Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Persbericht: Enquête Aannemersfederatie Nederland

  "MKB-bouwbedrijven snijden in vast personeel en stellen investeringen uit"
  "MKB-infrabedrijven merken niets van extra overheidsmaatregelen"
  Dat zijn de conclusies uit een enquête die Aannemersfederatie Nederland deze zomer uitvoerde onder haar leden.

  De afgelopen twee maanden is de orderpositie van mkb-bedrijven in de bouw snel verslechterd. Driekwart van de ondernemers heeft te kampen met onvoldoende orders.  In juni bedroeg dit nog 60%. Voor het eerst in deze recessie

  ...
 • Troonrede Prinsjesdag

  De koningin sprak op 15 september 2009, Prinsjesdag, de Troonrede uit. Hierin presenteerde de Regering de belangrijkste plannen voor 2010. De volledige Troonrede is te lezen in dit nieuwsbericht.

 • Federatie gaat niet akkoord met dure bouw-cao

  Aannemersfederatie Nederland vecht de algemeenverbindendverklaring van de bouw-cao aan. De bedenkingen ertegen zijn naar het ministerie van Sociale Zaken gestuurd. Volgens de voorzitter van de Aannemersfederatie, de heer Klein Poelhuis, is een belangrijke reden voor de stap van de federatie dat het cao-akkoord wel heel duur is geworden. Weliswaar zit er ‘maar’ een loonstijging van 2 procent in, maar die komt bovenop de al eerder afgesproken 3 procent. Behalve deze loonstijging zitten er

  ...
 • Verlaagd BTW-tarief op energiebesparende isolatie

  De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met het fiscaal stimuleringspakket van staatssecretaris De Jager. Dit betekent onder andere dat per 1 juli voor het isoleren van woningen het verlaagde BTW-tarief geldt. Het betreft het verrichten van op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst, ...

 • Van der Laan kent subsidie toe voor 15.000 woningen

  Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft voor 100 miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van circa 15.000 koop- en duurdere huurwoningen. Gemeenten met woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigen te vallen, konden voor 15 juli aanvragen indienen voor de stimuleringsregeling woningbouw. 211 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor 607 projecten van in totaal ruim 227 miljoen euro. De Minister heeft een selectie gemaakt op basis van onder

  ...
 • Uitnodiging: Nieuwe serie BouwLokalen over de noodzaak van innoveren

  Innoveren juist nu!
  Voorbij zijn de tijden dat uw enige zorg was uw projecten op tijd af te ronden. Nu is het zaak werk binnen te halen! BouwLokalen ziet ook dat de markt is veranderd en biedt u een palet aan concrete mogelijkheden om ook in deze barre tijden succesvol te ondernemen.

 • Uitnodiging derde landelijke "Industry Day"

  Namens de TU Delft en de Regieraad Bouw nodigen wij u uit voor de 3e landelijke "Industry Day" op 8 oktober a.s. Het kernprogramma van deze Industry Day is opgezet rond een centraal open debat tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers uit alle disciplines van de sector over de vraag hoe de ingezette vernieuwing in de bouw verder gebracht moet worden. Laat u zich door tal van vooraanstaanden uit de sector informeren over best practices, trends en leerpunten uit zowel binnen- als buitenland en

  ...
 • Uitnodiging workshop 'Binden en boeien van werknemers in tijden van crisis'

  De wereld verandert en bouwbedrijven veranderen mee. Dat heeft ook gevolgen voor het personeelsbeleid: u heeft divers personeel nodig. Maar hoe doe je dat: divers personeel werven? En hoe kunt u hen blijven boeien zodat ze bij u blijven werken?

  De Regieraad Bouw organiseert workshops waarin u antwoorden krijgt op deze vragen.

 • Uitnodiging workshops 'Dilemma's in de bouwpraktijk'

  Draagt integer gedrag bij aan een beter bedrijfsresultaat?
  Deze en andere vragen komen aan bod tijdens regionale workshops over dilemma’s in de bouwpraktijk. In een film over een bouwproject met Derek de Lint als aannemer ziet u diverse integriteitdilemma´s voorbij komen. Na deze film discussieert u met opdrachtgevers en opdrachtnemers over integer en transparant gedrag en hoe dit bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat.
   
  8 september Friesland: locatie

  ...
 • Arbeidsinspectie controleert werkomstandigheden uitzendkrachten

  Inspecteurs van de Arbeidsinspectie gaan tot het eind van het jaar op bezoek bij zo’n vijfhonderd bedrijven waar uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers of stagiairs werken. Ze zullen controleren of deze werknemers goede instructies krijgen over veilig werken en of het bedrijf daarop ook toeziet.

 • Duurzaamheidslening voor energiezuinig maken woning

  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) maakt het particulieren mogelijk hun woning energiezuinig te maken met een duurzaamheidslening. De huiseigenaren kunnen dit krediet aanvragen bij gemeente of provincie. Het gaat om bedragen tussen de 2.500 en 15.000 euro, waarmee particuliere huizenbezitters hun huis kunnen laten voorzien van bijvoorbeeld dubbel glas of zonnepanelen.

 • TNO: Helft van bouwfouten al tijdens ontwerp gemaakt

  Uit onderzoek van TNO en het CUR Platform Constructieve Veiligheid blijkt dat de helft van de bouwfouten tijdens het ontwerp gemaakt wordt en ruim een derde tijdens de uitvoering. Beide partners hielden gedurende zeven maanden een centrale registratie van bouwfouten bij en hebben die geanalyseerd met als doel de bouw in Nederland veiliger te maken. Verbeteringen in de bouw zijn immers pas effectief als de oorzaak van bouwfouten bekend is en aangepakt wordt.

 • Grieppandemie: wat kunt u doen?

  Bij een grieppandemie kan een groot deel van de bevolking (30%) ziek worden. Dit betekent uitval onder uw werknemers, leveranciers en klanten. Om uw bedrijf zo goed mogelijk voor te bereiden op de grieppandemie kunt u verschillende maatregelen treffen. Het is immers belangrijk dat bij een griepgolf de belangrijkste activiteiten in uw bedrijf blijven draaien.

 • Duurzame relaties in de bouwketen

  Op 30 juni jl. is op initiatief van de werkgroep Duurzaamheid van de Regieraad Bouw Oost Nederland door Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra in samenwerking met Tracé een eerste workshop ketensamenwerking met de titel “DUURZAME RELATIES IN DE BOUWKETEN” georganiseerd.

  De werkgroep Duurzaamheid van de Regieraad Bouw Oost Nederland kan met de workshops “duurzame relaties in de bouwketen” verschillende partijen in de bouwketen de mogelijkheid geven om duurzaam bouwen ook

  ...
 • Persbericht 'In bouw recessie snel dichterbij '

  Voor mkb-aannemers in de bouw en infra komt de recessie snel dichterbij. Eind mei geeft bijna 60% aan te kampen met productiebelemmeringen. Voor het overgrote deel is dit te wijten aan onvoldoende orders, voor een kleiner deel aan stagnatie bij grote hoofdaannemers. Een kwart van de ondervraagde aannemers verwacht de komende maand te moeten inleveren op de totale personeelssterkte en  65% verwacht een verslechtering van het economisch klimaat en een daling van de prijzen.

  Dit blijkt

  ...
 • Til Slim! Download de brochure "Het onderste blok boven."

  Een groot deel van de blokkenstellers heeft lichamelijke klachten. Hoewel er genoeg hulpmiddelen in de handel zijn om te helpen bij het tillen, doen de meeste blokkenstellers het zware werk handmatig. Men weet vaak wel dat het beter is deze hulpmiddelen te gebruiken, maar toch komt het er niet van. De Commissie Til Slim heeft daarom een brochure uitgebracht waarin precies wordt vermeld waarom het zo belangrijk is om hulpmiddelen te gebruiken bij het tillen en hoe men het werk aangenamer kan

  ...
 • Inspecties bij ruim honderd heibedrijven

  De Arbeidsinspectie voert deze en volgende maand een grote controleactie uit in de funderingsbranche. Inspecteurs zullen ruim honderd funderingsprojecten bezoeken. Ook gaan ze langs bij veertig funderingsbedrijven. Er zal onder meer gecontroleerd worden op machineveiligheid, dieseluitstoot, geluid, verontreinigde grond, valgevaar en begaanbaarheid van het terrein. Vooral op dat laatste punt zal extra streng gecontroleerd worden. En slechte ondergrond levert gevaar op voor werknemers, maar

  ...