Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • IntegriteitTop levert gezamenlijke intentieverklaring bouwsector

  Opdrachtgevers en –nemers in de bouw erkennen gedeelde verantwoordelijkheid

  Op 30 oktober 2009 hebben kopstukken uit de bouwsector tijdens de IntegriteitTop hun handtekening gezet onder een ketenbrede integriteitverklaring. Een unieke gebeurtenis, omdat voor het eerst opdrachtgevers én opdrachtnemers gezamenlijk optrekken om een dergelijke intentieverklaring bouwsectorbreed te ondertekenen. “De sector stelt onomwonden en over de volle breedte vast dat integer en transparant

  ...
 • Brandbrief AOW

  Met het oog op het komende debat tussen Tweede Kamer en Kabinet over de verhoging van de AOW-leeftijd, wil Aannemersfederatie Nederland door middel van een brandbrief wijzen op een aantal ernstige tekortkomingen in het kabinetsvoorstel terzake die de situatie in het midden- en kleinbedrijf, in het bijzonder in de sector bouw, volledig miskennen.

  Lees hier de brief die de Aannemersfederatie op 9 november verzonden

  ...
 • Ondernemers, Overheidsinformatie en Onderzoek

  Aan welke wettelijke verplichtingen moet ik voldoen? Heb ik recht op subsidie? Dagelijkse vragen waar ondernemers graag een snel en goed antwoord op krijgen. In opdracht van 'Antwoord voor bedrijven' doet de Universiteit Twente onderzoek naar het informatiezoekgedrag van ondernemers. Met de resultaten van het onderzoek is de overheid beter in staat om ondernemers te voorzien van informatie op maat.

  De online vragenlijst kan worden ingevuld op ...

 • Woensdag 21 oktober 2009 ‘Dag van de Innovatie & Automatisering’

  De commissie Innovatie & Automatisering van de Aannemersfederatie bestaat ruim een jaar. Om hierbij stil te staan is 21 oktober uitgeroepen tot ‘Dag van de Innovatie & Automatisering’.

  Op deze dag zullen de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen samen om tafel gaan zitten om de vervolgstappen te bespreken op het gebied van innovatie en automatisering. Lopende innovatieprogramma’s zullen toegelicht worden, opgedane ervaringen zullen worden uitgewisseld. Dit alles

  ...
 • Uitnodiging Best Practices-bijeenkomst

  Wilt u ook leren van praktijkervaring van innovatieve mensen in de bouwsector?
  En wilt u deze mensen persoonlijk ontmoeten? Meld u dan aan voor deze Best Practices bijeenkomst in Roermond.

 • Nieuwe serie BouwLokalen: Duurzaam anbieden en inkopen

  Eigenlijk is het zo eenvoudig: we zijn actief in de openbare ruimte en we zijn er voor de samenleving. Als we dat nu in gedachten houden dan kunnen we ruimte maken voor innovatie en duurzaamheid en ons samen richten op de burger en op de klant. Er is een wereld te winnen ver voorbij de grenzen van het RAW of STABU-bestek. Bouwend Nederland wil graag dat opdrachtgevers EMVI gebruiken als middel om duurzaamheid mee te laten wegen bij aanbesteding. Of nog beter: komt u zelf met een duurzame

  ...
 • Workshop Dilemma's in de Bouwpraktijk

  Draagt integer gedrag bij aan een beter bedrijfsresultaat?
  Deze en andere vragen komen aan bod tijdens regionale workshops over dilemma’s in de bouwpraktijk. In een film over een bouwproject met Derek de Lint als aannemer ziet u diverse integriteitdilemma´s voorbij komen. Na deze film discussieert u met opdrachtgevers en opdrachtnemers over integer en transparant gedrag en hoe dit bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat. 
   
  20 oktober

  ...
 • CAO Bouwnijverheid 2009-2010

  Alhoewel deze CAO op dit moment nog steeds niet algemeen verbindend is verklaard en de Federatie bezwaar heeft aangetekend tegen het algemeen verbindend verklaren van onder andere loonsverhoging, kilometervergoedingen, artikel 1 lid 3, stellen wij u toch de tekst van de CAO ter beschikking. U kunt deze hieronder downloaden.

  CAO Bouwnijverheid 2009-2010

 • Informatiebijeenkomsten november 2009

  De Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra organiseerde in november een aantal regionale voorlichtingsbijeenkomsten.

  De volgende onderwerpen werden door deskundigen nader toegelicht:

  • Wat kunt u doen om uw bedrijf door de financiële crisis en de jaren daarna te helpen
  • Kredietmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf
  • Arbocatalogus Bouw & Infra: Inwerkingtreding per 1 januari 2010

  ...

 • Persbericht: Reactie Aannemersfederatie Nederland op Miljoenennota

  Kabinet heeft oog voor vliegwielfunctie bouw bij herstel economie

  Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van mkb-bedrijven in bouw en infra, steunt de visie van het kabinet om de sector bouw als katalysator voor economisch herstel aan te merken. De extra investeringen in de sector zullen een belangrijke vliegwielfunctie naar andere sectoren van de economie vervullen.
  Tegelijkertijd dringt Aannemersfederatie er met de grootste klem op aan dat de

  ...
 • Persbericht: Enquête Aannemersfederatie Nederland

  "MKB-bouwbedrijven snijden in vast personeel en stellen investeringen uit"
  "MKB-infrabedrijven merken niets van extra overheidsmaatregelen"
  Dat zijn de conclusies uit een enquête die Aannemersfederatie Nederland deze zomer uitvoerde onder haar leden.

  De afgelopen twee maanden is de orderpositie van mkb-bedrijven in de bouw snel verslechterd. Driekwart van de ondernemers heeft te kampen met onvoldoende orders.  In juni bedroeg dit nog 60%. Voor het eerst in deze recessie

  ...
 • Troonrede Prinsjesdag

  De koningin sprak op 15 september 2009, Prinsjesdag, de Troonrede uit. Hierin presenteerde de Regering de belangrijkste plannen voor 2010. De volledige Troonrede is te lezen in dit nieuwsbericht.

 • Federatie gaat niet akkoord met dure bouw-cao

  Aannemersfederatie Nederland vecht de algemeenverbindendverklaring van de bouw-cao aan. De bedenkingen ertegen zijn naar het ministerie van Sociale Zaken gestuurd. Volgens de voorzitter van de Aannemersfederatie, de heer Klein Poelhuis, is een belangrijke reden voor de stap van de federatie dat het cao-akkoord wel heel duur is geworden. Weliswaar zit er ‘maar’ een loonstijging van 2 procent in, maar die komt bovenop de al eerder afgesproken 3 procent. Behalve deze loonstijging zitten er

  ...
 • Verlaagd BTW-tarief op energiebesparende isolatie

  De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met het fiscaal stimuleringspakket van staatssecretaris De Jager. Dit betekent onder andere dat per 1 juli voor het isoleren van woningen het verlaagde BTW-tarief geldt. Het betreft het verrichten van op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst, ...

 • Van der Laan kent subsidie toe voor 15.000 woningen

  Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft voor 100 miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van circa 15.000 koop- en duurdere huurwoningen. Gemeenten met woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigen te vallen, konden voor 15 juli aanvragen indienen voor de stimuleringsregeling woningbouw. 211 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor 607 projecten van in totaal ruim 227 miljoen euro. De Minister heeft een selectie gemaakt op basis van onder

  ...
 • Uitnodiging: Nieuwe serie BouwLokalen over de noodzaak van innoveren

  Innoveren juist nu!
  Voorbij zijn de tijden dat uw enige zorg was uw projecten op tijd af te ronden. Nu is het zaak werk binnen te halen! BouwLokalen ziet ook dat de markt is veranderd en biedt u een palet aan concrete mogelijkheden om ook in deze barre tijden succesvol te ondernemen.

 • Uitnodiging derde landelijke "Industry Day"

  Namens de TU Delft en de Regieraad Bouw nodigen wij u uit voor de 3e landelijke "Industry Day" op 8 oktober a.s. Het kernprogramma van deze Industry Day is opgezet rond een centraal open debat tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers uit alle disciplines van de sector over de vraag hoe de ingezette vernieuwing in de bouw verder gebracht moet worden. Laat u zich door tal van vooraanstaanden uit de sector informeren over best practices, trends en leerpunten uit zowel binnen- als buitenland en

  ...
 • Uitnodiging workshop 'Binden en boeien van werknemers in tijden van crisis'

  De wereld verandert en bouwbedrijven veranderen mee. Dat heeft ook gevolgen voor het personeelsbeleid: u heeft divers personeel nodig. Maar hoe doe je dat: divers personeel werven? En hoe kunt u hen blijven boeien zodat ze bij u blijven werken?

  De Regieraad Bouw organiseert workshops waarin u antwoorden krijgt op deze vragen.

 • Uitnodiging workshops 'Dilemma's in de bouwpraktijk'

  Draagt integer gedrag bij aan een beter bedrijfsresultaat?
  Deze en andere vragen komen aan bod tijdens regionale workshops over dilemma’s in de bouwpraktijk. In een film over een bouwproject met Derek de Lint als aannemer ziet u diverse integriteitdilemma´s voorbij komen. Na deze film discussieert u met opdrachtgevers en opdrachtnemers over integer en transparant gedrag en hoe dit bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat.
   
  8 september Friesland: locatie

  ...