Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Dringende oproep AFNL: verlenging lage BTW na 1 oktober

  Aannemersfederatie Nederland (AFNL) doet een dringend beroep op de staatssecretaris van Financiën het lage BTW-tarief op onderhouds- en renovatiewerkzaamheden na 1 oktober a.s. te continueren. Uit een inventarisatie bij de aangesloten branches blijkt dat op dit moment veel bouwbedrijven volop werk hebben op het gebied van onderhoud en renovatie.

 • Valse certificaten uitgegeven door Diginotar: enkele tips

  Afgelopen vrijdag heeft de minister van Binnenlandse Zaken het vertrouwen in certificaten- leverancier Diginotar opgezegd en het bewind over het bedrijf overgenomen. Dit in reactie op de uitkomsten van een onderzoek naar de systemen van Diginotar, nadat eerder bekend werd dat op die systemen was ingebroken. Gebleken is dat een groot aantal valse certificaten is uitgegeven.

  Veiligheid

  Certificaten zijn nodig om te kunnen waarborgen dat het

  ...
 • Premie- en uitkeringsfluctuaties pensioenen in nieuwe Pensioenwet

  Met het oog op de inmiddels aangetoonde stijgende levensverwachting, is er de afgelopen jaren te weinig gedaan om de eigen vermogens van de pensioenfondsen op een dusdanig niveau te brengen, dat ook in de toekomst reële pensioenuitkeringen kunnen worden blijven betaald. De Aannemersfederatie is van mening dat diegenen die nu  met pensioen zijn en die op het punt staan met pensioen te gaan - de babyboomers- in feite te weinig premie hebben betaald om de rest van hun leven een navenant

  ...
 • Aannemersfederatie: uittreden met 65-jaar moet mogelijk blijven in bouw en infra

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt dat voor werknemers in de beroepen in bouw en infra de mogelijkheid gehandhaafd moet blijven op 65-jarige leeftijd uit te treden als zij reeds 45 jaar in de sector bouw en infra werkzaam zijn. Het kan ook niet zo zijn dat deze medewerkers worden gestraft met een korting op de AOW als zij op 65-jarige leeftijd uittreden, daar het hier niet gaat om werknemers met topinkomens. Recent onderzoek van prof. dr. Lex Burdorf van het Erasmus MC

  ...
 • Rielèn van der Hoek beleidssecretaris Communicatie

  Op 1 juli 2011 treedt Rielèn van der Hoek als Beleidssecretaris Communicatie in dienst bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra.  Van der Hoek gaat bij Aannemersfederatie Nederland de PA- en PR-activiteiten verder vorm en inhoud geven en zorg dragen voor de strategische communicatie en positionering van de Federatie.

  Ervaring

  ...
 • Aannemersfederatie verheugd over besluit Weekers verlenging tijdelijke BTW-maatregel

  Teneinde de woningmarkt en de bouw te stimuleren heeft het kabinet vorig jaar, mede na langdurig aandringen van Aannemersfederatie Nederland, besloten het verlaagde BTW-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen met ingang van 1 oktober 2010 toe te passen. Vooralsnog eindigde deze maatregel echter per 1 juli 2011.

  Aannemersfederatie Nederland heeft aan de hand van een onder de leden van de bij de Aannemersfederatie aangesloten brancheorganisaties

  ...
 • Overgangsmaatregel verlaagd btw-tarief op verbouwingen tot 1 oktober 2011

  Staatssecretaris Weekers van Financiën geeft ondernemers en consumenten tot 1 oktober van dit jaar de tijd om van het lage btw-tarief voor renovatie en herstel van de woning gebruik te maken.

  Weekers komt hiermee tegemoet aan vragen vanuit de Aannemersfederatie om een uitloop van de regeling. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden voor 1 juli moeten zijn begonnen en voor 1 oktober zijn afgerond.

 • Samenwerking met Syntens

  Aannemersfederatie Nederland is vandaag een samenwerking aangegaan met innovatiecentrum Syntens. De focus ligt op het stimuleren van product- en procesinnovatie bij de 16 aangesloten branches. Hiertoe stemt Syntens zijn aanbod van innovatie adviesdiensten specifiek af op de bedrijven die lid zijn van een branche, aangesloten bij de AFNL. Eind 2012 moet de samenwerking hebben geleid tot een verbetering van de positie van de aangesloten bedrijven in de bouwketen.

  Daartoe organiseren

  ...
 • Scholingsconferentie op 16 mei, neemt u deel?

  Op maandag 16 mei 2011 organiseren Aannemersfederatie Nederland, namens de aangesloten brancheorganisaties, en dochterorganisatie BGA-Nederland een Scholingsconferentie in restaurant Groot Kievitsdal te Baarn. De conferentie begint om 16.00 uur en wordt afgesloten met een buffet.

  Vervolg op EIB onderzoek
  De Scholingsconferentie is een vervolg op het vorig jaar gehouden EIB-onderzoek onder de bij de Federatie aangesloten brancheorganisaties, naar de

  ...
 • Dag over Stof verbindt kennis stofvrij werken in bouw en installatie

  Op de Dag over Stof, die donderdag 21 mei in Harderwijk plaatsvindt, praten organisaties in de bouw en installatiesector marktpartijen bij over stofvrij werken. Centraal staan de technische ontwikkelingen van gereedschappen, de regelgeving en handhaving van kwartsstof en de risico’s van kwartsstof voor werknemer en werkgever. Deelnemende organisaties zijn onder meer Arbeidsinspectie, TNO, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, FNV Bouw en Arbouw. De website ...

 • Afspraken met belastingdienst over forfaitaire verdeling

  logo belastingdienstDe Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een forfaitaire verdeling van de vergoeding in materialen en arbeid bij renovatie en herstel van particuliere woningen, ouder dan twee jaar na ingebruikneming, waarvoor een tijdelijk verlaagd btw-tarief geldt. Deze

  ...
 • Valbeveiliging van Flesst BV wint BouwBelang MKB Trofee 2011

  bouwbelang_prijs_250UTRECHT – De valbeveiliging van Flesst BV is donderdag 10 februari tijdens de Internationale Bouwbeurs in Utrecht bekroond met de BouwBelang MKB Trofee 2011. De valbeveiliging, die veilig werken op hellende daken makkelijker en toegankelijker maakt, krijgt de trofee omdat het volgens de jury ‘de meest-MKB-gerichte innovatie’ is

  ...
 • Aannemersfederatie vaart eigen koers bij CAO

  Aannemersfederatie Nederland Bouw&Infra is opgericht in 2008 als koepelorganisatie van mkb-bedrijven in de hoofdaanneming (B&U), gespecialiseerde aanneming (GA) en grond-, weg- en waterbouw (Infra). Aannemersfederatie Nederland is een organisatie van 16 brancheorganisaties, die ongeveer 1800 bedrijven vertegenwoordigen met 40.000 werkzame personen. De gezamenlijke omzet van de aangesloten bedrijven bedraagt 3,5 miljard euro.
  Eén van de voorgangers van de Federatie was de

  ...
 • Inschrijving geopend voor cursus MVO in de bouwpraktijk

  logo mvologo sbr


  MVO Nederland en Stichting Bouw Research (SBR) nodigen u uit voor de cursus ‘MVO in de bouwpraktijk’. Met deze cursus staat u voor de uitdaging om duurzaamheid toe te passen in uw producten en diensten en door te voeren in uw

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland:"Eigen mkb-CAO voor bouw, infra en aanpalende branches"

  Nieuwegein, 27 december 2010

  Door de Bouw-CAO algemeen verbindend te verklaren, maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich schuldig aan onzorgvuldig beleid. Met dit besluit zet het Ministerie een kleine 2000 mkb-bedrijven in de bouw- en wapeningsstaalinfrasector, georganiseerd in zestienbrancheorganisaties, buitenspel. Aannemersfederatie Nederland vindt het onbegrijpelijk dat

  ...
 • CAO 2011 op site

  In het besloten ledendeel is meer informatie over de CAO 2011 te vinden.
 • Federatie verzoekt CAO partijen om aanpassing van de CAO vanwege onwerkbaar weer

  De Aannemersfederatie heeft CAO partijen verzocht om de CAO voor de Bouwnijverheid artikel 20a, aan te passen zodat bouwbedrijven zoals afgelopen winter, weer gebruik kunnen maken van de UWV Regeling onwerkbaar weer.

  Zorgen
  In een eerste reactie hebben CAO-partijen laten weten niet te voelen voor aanpassing van artikel 20a. De winter is al vroeg ingetreden en de voorspellingen zijn dat wij wederom worden geconfronteerd met een strenge winter. Dit baart

  ...
 • Onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar toekomstverwachtingen

  Op 1 december jl. presenteerde Aannemersfederatie Nederland tijdens een Mini-Congres in Baarn een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de toekomstverwachtingen van de bij de Federatie aangesloten brancheorganisaties
  Het onderzoek spitst zich toe op de toekomstige arbeidsmarkt en scholingsbehoeften van de brancheorganisaties.

  Bouwunie en Aannemersfederatie tekenen samenwerkingsovereenkomst

  Aannemersfederatie Nederland Bouw Infra en Bouwunie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Afspraken zijn gemaakt op diverse gebieden, waaronder:

  •  Uitwisseling van informatie en standpunten m.b.t.  samenwerkingsprojecten en -akkoorden tussen mkb-bedrijven van verschillende disciplines om gezamenlijk in te tekenen op grotere projecten, Zzp’ers, schijnzelfstandigen en bijberoepers,
   en aanbestedingsbeleid en erkenningsreglementering
  • Optimaliseren
  ...