Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Code Hellende Daken wordt ook RIE-instrument

  Ruim een jaar geleden heeft het Hoofdbedrijfschap Ambachten de Code dakdekkers hellende daken uitgebracht. Nu echter gaat hij al weer op de schop. De Code wordt ook geschikt gemaakt als risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e)-instrument. Aanleiding voor drie vragen aan Piet Jacobs, lid van de HBA-commissie Dakdekkers Hellende Daken en bestuurder van brancheorganisatie Het Hellende Dak. Hij heeft ook meegewerkt aan de ontwikkeling van de Branchecode.

 • Doe mee aan de enquete Bedrijfsvergelijkend onderzoek Hellende Daken

  Alle ondernemers in de branche hebben het vragenformulier van het jaarlijkse Bedrijfsvergelijkend onderzoek voor de branche Hellende Daken ontvangen. Mocht u het niet (meer) hebben, dan kunt u het vragenformulier ook downloaden. Steeds meer bedrijven benutten deze unieke mogelijkheid om hun individuele exploitatie en productiviteitscijfers te vergelijken met het gemiddelde in de

  ...
 • Bouwambtenaren snel bijspijkeren

  Gemeenten moeten voortvarend aan de slag met de verbetering van de dienstverlening van hun bouwambtenaren. Ook moet de regelgeving met betrekking tot het verlenen van bouwvergunningen snel worden vereenvoudigd. Daarvoor pleit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van het bericht over de ambtelijke onkunde van veel bouwambtenaren en de slechte dienstverlening.

 • Zieke uitzendkracht krijgt ook ziekengeld over werkdagen in weekend

  Uitzendkrachten krijgen straks in hun eerste ziekteweek ook over werk in het weekend ziekengeld uitbetaald. Nu krijgen zij dat niet. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Ziektewet op dit punt te wijzigen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van Hijum.

 • Gemeenten stappen af van actief grondbeleid

  Steeds meer gemeenten overwegen de handel in bouwrijpe grond over te laten aan de markt. Dat zegt Arno Segeren van het Planbureau voor de Leefomgeving. De gemeenten zien steeds meer de nadelen van het actief grond verwerven voor bouwprojecten.

 • Gebouwen steeds minder veilig bij brand

  Brandveilige materialen in gebouwen missen dikwijls hun effect. Dit komt omdat de panden zelf, waarin branddeuren en brandwerend glas worden geplaatst, steeds onveiliger worden, waarschuwt Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), de organisatie voor leveranciers van brandpreventieve materialen en constructies.

 • Bouwkolom klaar voor customer experience

  Bij customer experience staat de beleving rond een merk of product centraal. Deze nieuwe marketingstrategie is de optelsom van alle interacties van organisaties met hun klanten. Hieronder vallen niet alleen marketing- of promotionele acties. Andere contactmomenten, zoals de contacten met een verkoop- of serviceafdeling, online transacties, de levering en de facturering zijn minstens zo belangrijk.

 • Maak ruimte voor hulpmiddelen

  Het gebruik van arbovriendelijke hulpmiddelen moet beter, stelt Cees van Vliet. Immers, hulpmiddelen dragen voor een belangrijk deel bij aan het bevorderen van de gezondheid van werknemers. De bouwplaats moet zo worden ingericht dat het materieel er de ruimte krijgt.

 • Vastgoedfraude dupeert pensioenfonds BPF Bouw

  Het pensioenfonds voor de bouw, BPF Bouw, is voor enkele miljoenen gedupeerd door verdachten in de vastgoedfraude. Dat blijkt uit een vertrouwelijk justitiedossier dat door de Volkskrant is ingezien. Het onderzoek van justitie richt zich op de bouw van een wolkenkrabber in Rotterdam, de Coolsingeltoren.

 • Helft bouwsector tilt te zwaar

  Werknemers in de bouwsector tillen tijdens hun werk vaak zwaar materiaal zonder hulpmiddelen te gebruiken. Bij controles van de Arbeidsinspectie bleek bijna de helft van de bouwvakkers te zwaar te tillen. Vorig jaar heeft de Arbeidsinspectie op 475 bouwplaatsen bekeken hoeveel kilo glaszetters, gevelmonteurs en betonstaalvlechters tijdens hun werk tillen.

 • MKB heeft serviceverlening hoog in het vaandel

  Serviceverlening en kostenoptimalisering zijn de belangrijkste elementen in de bedrijfstrategiën van het midden- en kleinbedrijf.  Om binnen steeds dynamischer concurrentieomgevingen goed te kunnen functioneren legt ongeveer de helft van de MKB-ondernemers in hun bedrijfsstrategie tevens de nadruk op marketingactiviteiten of vernieuwing van producten, diensten of bedrijfsprocessen.

 • Brede kabinetsaanpak om meer mensen aan het werk te helpen en te houden

  De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Er zijn dringend maatregelen nodig om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Het kabinet komt hiervoor met een omvattende en samenhangende aanpak. Hierin staat een andere kijk op werk centraal: meer nadruk op het investeren in mensen, hun mogelijkheden en vernieuwing.

 • Aannemersfederatie Nederland: scholing en banen in Vogelaarwijken

  Aannemersfederatie Nederland is bereid het komend jaar 500 werkzoekenden in achterstandswijken op te leiden tot vakman/vakvrouw in een gespecialiseerd aannemersberoep, met garantie op een baan. Voorwaarde is, dat de leden van de Federatie worden betrokken bij renovatieprojecten en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden die door aanbestedende overheidsdiensten en woningcorporaties in deze wijken worden uitgezet.

 • Aannemersfederatie pleit voor Bouwnota tijdens oprichtingscongres

  Op woensdag 18 juni jl. vindt in Nieuwegein het oprichtingscongres van Aannemersfederatie Nederland plaats. Tijdens dit congres presenteert voorzitter Henk Klein Poelhuis aan Minister van Economische Zaken mevrouw M. van der Hoeven de Beleidsnota.

  Aannemersfederatie wil een betere positie voor het midden- en kleinbedrijf in de bouw en infra, gespecialiseerde aannemers in een veel vroeger stadium bij het bouwproces betrekken en meer deeltijdbanen. Tevens pleit de Federatie voor de

  ...
 • "In vroeg stadium met alle partijen om de tafel zitten"

  ing. H. Klein Poelhuis, voorzitter van Aannemersfederatie NederlandOp 4 juni organiseerde de Vereniging Industriële Spuit- En Moffelbedrijven VISEM de jaarlijkse Technodag met als thema Kwaliteit en duurzaamheid.

  Tijdens de bijeenkomst is het eerste exemplaar van het boekwerk Kwaliteitseisen

  ...
 • Upcoming events

  Vakfederatie RietdekkersWerken in Duitsland: SOKA-BAU is onder voorwaarden bereid om uitstel tot 1 januari 2009 te verlenen voor afdracht ULAK. Lees

  ...
 • De Jager versoepelt boetes late belastingafdracht

  Ondernemers die te laat zijn met de maandelijkse afdracht van btw krijgen niet meer automatisch een boete. Staatssecretaris De Jager van Financiën kondigt dit aan in de aprileditie van magazine Ondernemen!.

  De Jager heeft hiertoe besloten omdat hem is gebleken dat er in het midden- en kleinbedrijf veel irritaties leven over het boeteregime van de Belastingdienst.