Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Uitnodiging regionale bijeenkomsten

  De Aannemersfederatie organiseert in de maand november weer een vijftal regionale informatiebijeenkomsten waar actuele onderwerpen door deskundigen worden toegelicht.
  Hierbij nodigen wij u uit om aan een van de informatiebijeenkomsten deel te nemen.  Aan deelname zijn geenkosten verbonden.

  Hoofdthema van de bijeenkomst is een toelichting op de nieuwe Werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking treedt. De

  ...
 • Begroting voor bouw teleurstellend en ontoereikend

  koffertje van PrinsjesdagDe bouw zit als een van de weinige sectoren in de hoek waar de klappen vallen. De maatregelen die het kabinet treft om de sector te stimuleren zijn volstrekt onvoldoende. Verlaging van de btw voor onderhoudswerkzaamheden is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Hoewel het belang van

  ...
 • Fiscaal - verlaagd BTW tarief 2013 - 2014

  Het ministerie van Financiën heeft op 28 februari 2013 goedkeuring gegeven aan het besluit om met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 het verlaagde btw-tarief toe te passen op renovatie en herstel van woningen. Dit besluit geldt na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Tevens heeft het ministerie van Financiën een aantal vragen over de regeling en antwoorden daarop

  ...
 • Aannemersfederatie zet zich in voor verlenging van tijdelijke fiscale maatregelen bouwmarkt

  Anderhalf jaar geleden heeft de Aannemersfederatie Minister De Jager verzocht maatregelen te nemen om de bouwmarkt een impuls te geven, met name via invoering van het laag BTW-tarief op arbeidsloon voor verbouwingen en renovaties. Half juli jl. is het “Werkdocument Aannemersfederatie Nederland voor een nieuw Kabinet” aan politieke partijen en Ministeries toegezonden waarin de Federatie o.a. nogmaals verzoekt om invoering van het laag BTW-tarief. 

  Motie...
 • BpfBOUW kort niet op pensioenen

  logo BpfBouwVoor ongeveer 150.000 gepensioneerden in Nederland is er een grote kans dat het pensioen in 2011 daalt. Dat hebben minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en De Nederlandsche Bank bekendgemaakt.

  BpfBOUW behoort niet tot de pensioenfondsen die nu moeten besluiten om te korten op de pensioenen. De financiële positie van bpfBOUW geeft...
 • Cijfers ziekteverzuim 2009 bekend

  In 2009 is de bouw in een crisis terecht gekomen. Zowel de productie als de werkgelegenheid is vorig jaar sterk gedaald. Algemeen wordt verondersteld dat het ziekteverzuim in tijden van crisis daalt. De ontwikkeling van het verzuim in de bouw is niet in overeenstemming met deze veronderstelling. Het gemiddeld ziekteverzuim 2009 A en B groep is 4,7 % (2008: 4,5 %).

  Het hoogste ziekteverzuim (c.q. meldingsfrequentie) komt voor in de sectoren Vlechtwerk en Dakwerk met ieder 7,2 %

  ...
 • Seminar 'Faalkosten elimineren in de bouw'

  De overkoepelende organisaties BFBN, Koninklijke Metaalunie en NBvT organiseren in samenwerking met Van Lente & De Vos, Conceptueel Bouwen en TU Twente het seminar 'Faalkosten elimineren in de bouw.

 • Vooraankondiging Informatiebijeenkomsten november 2010

  De Aannemersfederatie organiseert in de maand november weer een vijftal regionale informatiebijeenkomsten waar actuele onderwerpen door deskundigen worden toegelicht. Hierbij nodigen wij u uit om aan een van de informatiebijeenkomsten deel te nemen.
  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

   

 • Aannemersfederatie vraagt aandacht nieuwe kabinet met brief

  Aannemersfederatie Nederland vraagt het nieuwe kabinet aandacht voor een aantal punten, die ten dele samenhangen met de slechte economische situatie waarin de sector, als gevolg van kredietcrisis en recessie, op dit moment verkeert en die anderdeels betrekking hebben op een aantal knelpunten die continuiteit en vooruitgang in de weg staan.
  De Federatie vraagt het kabinet met een samenhangende visie te komen op de kansen van de sector in de komende jaren en de wijze waarop de sector kan

  ...
 • Workshops Conceptueel Bouwen

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra zal in september een twaalftal regionale workshops organiseren in samenwerking met SYNTENS, TNO en Conceptueel Bouwen Nederland om de ondernemers bekend te maken met projectoverstijgend werken met behulp van de methode ‘conceptueel bouwen’. De resultaten van deze werkwijze zullen onder andere zijn: een hogere kwaliteit, efficiencyverbetering, hogere

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland aangesloten bij MVO Nederland

  logo MVOAannemersfederatie Nederland Bouw & Infra  is vanaf vandaag officieel aangesloten bij MVO Nederland.
  Als partner van MVO Nederland draagt Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, zowel binnen de organisatie als extern, actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.    

   

  Met de

  ...
 • Vakantiekracht in dienst? Wij informeren u.

  Op het ledengedeelte vindt u onder het kopje “dossiers” informatie over de vakantiewerker inclusief een voorbeeld-arbeidsovereenkomst. Om toegang te krijgen tot het ledendeel moet u lid zijn van een van de lidorganisaties van de Aannemersfederatie en beschikken over toegangsgegevens.

  Bent u lid, maar heeft u geen toegangsgegevens? Neem dan

  ...
 • Training duurzaam inkopen: aan de slag met verantwoord hout


  In het kader van Bewust met hout organiseert Centrum Hout een serie van drie trainingsbijeenkomsten ‘Duurzaam inkopen: aan de slag met verantwoord hout’. De bijeenkomsten, die zijn bedoeld om onduidelijkheden weg te nemen rond het gebruik van duurzaam hout, zijn gericht op iedereen die te maken heeft met de materiaalkeuze, het duurzaam inkopen en het toepassen van hout in de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw. Sprekers zijn onder andere de keurmerkhouders FSC en

  ...
 • Nieuwe serie Bouwlokalen: Duurzaamheid = business

  Duurzaamheid is nu echt business geworden. Is het u ook opgevallen dat uw collega’s die al eerder van duurzaamheid werk hebben gemaakt, nu niet verlegen zitten om klanten? Dat steeds meer klanten kiezen voor duurzame energieopwekking? In deze serie BouwLokalen gaan uw collega’s u bewijzen dat het werkt. Niet met mooie, vage plannen, maar met keiharde cijfers.

 • Procesinnovatie tafels

  SBR en Stichting Roges organiseren inspirerende, interactieve bouwprocesbijeenkomsten

  19 en 27 mei, 9 en 22 juni - Groot Handelsgebouw, Rotterdam

 • Rapport Verkenning ketensamenwerking uitgereikt

  Balance & Result heeft in opdracht van SBR een verkenning uitgevoerd onder leden van de Aannemersfederatie Nederland. Het rapport geeft onder andere weer dat fragmentatie van de bouwkolom tot gevolg heeft dat er veel schakels zijn, waardoor faalkosten hoog zijn en innovatie moeilijk van de grond komt. Samenwerking kan voor verbetering zorgen en daarmee de marktpositie van de betrokken bedrijven verbeteren. 

  "Het rapport is een eerste stap in de richting van samenwerking, maar de

  ...
 • Ministers roepen op tot samenwerking met Aannemersfederatie bij de aanpak van wijken

  De minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven en de minister van Wonen, Wijken en Integratie, Eimert van Middelkoop hebben corporatiedirecteuren en wethouders opgeroepen om gezamenlijk met Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra op te trekken in de aanpak van wijken.

  De maatschappelijke ontwikkelingen gaan vooral in de richting van beter bereikbare en veilige wijken, die nauwelijks meer energie vragen dan ze opleveren. Wijken waar mensen met plezier wonen, werken en

  ...