Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Bouwend Nederland en AFNL werken samen: "Elkaar versterken en vernieuwingsslag maken"

  Zoetermeer/Nieuwegein, 17 oktober 2011- Vanaf nu trekken werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra onder meer samen op bij de komende cao-onderhandelingen. Het eerste gezamenlijke voorstel: invoering vorst-WW. Vandaag tekenden bestuurders van de beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst. De Aannemersfederatie krijgt daardoor zetels in alle fondsen, besturen en andere verbanden waarin werkgevers- en werknemersorganisaties in de Cao voor

  ...
 • Gratis workshops RI & E in november

  Ieder bedrijf met werknemers in dienst moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak hebben uitgevoerd. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet, artikel 5 (inventarisatie en evaluatie van de risico's) en artikel 14 (bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming). Uit de praktijk blijkt dat nog niet alle lidbedrijven met 25 of minder werknemers over een RI&E beschikken of dat hun RI&E niet jaarlijks wordt geëvalueerd

  ...
 • Informatiebijeenkomsten over pensioenakkoord en arbeidsvoorwaarden

  De Aannemersfederatie organiseert eind oktober / begin november weer een vijftal regionale informatiebijeenkomsten waar actuele onderwerpen door deskundigen worden toegelicht. Hierbij nodigen wij u uit om aan een van de informatiebijeenkomsten deel te nemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Eén van de thema’s tijdens de bijeenkomst is het nieuwe Pensioenakkoord dat onlangs is gesloten door centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. Een pensioendeskundige zal

  ...
 • Aannemersfederatie: Aanpassingen pensioenakkoord 1e stap in goede richting

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een eerste stap in de goede richting zet met de aanpassing van het pensioenakkoord voor zware beroepen en lage inkomens. Door de vitaliteit-regeling anders in te richten, komt er een extra mogelijkheid voor pensioensparen. Echter, de Aannemersfederatie meent dat er meer moet gebeuren voor werknemers in zware beroepen in bouw en infra. Het gaat hier niet om werknemers met topinkomens, die

  ...
 • Bouw en infra: het fundament van de Topsectoren!

  De aandacht die uitgaat naar de tien topsectoren, die door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn aangewezen, mag niet ten koste gaan van de sector bouw en infra. Dat de bouw niet is aangewezen als topsector, is voor de Aannemersfederatie geen punt. Sterker nog, de bouw- en infrasector wil geen status aparte, maar een faciliterende rol die de topsectoren helpt plannen te realiseren. Niet passief, maar oplossingsgericht en meedenkend in plannen en projecten van de

  ...
 • Dringende oproep AFNL: verlenging lage BTW na 1 oktober

  Aannemersfederatie Nederland (AFNL) doet een dringend beroep op de staatssecretaris van Financiën het lage BTW-tarief op onderhouds- en renovatiewerkzaamheden na 1 oktober a.s. te continueren. Uit een inventarisatie bij de aangesloten branches blijkt dat op dit moment veel bouwbedrijven volop werk hebben op het gebied van onderhoud en renovatie.

 • Valse certificaten uitgegeven door Diginotar: enkele tips

  Afgelopen vrijdag heeft de minister van Binnenlandse Zaken het vertrouwen in certificaten- leverancier Diginotar opgezegd en het bewind over het bedrijf overgenomen. Dit in reactie op de uitkomsten van een onderzoek naar de systemen van Diginotar, nadat eerder bekend werd dat op die systemen was ingebroken. Gebleken is dat een groot aantal valse certificaten is uitgegeven.

  Veiligheid

  Certificaten zijn nodig om te kunnen waarborgen dat het

  ...
 • Premie- en uitkeringsfluctuaties pensioenen in nieuwe Pensioenwet

  Met het oog op de inmiddels aangetoonde stijgende levensverwachting, is er de afgelopen jaren te weinig gedaan om de eigen vermogens van de pensioenfondsen op een dusdanig niveau te brengen, dat ook in de toekomst reële pensioenuitkeringen kunnen worden blijven betaald. De Aannemersfederatie is van mening dat diegenen die nu  met pensioen zijn en die op het punt staan met pensioen te gaan - de babyboomers- in feite te weinig premie hebben betaald om de rest van hun leven een navenant

  ...
 • Aannemersfederatie: uittreden met 65-jaar moet mogelijk blijven in bouw en infra

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt dat voor werknemers in de beroepen in bouw en infra de mogelijkheid gehandhaafd moet blijven op 65-jarige leeftijd uit te treden als zij reeds 45 jaar in de sector bouw en infra werkzaam zijn. Het kan ook niet zo zijn dat deze medewerkers worden gestraft met een korting op de AOW als zij op 65-jarige leeftijd uittreden, daar het hier niet gaat om werknemers met topinkomens. Recent onderzoek van prof. dr. Lex Burdorf van het Erasmus MC

  ...
 • Rielèn van der Hoek beleidssecretaris Communicatie

  Op 1 juli 2011 treedt Rielèn van der Hoek als Beleidssecretaris Communicatie in dienst bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra.  Van der Hoek gaat bij Aannemersfederatie Nederland de PA- en PR-activiteiten verder vorm en inhoud geven en zorg dragen voor de strategische communicatie en positionering van de Federatie.

  Ervaring

  ...
 • Aannemersfederatie verheugd over besluit Weekers verlenging tijdelijke BTW-maatregel

  Teneinde de woningmarkt en de bouw te stimuleren heeft het kabinet vorig jaar, mede na langdurig aandringen van Aannemersfederatie Nederland, besloten het verlaagde BTW-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen met ingang van 1 oktober 2010 toe te passen. Vooralsnog eindigde deze maatregel echter per 1 juli 2011.

  Aannemersfederatie Nederland heeft aan de hand van een onder de leden van de bij de Aannemersfederatie aangesloten brancheorganisaties

  ...
 • Overgangsmaatregel verlaagd btw-tarief op verbouwingen tot 1 oktober 2011

  Staatssecretaris Weekers van Financiën geeft ondernemers en consumenten tot 1 oktober van dit jaar de tijd om van het lage btw-tarief voor renovatie en herstel van de woning gebruik te maken.

  Weekers komt hiermee tegemoet aan vragen vanuit de Aannemersfederatie om een uitloop van de regeling. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden voor 1 juli moeten zijn begonnen en voor 1 oktober zijn afgerond.

 • Samenwerking met Syntens

  Aannemersfederatie Nederland is vandaag een samenwerking aangegaan met innovatiecentrum Syntens. De focus ligt op het stimuleren van product- en procesinnovatie bij de 16 aangesloten branches. Hiertoe stemt Syntens zijn aanbod van innovatie adviesdiensten specifiek af op de bedrijven die lid zijn van een branche, aangesloten bij de AFNL. Eind 2012 moet de samenwerking hebben geleid tot een verbetering van de positie van de aangesloten bedrijven in de bouwketen.

  Daartoe organiseren

  ...
 • Scholingsconferentie op 16 mei, neemt u deel?

  Op maandag 16 mei 2011 organiseren Aannemersfederatie Nederland, namens de aangesloten brancheorganisaties, en dochterorganisatie BGA-Nederland een Scholingsconferentie in restaurant Groot Kievitsdal te Baarn. De conferentie begint om 16.00 uur en wordt afgesloten met een buffet.

  Vervolg op EIB onderzoek
  De Scholingsconferentie is een vervolg op het vorig jaar gehouden EIB-onderzoek onder de bij de Federatie aangesloten brancheorganisaties, naar de

  ...
 • Dag over Stof verbindt kennis stofvrij werken in bouw en installatie

  Op de Dag over Stof, die donderdag 21 mei in Harderwijk plaatsvindt, praten organisaties in de bouw en installatiesector marktpartijen bij over stofvrij werken. Centraal staan de technische ontwikkelingen van gereedschappen, de regelgeving en handhaving van kwartsstof en de risico’s van kwartsstof voor werknemer en werkgever. Deelnemende organisaties zijn onder meer Arbeidsinspectie, TNO, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, FNV Bouw en Arbouw. De website ...