken. Aannemersfederatie Nederland acht dit onaanvaardbaar en accepteert alleen een

  ...
 • Platform Restauratie van start tijdens Restauratiebeurs

  Van  23 t/m 25 april vindt de Restauratiebeurs plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Er is dit jaar extra reden om te komen, want op 23 april vindt de lancering plaats van het Platform Restauratie. Het Hoofdbedrijfschap Ambachten heeft het initiatief genomen, samen met tal van andere betrokken partijen, en reageert hiermee op de roep vanuit de markt om samen ons cultureel erfgoed duurzaam te restaureren en te behouden.

 • Innovatie: nieuwe themabijeenkomsten

  In navolging op de startbijeenkomst was de themabijeenkomst weersonafhankelijk bouwen van 31 maart jongstleden wederom een groot succes!
  De opkomst was redelijk maar de betrokkenheid van de deelnemers was enorm. De  praktijkvoorbeelden van weersonafhankelijk bouwen in de Infra,  van de firma van Ginkel en Pro Rail vormden gezamenlijk met de presentatie van de metselfabriek en procesoptimalisatie veel stof tot nadenken.

  Na de presentaties volgde een uitermate zinvolle en goede

  ...
 • Brainstormbijeenkomst ‘De Bouw Draait Door!’

  Op 15 april a.s. organiseert www.komindebouw.nl een brainstormbijeenkomst ‘De Bouw Draait Door’ in Harderwijk. Doel van deze bijeenkomst is om een gedegen brainstormsessie te krijgen, waarbij alle betrokken partijen goed vertegenwoordigd zijn. Tijdens de sessie zal aandacht worden besteed aan HRM binnen de hele bouwsector.

 • Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland doet een oproep aan de politiek

  Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland is enthousiast over het akkoord dat de EU-bewindslieden van Financiën dinsdag hebben bereikt omtrent het lagere btw-tarief van zes procent voor renovatie activiteiten van woningen jonger dan vijftien jaar. De Nederlandse economie is gebaat bij duurzame investeringen en het stimuleren van de werkgelegenheid. Daarom zou het goed zijn als de Nederlandse overheid het akkoord van de EU-bewindslieden van Financiën omtrent het lagere btw-tarief van zes

  ...
 • Startbijeenkomst Innovatie 3 maart 2009 groot succes!

  De opkomst van alle brancheverenigingen vertegenwoordigd binnen Aannemersfederatie Nederland tijdens de startbijeenkomst van het innovatieproject was  enorm. De ruimte die beschikbaar gesteld was door Syntens stroomde even voor 16.00 uur volledig vol. Er waren ruim 50 enthousiaste ondernemers aanwezig.
  De presentaties gehouden door TNO, Syntens en de Bouw Informatie Raad over de onderwerpen Logistiek, ICT (Automatisering) en Weersonafhankelijk bouwen waren uitstekend en sloten aan bij

  ...
 • Nieuw ledenbulletin in ledendeel

  In het ledendeel is vanaf nu het februarinummer van het ledenbulletin te lezen. Ook dit keer bevat het veel informatie over actuele zaken, waaronder de kredietcrisis, werken in Duitsland, bedrijfsvoering, arbeidsrecht, fiscale zaken, bedrijfvoering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, sociale zaken en overheid.

  Voor toegang tot het besloten deel kunnen leden van onze lidvereningen toegangsgegevens aanvragen.

   

 • Startbijeenkomst Innovatieproject 3 maart

  TNO, Syntens en Aannemersfederatie Nederland hebben besloten nauw samen te werken om de innovatiekracht van kleine en middelgrote aannemers een forse impuls te geven.  Door de lage marges, focus op prijs en te eenzijdige aandacht voor capaciteit heeft het systematisch innovatief denken in de bouwkolom nog steeds geen topprioriteit. Ook factoren als conservatisme, de strakke hiërarchische lijnen en wantrouwen tussen de opeenvolgende schakels, beperken de mogelijkheden voor veel aannemers om

  ...
 • Regeling werktijdverkorting maand verlengd

  Van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) mogen noodlijdende bedrijven nog in maart een beroep doen op de werktijdverkorting om hun personeel via de WW tijdelijk minder te laten werken. De regeling zou 1 maart sluiten, maar wordt verlengd nu Donner verwacht half maart een sociaal akkoord te sluiten met werkgevers en vakbonden.

 • Kredietcrisis en recessie: het antwoord van Aannemersfederatie Nederland

  De eerste onheilstijdingen die over de sector Bouw werden uitgestort kwamen van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Het EIB voorspelde medio november 2008 zwaar weer voor de bouw in 2009 en 2010, met een terugval van de totale bouwproductie van ruim 10%. Het aantal arbeidsplaatsen zou met maar liefst 30.000 afnemen, met name onder het reguliere bouwvakpersoneel bij de nieuwbouwproductie van woningen en bedrijfsgebouwen.
  Gealarmeerd door deze cijfers heeft

  ...
 • Rijkswaterstaat Zeeland en Heijmans winnen eerste Nederlandse Bouwpluim

   

  Tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw op 11 februari 2009 heeft Elco Brinkman de eerste Nederlandse Bouwpluim uitgereikt aan Rijkswaterstaat Zeeland en samenwerkingspartner Heijmans Infra Management B.V. Zij ontvingen deze nieuwe stimuleringsprijs voor hun gezamenlijke project ‘Beheer en onderhoud Rijkswegen Zeeland’. Volgens de jury is dit project een typisch voorbeeld van een open dialoog met veel vertrouwen tussen de samenwerkende partijen.

  ...
 • Nieuwsbrief VROM: "De Aannemersfederatie heeft aandacht voor leerlingwerkplaatsen"

  Volop aandacht voor de inspanningen van Aannemersfederatie Nederland in de Krachtwijken in de nieuwsbrief van het ministerie van VROM:

  De Aannemersfederatie heeft aandacht voor leerlingwerkplaatsen

  Werkzoekenden met ambities in de bouw of de aannemerij krijgen in de toekomst volop kansen. Beroepsopleiding Gespecialiseerde Aannemers (BGA), het opleidingsinstituut van Aannemersfederatie Nederland, biedt 500 leerlingwerkplaatsen aan in de 40 wijken. Henk

  ...
 • Pensioenafspraken sociale partners uitzendbranche en bouwsector verplichtgesteld

  Lijnden/Utrecht/Harderwijk, 9 februari 2009

  Onlangs heeft Minister Donner de tussen sociale partners uit de uitzendsector en de bouwsector gemaakte afspraken over het pensioen van uitzendkrachten in de bouw verbindend verklaard. Zowel het pensioenfonds van de uitzendkrachten (StiPP), als dat van de bouw (BPF Bouw), is voor de gehele sector verplichtgesteld. Daarbij zijn de afspraken zó op elkaar afgestemd, dat de werknemer slechts onder de werkingssfeer van één van beide fondsen

  ...
 • Aannemersfederatie uitgebreid!

  logo zinkmeesters

  In januari hebben De Zinkmeesters zich als 16e organisatie aangesloten bij de Aannemersfederatie Nederland. Onlangs is de overeenkomst schriftelijk bezegeld. De Zinkmeesters vormen een modern gilde waarbij alleen de beste zinkdakdekkers van Nederland zijn aangesloten. Alle Zinkmeester zijn in het bezit van het KOMO-procescertificaat

  ...
 • Verplichte afdracht ULAK vanaf 1 januari 2009

  CAO-partijen zijn er niet in geslaagd om bij SOKA BAU de gelijkwaardigheid aan te tonen van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in de CAO voor de Bouwnijverheid.
  Om deze reden moeten Nederlandse werkgevers over de periode dat zij werknemers in Duitsland werkzaamheden laten verrichten 14,7% over het jaarloon (uurloon x 8 x 261) afdragen.

  Om dubbele afdracht te voorkomen is besloten om artikel 95 van de CAO zodanig te wijzigen dat bij werken in Duitsland geen afdracht aan

  ...