Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Afspraken met belastingdienst over forfaitaire verdeling

  logo belastingdienstDe Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een forfaitaire verdeling van de vergoeding in materialen en arbeid bij renovatie en herstel van particuliere woningen, ouder dan twee jaar na ingebruikneming, waarvoor een tijdelijk verlaagd btw-tarief geldt. Deze

  ...
 • Valbeveiliging van Flesst BV wint BouwBelang MKB Trofee 2011

  bouwbelang_prijs_250UTRECHT – De valbeveiliging van Flesst BV is donderdag 10 februari tijdens de Internationale Bouwbeurs in Utrecht bekroond met de BouwBelang MKB Trofee 2011. De valbeveiliging, die veilig werken op hellende daken makkelijker en toegankelijker maakt, krijgt de trofee omdat het volgens de jury ‘de meest-MKB-gerichte innovatie’ is

  ...
 • Aannemersfederatie vaart eigen koers bij CAO

  Aannemersfederatie Nederland Bouw&Infra is opgericht in 2008 als koepelorganisatie van mkb-bedrijven in de hoofdaanneming (B&U), gespecialiseerde aanneming (GA) en grond-, weg- en waterbouw (Infra). Aannemersfederatie Nederland is een organisatie van 16 brancheorganisaties, die ongeveer 1800 bedrijven vertegenwoordigen met 40.000 werkzame personen. De gezamenlijke omzet van de aangesloten bedrijven bedraagt 3,5 miljard euro.
  Eén van de voorgangers van de Federatie was de

  ...
 • Inschrijving geopend voor cursus MVO in de bouwpraktijk

  logo mvologo sbr


  MVO Nederland en Stichting Bouw Research (SBR) nodigen u uit voor de cursus ‘MVO in de bouwpraktijk’. Met deze cursus staat u voor de uitdaging om duurzaamheid toe te passen in uw producten en diensten en door te voeren in uw

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland:"Eigen mkb-CAO voor bouw, infra en aanpalende branches"

  Nieuwegein, 27 december 2010

  Door de Bouw-CAO algemeen verbindend te verklaren, maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich schuldig aan onzorgvuldig beleid. Met dit besluit zet het Ministerie een kleine 2000 mkb-bedrijven in de bouw- en wapeningsstaalinfrasector, georganiseerd in zestienbrancheorganisaties, buitenspel. Aannemersfederatie Nederland vindt het onbegrijpelijk dat

  ...
 • CAO 2011 op site

  In het besloten ledendeel is meer informatie over de CAO 2011 te vinden.
 • Federatie verzoekt CAO partijen om aanpassing van de CAO vanwege onwerkbaar weer

  De Aannemersfederatie heeft CAO partijen verzocht om de CAO voor de Bouwnijverheid artikel 20a, aan te passen zodat bouwbedrijven zoals afgelopen winter, weer gebruik kunnen maken van de UWV Regeling onwerkbaar weer.

  Zorgen
  In een eerste reactie hebben CAO-partijen laten weten niet te voelen voor aanpassing van artikel 20a. De winter is al vroeg ingetreden en de voorspellingen zijn dat wij wederom worden geconfronteerd met een strenge winter. Dit baart

  ...
 • Onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar toekomstverwachtingen

  Op 1 december jl. presenteerde Aannemersfederatie Nederland tijdens een Mini-Congres in Baarn een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de toekomstverwachtingen van de bij de Federatie aangesloten brancheorganisaties
  Het onderzoek spitst zich toe op de toekomstige arbeidsmarkt en scholingsbehoeften van de brancheorganisaties.

  Bouwunie en Aannemersfederatie tekenen samenwerkingsovereenkomst

  Aannemersfederatie Nederland Bouw Infra en Bouwunie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Afspraken zijn gemaakt op diverse gebieden, waaronder:

  •  Uitwisseling van informatie en standpunten m.b.t.  samenwerkingsprojecten en -akkoorden tussen mkb-bedrijven van verschillende disciplines om gezamenlijk in te tekenen op grotere projecten, Zzp’ers, schijnzelfstandigen en bijberoepers,
   en aanbestedingsbeleid en erkenningsreglementering
  • Optimaliseren
  ...
 • Uitnodiging regionale bijeenkomsten

  De Aannemersfederatie organiseert in de maand november weer een vijftal regionale informatiebijeenkomsten waar actuele onderwerpen door deskundigen worden toegelicht.
  Hierbij nodigen wij u uit om aan een van de informatiebijeenkomsten deel te nemen.  Aan deelname zijn geenkosten verbonden.

  Hoofdthema van de bijeenkomst is een toelichting op de nieuwe Werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking treedt. De

  ...
 • Begroting voor bouw teleurstellend en ontoereikend

  koffertje van PrinsjesdagDe bouw zit als een van de weinige sectoren in de hoek waar de klappen vallen. De maatregelen die het kabinet treft om de sector te stimuleren zijn volstrekt onvoldoende. Verlaging van de btw voor onderhoudswerkzaamheden is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Hoewel het belang van

  ...
 • Fiscaal - verlaagd BTW tarief 2013 - 2014

  Het ministerie van Financiën heeft op 28 februari 2013 goedkeuring gegeven aan het besluit om met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 het verlaagde btw-tarief toe te passen op renovatie en herstel van woningen. Dit besluit geldt na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Tevens heeft het ministerie van Financiën een aantal vragen over de regeling en antwoorden daarop

  ...
 • Aannemersfederatie zet zich in voor verlenging van tijdelijke fiscale maatregelen bouwmarkt

  Anderhalf jaar geleden heeft de Aannemersfederatie Minister De Jager verzocht maatregelen te nemen om de bouwmarkt een impuls te geven, met name via invoering van het laag BTW-tarief op arbeidsloon voor verbouwingen en renovaties. Half juli jl. is het “Werkdocument Aannemersfederatie Nederland voor een nieuw Kabinet” aan politieke partijen en Ministeries toegezonden waarin de Federatie o.a. nogmaals verzoekt om invoering van het laag BTW-tarief. 

  Motie...
 • BpfBOUW kort niet op pensioenen

  logo BpfBouwVoor ongeveer 150.000 gepensioneerden in Nederland is er een grote kans dat het pensioen in 2011 daalt. Dat hebben minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en De Nederlandsche Bank bekendgemaakt.

  BpfBOUW behoort niet tot de pensioenfondsen die nu moeten besluiten om te korten op de pensioenen. De financiële positie van bpfBOUW geeft...
 • Cijfers ziekteverzuim 2009 bekend

  In 2009 is de bouw in een crisis terecht gekomen. Zowel de productie als de werkgelegenheid is vorig jaar sterk gedaald. Algemeen wordt verondersteld dat het ziekteverzuim in tijden van crisis daalt. De ontwikkeling van het verzuim in de bouw is niet in overeenstemming met deze veronderstelling. Het gemiddeld ziekteverzuim 2009 A en B groep is 4,7 % (2008: 4,5 %).

  Het hoogste ziekteverzuim (c.q. meldingsfrequentie) komt voor in de sectoren Vlechtwerk en Dakwerk met ieder 7,2 %

  ...
 • Seminar 'Faalkosten elimineren in de bouw'

  De overkoepelende organisaties BFBN, Koninklijke Metaalunie en NBvT organiseren in samenwerking met Van Lente & De Vos, Conceptueel Bouwen en TU Twente het seminar 'Faalkosten elimineren in de bouw.

 • Vooraankondiging Informatiebijeenkomsten november 2010

  De Aannemersfederatie organiseert in de maand november weer een vijftal regionale informatiebijeenkomsten waar actuele onderwerpen door deskundigen worden toegelicht. Hierbij nodigen wij u uit om aan een van de informatiebijeenkomsten deel te nemen.
  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.