Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • CAO voor de bouwnijverheid 2012

  De CAO voor de Bouwnijverheid 2012 zal binnenkort voor algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie van SZW worden toegezonden. Eind augustus a.s. zal het CAO boekje gereed zijn.

  Leden van de bij de AFNL aangesloten branche-organisaties kunnen de CAO op het ledengedeelte onder CAO 2012 al raadplegen. Hiervoor moet ingelogd

  ...
 • Aannemersfederatie: minister SZW zet oudere bouwwerknemers in de kou

  Aannemersfederatie Nederland is diep teleurgesteld over het besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen ruimte te zien om werknemers met zware beroepen, zoals in de bouwsector, toch op hun 65e met pensioen te kunnen laten gaan. De meeste werknemers in ambachtelijke beroepen zijn op jonge leeftijd, 16 tot 18 jaar, begonnen met  leren/werken en hebben een lang werkzaam leven van 45 jaar achter de rug.

 • MKB INFRA-leden zetten collectief in op behalen certificaat CO2-prestatieladder

  Om gunningsvoordeel op aanbestedingstrajecten te krijgen is MKB INFRA voor de leden gestart met het versneld behalen van een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Onder begeleiding van advies- en ingenieursbureau DHV en CROW start deze week het eerste collectieve opleidingstraject. Mkb-ondernemers volgen dit versnellingstraject collectief met als doel sneller, efficiënter en goedkoper aan de benodigde eisen voor certificering op de CO2-Prestatieladder te voldoen. MKB INFRA is hiermee de

  ...
 • MKB INFRA: Opgelucht dat Eerste Kamer Aanbestedingswet behandelt

  De voorzitter MKB INFRA, Daan Stuit, is opgelucht dat de Eerste Kamer de Aanbestedingswet gaat behandelen. Er is het mkb in de infrasector alles aan gelegen dat er nu snel een nieuwe Aanbestedingswet komt, die een eerlijker speelveld voor mkb en grote bedrijven biedt. Even was er bij MKB INFRA vrees dat het het nieuwe wetsvoorstel Aanbestedingen in de Eerste Kamer net zo zou vergaan als het oude. Maar nu in termen van ‘controversieel verklaren’ in plaats van een

  ...
 • MKB Infra: Social return mag niet verworden tot politieke hype

  Het kansen bieden aan jongeren of oudere jongeren die tijdelijk de boot hebben gemist en waarvoor in goed Nederlands de term social return on investment is uitgevonden, is een thema van buitengewoon belang. MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit stelt in zijn voorjaarsrede tijdens de ledenvergadering er alles aan te willen doen om social return in de bedrijven tot een doorslaand succes te maken, maar dan mag dit niet verworden tot een hype waarbij politici zich haasten er

  ...
 • AFNL steunt PvdA-plan btw-verlaging onderhoud

  Het plan van de Partij van de Arbeid om het btw-tarief voor onderhoud bij renovatie en herstel te verlagen naar 6% verdient alle steun. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra wijst hierbij op de positieve effecten die een vorige verlaging teweegbracht. Omzetten van mkb-bouwbedrijven stegen toen met 18% en veel werknemers konden behouden blijven voor de sector.

 • Leidraad Bouwbesluit 2012 voor mkb-ondernemers beschikbaar

  Tijdens de speciale ledenbijeenkomst van de Aannemersfederatie in Baarn is aangegeven wat de wijziging van het Bouwbesluit 2012 zijn ten opzichte van het vorige en hoe ondernemers hiermee kunnen omgaan. Tevens zijn de leidraad en het handboek Bouwbesluit 2012 gepresenteerd die AFNL en NVBU in nauwe samenwerking hebben opgesteld. De leidraad geeft ondernemers aan hoe om te gaan met het nieuwe Bouwbesluit en wordt gecomplementeerd door een tweetal formulieren waarmee bouwprojecten gemakkelijk

  ...
 • AFNL: bouwsector niet verder belasten; investeringsagenda topprioriteit

  Het aantal faillissementen in de bouw toont in het eerste kwartaal van 2012 een zeer somber beeld. Grote bouwprojecten liggen stil,  het consumentenvertrouwen is laag en de prijsconcurrentie moordend. Helaas lijkt aan de neerwaartse spiraal voorlopig geen einde te komen, aldus Aannemersfederatie Nederland in reactie op de vandaag gepubliceerde CBS-cijfers. De overheid straalt onvoldoende uit de problemen serieus te nemen en te willen aanpakken. De bouw zit hierdoor nog jaren met de

  ...
 • AFNL: Actieagenda Bouwteam nuttige inventarisatie, maar geen actieplan

  Aannemersfederatie Nederland vindt dat de commissie-Van Oosten in haar advies over de bouwsector is blijven steken in een –op zich nuttige- inventarisatie van ideeën om de bouwsector de komende jaren uit de crisis te helpen. De AFNL mist –alhoewel de commissie-Van Oosten het zelf een Actieagenda noemt- de concrete actiepunten. Daar hoort volgens de AFNL bij wie doet wat, wanneer en met wie. Dat is waaraan in de sector nu veel behoefte is en waarom snelheid met het advies geboden was.

 • AFNL: investeringsagenda voor herstel bouw koppelen aan Lenteakkoord

  Aannemersfederatie Nederland verwacht van Tweede Kamer en Kabinet niet alleen bezuinigingen en rondpompen van geld door aan de ene kant een maatregel in te zetten om elders een gat te dichten. Tweede Kamer en Kabinet moeten juist nu met een investeringsagenda bouw en infra komen om de sector uit de crisis te trekken. Geen investeringsagenda die meer financiële middelen van de Nederlandse overheid verlangt, maar een investeringsagenda die met andere insteek en inzet van middelen,

  ...
 • Slotbijeenkomst tevens startschot duurzaam ondernemen in vier branches

  Dat duurzaam ondernemen de ‘sleutel tot succes’ kan zijn, blijkt uit de resultaten van het duurzaamheidproject, die ondernemers uit vier branches in Utrecht presenteerden. Ondernemersleden van Bovatin, MKB INFRA, NVBU en VWN hebben de afgelopen maanden de kansen voor hun branches en bedrijven op rij gezet op het gebied van duurzaam ondernemen.

 • Bijeenkomst Doe Mee: verdienen door slim duurzaam te bouwen

  Slim duurzaam bouwen is dé sleutel naar een sterkere concurrentiepositie en economisch voordeel: op tijd leveren, beter eindresultaat, tevreden klanten, minder faalkosten en meerwerk. En dat is nodig, juist in deze crisistijd!  Wilt u duurzamer ondernemen én effectiever samenwerken met uw ketenpartners?

  Laat u dan op 8 juni tijdens het ...

 • Bouwsector wacht grote uittocht ondernemers

  Ruim één op de vijf mkb-ondernemers in bouw en infra is op dit moment bezig met de overdracht  of beëindiging van hun bedrijf. De meeste bedrijven met personeel (80%) zullen het bedrijf overdragen en de meeste bedrijven zonder personeel (60%) beëindigen. Veel ondernemers gaan langer door tot hun 65e jaar of ouder, gezien de conjunctuur en vooruitlopend op de pensioendiscussies. Dit blijkt uit onderzoek van Rabobank en Aannemersfederatie onder mkb-ondernemers in bouw en infra.

 • Aannemersfederatie mist visie Bouwteam op arbeidsmarktproblematiek

  In reactie op de Houtskoolschets van het Bouwteam stelt de Aannemersfederatie een visie op de zorgelijke arbeidsmarkt- en opleidingsproblematiek en innovatie in de bouwkolom te missen. De toevloed van zzp’ers en flexkrachten – veelal ten koste van vaste medewerkers – payrollorganisaties en detacheringsbureaus, leggen een bom onder de kwaliteitsslag die de sector moet maken.

 • BOVATIN roept op tot behoud vakmensen voor sector

  De BOVATIN doet in een open brief aan het Bestuur van Bouwend Nederland een dringende oproep richting leden van BNL zich niet langer te laten verleiden tot het kiezen voor arbeidskrachten voor de allerlaagste prijs. De kracht van de branche zit in vakmanschap, werken met goed opgeleide mensen, betrouwbaarheid en het leveren van kwaliteit. Volgens normale kostprijsberekeningen zijn  inleenkrachten of zzp’ers duurder dan werknemers, maar helaas blijkt in deze economisch slechte markt het

  ...
 • AVM: Metselaars keihard getroffen door kredietcrisis en economische recessie

  Het aantal orders bij de metselaars is in januari van dit jaar nog verder afgenomen ten opzichte van januari 2011 en de verwachte orderposities voor 2012 zijn slecht. Bijna de helft van de ondernemers heeft in 2011 gemiddeld 70% van de vaste medewerkers moeten ontslaan. Van de gespecialiseerde aannemers in de bouwsector wordt de metselbranche het zwaarst en langst getroffen. Dit blijkt uit een enquête van de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) onder de ondernemers in de metselbranche in

  ...