Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Nieuwe serie BouwLokalen: Cradle to Cradle bouwen

  In februari start een nieuwe serie BouwLokalen over Cradle to Cradle bouwen.Bouwlokalen

  Afval bestaat niet meer voor de bouwer van de 21ste eeuw. Eén van onze grootste uitdagingen is om het grondstofgebruik terug te dringen. Grondstoffen zijn niet meer eindeloos beschikbaar en kunnen niet meer straffeloos worden verbruikt.

  ...
 • Aannemersfederatie vraagt Minister Donner om de WW-regeling onwerkbaar weer open te stellen voor bouwnijverheid

  Door de weeromstandigheden, sneeuw en vorst, vanaf 14 december 2009 zijn de bouw-bedrijven nauwelijks in staat geweest om te werken, maar hebben vanuit de CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 20a, wel de verplichting het loon door te betalen, zonder dat daar
  inkomsten tegenover staan. Deze loondoorbetalingverplichting komt uit de tijd dat het Risicofonds voor de Bouwnijverheid is opgericht en de bedrijven de onwerkbare dagen (laatstelijk na 9 dagen eigen risico) konden declareren.

 • EIB-onderzoek wijst de weg naar aanvullende overheidsmaatregelen

  Het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) toont ondubbelzinnig aan dat de bouw nog jaren in de hoek zit waar de klappen vallen. Geen sector wordt zo zwaar en zo lang getroffen door kredietcrisis  en economische recessie als de bouw. De door de overheid getroffen maatregelen dempen de teruggang wel enigszins, maar zijn niet veel meer dan druppels op een gloeiende plaat.
  Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van mkb-bedrijven in bouw en infra, doet dan

  ...
 • "Bouwen op vertrouwen", symposium over ketensamenwerking

  Op 21 januari 2010 wordt in Alkmaar in het AZ-stadion het nationaal symposium over ketensamenwerking georganiseerd.

  Vanuit zowel Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Aedes en Bouwend Nederland is medewerking toegezegd: Henk Klein-Poelhuis, Elco Brinkman en Marc Calon geven hun visie over het belang van ketensamenwerking voor de bouw- en corporatiesector. In verschillende workshops komen mensen uit de praktijk aan het woord.

  De thema's van de workshops

  ...
 • Van der Laan kent subsidie toe voor bouw 23.000 woningen

  Minister Van der Laan heeft voor 164 miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. Gemeenten konden in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw voor bouwprojecten die door de economische crisis stil zijn gevallen of niet starten, subsidie aanvragen.

  In totaal zijn er 303 gemeenten die de subsidie ontvangen. Door deze subsidie kan de bouw van ruim 23.000 woningen voor 1 juli 2010 alsnog starten. De subsidie is bedoeld om de

  ...
 • CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010

  Niet alle bepalingen in de CAO voor de Bouwnijverheid zijn algemeen verbindend verklaard.

  Een overzicht van niet algemeen verbindend verklaard bepalingen kunt u hieronder downloaden, alsmede de tekst van de CAO waarin de niet algemeen verbindend verklaarde bepalingen zijn doorgestreept.

  Let op:   SZW heeft verder nog de volgende bepalingen geschrapt *):

  • Artikel 25a lid 3 (partieel): zinsnede ‘partij bij deze cao’ is geschrapt
  • Artikel 25b lid 4
  ...
 • Presentaties informatiebijeenkomsten november 2009

  Tijdens de informatiebijeenkomsten van november werden een aantal presentaties gegeven. Hieronder kunt u een aantal van deze presentaties downloaden.

  • Stichting Arbouw - Arbocatalogus Bouw & Infra
  • Rabobank - Kredietondersteuning
  • CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010 algemeen verbindend verklaard

   Op 17 november jl. heeft de Aannemersfederatie bericht van het Ministerie van Sociale Zaken ontvangen dat de CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010 ondanks de ingediende bedenkingen per 14 november 2009 algemeen verbindend is verklaard.

   Aannemersfederatie Nederland is daarover uitermate teleurgesteld met name voor de mkb werkgevers die zitten met een loonkostenstijging van meer dan 3% (1-1-2010 t.o.v. 1-1-2009) in een markt die zwaar onder druk staat.
   Het laatste kwartaal daalde

   ...
  • Bouw en onderwijs tekenen voor gezonde scholen

   In Nederland krijgen meer dan een miljoen kinderen in het basisonderwijs les in ongezonde gebouwen. Op initiatief van Servicecentrum Scholenbouw (SCS) tekenen partijen in bouw en onderwijs voor een verbeteringsslag in onderwijshuisvesting. Het betreft de PO-raad, de brancheverenigingen (Bond van Nederlandse Architecten, NLingenieurs, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, AannemersFederatie Nederland, Systeembouwend Nederland,)en SCS. Op dinsdag 10 november in Nieuwspoort ondertekenden de

   ...
  • IntegriteitTop levert gezamenlijke intentieverklaring bouwsector

   Opdrachtgevers en –nemers in de bouw erkennen gedeelde verantwoordelijkheid

   Op 30 oktober 2009 hebben kopstukken uit de bouwsector tijdens de IntegriteitTop hun handtekening gezet onder een ketenbrede integriteitverklaring. Een unieke gebeurtenis, omdat voor het eerst opdrachtgevers én opdrachtnemers gezamenlijk optrekken om een dergelijke intentieverklaring bouwsectorbreed te ondertekenen. “De sector stelt onomwonden en over de volle breedte vast dat integer en transparant

   ...
  • Brandbrief AOW

   Met het oog op het komende debat tussen Tweede Kamer en Kabinet over de verhoging van de AOW-leeftijd, wil Aannemersfederatie Nederland door middel van een brandbrief wijzen op een aantal ernstige tekortkomingen in het kabinetsvoorstel terzake die de situatie in het midden- en kleinbedrijf, in het bijzonder in de sector bouw, volledig miskennen.

   Lees hier de brief die de Aannemersfederatie op 9 november verzonden

   ...
  • Ondernemers, Overheidsinformatie en Onderzoek

   Aan welke wettelijke verplichtingen moet ik voldoen? Heb ik recht op subsidie? Dagelijkse vragen waar ondernemers graag een snel en goed antwoord op krijgen. In opdracht van 'Antwoord voor bedrijven' doet de Universiteit Twente onderzoek naar het informatiezoekgedrag van ondernemers. Met de resultaten van het onderzoek is de overheid beter in staat om ondernemers te voorzien van informatie op maat.

   De online vragenlijst kan worden ingevuld op ...

  • Woensdag 21 oktober 2009 ‘Dag van de Innovatie & Automatisering’

   De commissie Innovatie & Automatisering van de Aannemersfederatie bestaat ruim een jaar. Om hierbij stil te staan is 21 oktober uitgeroepen tot ‘Dag van de Innovatie & Automatisering’.

   Op deze dag zullen de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen samen om tafel gaan zitten om de vervolgstappen te bespreken op het gebied van innovatie en automatisering. Lopende innovatieprogramma’s zullen toegelicht worden, opgedane ervaringen zullen worden uitgewisseld. Dit alles

   ...
  • Uitnodiging Best Practices-bijeenkomst

   Wilt u ook leren van praktijkervaring van innovatieve mensen in de bouwsector?
   En wilt u deze mensen persoonlijk ontmoeten? Meld u dan aan voor deze Best Practices bijeenkomst in Roermond.

  • Nieuwe serie BouwLokalen: Duurzaam anbieden en inkopen

   Eigenlijk is het zo eenvoudig: we zijn actief in de openbare ruimte en we zijn er voor de samenleving. Als we dat nu in gedachten houden dan kunnen we ruimte maken voor innovatie en duurzaamheid en ons samen richten op de burger en op de klant. Er is een wereld te winnen ver voorbij de grenzen van het RAW of STABU-bestek. Bouwend Nederland wil graag dat opdrachtgevers EMVI gebruiken als middel om duurzaamheid mee te laten wegen bij aanbesteding. Of nog beter: komt u zelf met een duurzame

   ...
  • Workshop Dilemma's in de Bouwpraktijk

   Draagt integer gedrag bij aan een beter bedrijfsresultaat?
   Deze en andere vragen komen aan bod tijdens regionale workshops over dilemma’s in de bouwpraktijk. In een film over een bouwproject met Derek de Lint als aannemer ziet u diverse integriteitdilemma´s voorbij komen. Na deze film discussieert u met opdrachtgevers en opdrachtnemers over integer en transparant gedrag en hoe dit bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat. 
    
   20 oktober

   ...
  • CAO Bouwnijverheid 2009-2010

   Alhoewel deze CAO op dit moment nog steeds niet algemeen verbindend is verklaard en de Federatie bezwaar heeft aangetekend tegen het algemeen verbindend verklaren van onder andere loonsverhoging, kilometervergoedingen, artikel 1 lid 3, stellen wij u toch de tekst van de CAO ter beschikking. U kunt deze hieronder downloaden.

   CAO Bouwnijverheid 2009-2010

  • Informatiebijeenkomsten november 2009

   De Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra organiseerde in november een aantal regionale voorlichtingsbijeenkomsten.

   De volgende onderwerpen werden door deskundigen nader toegelicht:

   • Wat kunt u doen om uw bedrijf door de financiële crisis en de jaren daarna te helpen
   • Kredietmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf
   • Arbocatalogus Bouw & Infra: Inwerkingtreding per 1 januari 2010

   ...

  • Persbericht: Reactie Aannemersfederatie Nederland op Miljoenennota

   Kabinet heeft oog voor vliegwielfunctie bouw bij herstel economie

   Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van mkb-bedrijven in bouw en infra, steunt de visie van het kabinet om de sector bouw als katalysator voor economisch herstel aan te merken. De extra investeringen in de sector zullen een belangrijke vliegwielfunctie naar andere sectoren van de economie vervullen.
   Tegelijkertijd dringt Aannemersfederatie er met de grootste klem op aan dat de

   ...

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.