Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Gazet nummer 5 verschenen

  GAzet5In Gazet nr 5 van week 46 onder meer aandacht voor jonge vakmensen die strijden op Euroskills, valse steigerpasjes en ontduiken van cao-afspraken, de beste leerbedrijven in de bouw en het belang van

  ...
 • Eigen risicoperiode voor Vorst WW-regeling CAO Bouwnijverheid verlaagd naar 17 dagen

  CAO-partijen Bouw hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor de komende winterperiode te verlagen van 22 dagen naar 17 dagen. CAO-partijen zijn in beginsel van oordeel dat weerrisico een ondernemersrisico is en behoort te zijn. Veel lidbedrijven hebben hiervoor dan ook in de afgelopen periode oplossingen gezocht in het treffen van doorwerkmaatregelen, het beprijzen van weerrisico’s in de aanneemsom en aanpassingen in de bedrijfsvoering.
  ...

 • Aannemersfederatie: risico op faillissement inperken

  Bouwopdrachtgevers moeten een bouwdepotrekening nemen of een garantiefonds oprichten om mkb- en gespecialiseerde aannemers die voor hen werken en wat verder in de keten zitten, te kunnen blijven betalen. Ook de rechtstreekse betaling van opdrachtgever aan onderaannemer, zoals voorgestaan in de concept Europese Aanbestedingswet, kan een oplossing zijn om de kredietrisico’s, die nu veelal bij de mkb-aannemers liggen, weg te nemen. Aannemersfederatie Nederland zoekt met een bouwdepotrekening,

  ...
 • Ketenacademie van start

  Logo SVBBinnenkort, namelijk op 30 november, start één van de eerste lesprogramma’s van de Ketenacademie, de praktijkschool voor ketensamenwerking waar naast houding en gedrag ook kennis centraal staat.

  Praktijk centraal
  In het lesprogramma staat de praktijk centraal. Dit geldt zowel voor de gastdocenten, de ontmoetingen met werkers in

  ...
 • Reactie AFNL op Regeerakkoord: lange termijn effecten positief voor sector, stimulering op korte termijn node gemist

  Het Regeerakkoord biedt de woningbouw voor de langere termijn de noodzakelijke duidelijkheid waar de sector al geruime tijd om vraagt. De zeer geleidelijke beperking van de hypotheekrente-aftrek en de flexibilisering van de huurmarkt getuigen van een realistische kijk op de woningmarkt en zullen ongetwijfeld bijdragen aan de zo gewenste doorstroming.

  Aparte minister goed voor bouwsector
  De beslissing een aparte Minister te belasten met het woondossier, geeft

  ...
 • AFNL: 10 dagen onwerkbaar weer in Calamiteitenregeling in plaats van 20

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra doet een dringend beroep op de Tweede Kamer in de Calamiteitenregeling, waarin de Regelingen onwerkbaar weer en Werktijdverkorting in de WW worden samengevoegd, 10 in plaats van 20 wachtdagen onwerkbaar weer vast te stellen. De Tweede Kamer stemt 30 oktober over de Wet Vereenvoudiging regeling UWV, waarin de Calamiteitenregeling is opgenomen.

  Positie bouwbedrijven niet nog verder verslechteren
  Vanwege de stagnerende

  ...
 • De weg naar meer en betere concepten

  Het Netwerk Conceptueel Bouwen organiseert een startbijeenkomst excellente concepten voor aanbieders van deel concepten. Het Netwerk heeft in de markt geconstateerd dat deelconcepten nog onvoldoende en/of onjuist benut worden, ook door aanbieders van totaalconcepten.
  Juist nu, in deze economisch zware tijden, is het belangrijk hier verandering in te brengen.

 • Aannemersfederatie: bouw schreeuwt om btw-verlaging onderhoud

  Met de winter voor de deur ligt een verdere afbraak van de bouwsector op de loer. Duizenden medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Welke politieke partij wil dit afbraakscenario op haar geweten hebben? Welke partij zou  onder de huidige omstandigheden in de bouw niet alles uit de kast willen halen om het tij te keren? Een btw-verlaging op onderhoud houdt velen aan het werk en uit de WW, levert opdrachten aan toeleveranciers en afnemers, zorgt kortom voor economische activiteit waar

  ...
 • Brede woningbouwcoalitie wil stimuleringspakket

  Een brede coalitie van organisaties die actief zijn op de woning(bouw)markt bepleit bij de politiek dat er snel stimuleringsmaatregelen voor starters en doorstromers op de woningmarkt moeten komen.  De coalitiepartners waaronder Aannemersfederatie Nederland, zijn er van overtuigd dat de woningbouw juist op dit moment benut moet worden om de economie uit het dal te trekken.

 • Extra vroegboekkorting Weerverletdekking CelsiusPro

  celsius proDe weerverletdekking van CelsiusPro biedt u de mogelijkheid u in te dekken tegen de financiële gevolgen van (langdurige) ongunstige weersomstandigheden.
  Leden van verenigingen deelnemend in de Aannemersfederatie ontvangen een korting van 3% op de genoemde premies. 

  ...
 • Extra vroegboekkorting Weerverletdekking CelsiusPro

  celsius proDe weerverletdekking van CelsiusPro biedt u de mogelijkheid u in te dekken tegen de financiële gevolgen van (langdurige) ongunstige weersomstandigheden.
  Leden van verenigingen deelnemend in de Aannemersfederatie ontvangen een korting van 3% op de genoemde premies. 

  ...
 • Topprioriteiten MKB-aannemers voor formateur; schijnzelfstandigen aanpakken, woningmarkt vlot trekken

  MKB-aannemers hebben één collectieve boodschap voor de formateur van het nieuwe Kabinet.
  De nieuwe coalitie moet als eerste de misstanden rond schijnzelfstandigen in de bouw aanpakken.
  Dan wordt het concurrentieveld in de bouw weer recht getrokken en hebben mkb-aannemers en hun medewerkers overlevingskans.

  Woningmarkt vlot trekken
  Het op gang brengen van de woningmarkt, een mkb-gericht aanbestedingsbeleid en herstructurering van het

  ...
 • Presentatie beschikbaar

  Tijdens de bijeenkomsten over flexibele arbeid in september hield mr. J.P.M. (Joop) van Zijl een presentatie over de valkuilen en mogelijkheden van flexibele arbeid.

  U kunt deze  hier bekijken.

 • Arbovriendelijke hulpmiddelen nu met fikse korting!

  lichter werktOm efficiënter te bouwen zijn fitte, gezonde medewerkers onmisbaar. De campagne Lichter werk(t) van Arbouw en Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland richt zich op het verminderen van fysieke klachten bij Bouwvakkers door middel van voorlichting, bewustwording en vooral door praktische oplossingen te bieden.

  ...
 • Actietour mkb-aannemers ‘komt aan’ bij politici

  Twee colonnes bouwbusjes bezochten op 3 september de woordvoerders van de negen grote politieke partijen in de Tweede Kamer. Zij overhandigden de politici dertien actiepunten en adviezen om de bouw weer uit het slop te halen. Henk Klein Poelhuis –voorzitter Aannemersfederatie en delegatieleider tour Noord- gaf bij de overhandiging aan dat het voor de bouwsector inmiddels vijf over twaalf is en dat de politiek nu moet handelen.

  Transparantie

  Het is niet fair

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Herstel bouwsector verder weg dan ooit

  poster mkb-aannemers willen bouwenUit onderzoek van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra blijkt dat nog eens 600 mkb-bedrijven in de bouw in de laatste vier maanden van dit jaar failliet zullen gaan en opnieuw enkele duizenden werknemers hun baan zullen verliezen. Een strenge vorst aan het eind van het jaar kan deze situatie nog verder

  ...
 • Verkiezingstour ‘MKB-aannemers willen bouwen!’

  Om de problemen van de bouwsector – die in zeer zwaar weer verkeert - expliciet onder de aandacht van politici te brengen heeft Aannemersfederatie Nederland een bouwverkiezingstour langs Tweede Kamerleden georganiseerd. Anders dan anders heeft de Aannemersfederatie ervoor gekozen naar de politici toe te gaan. Henk Klein Poelhuis tijdens de verkiezingstour...