Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Kamervragen na AFNL-NOA-onderzoek ontzorgpolis

  Het CDA, Hilde Palland, heeft maar liefst 13 Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bekendheid en functioneren van de MKB-Ontzorgpolis, als alternatief voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht.
  Dit naar aanleiding van de door AFNL-NOA gepresenteerde resultaten van het onderzoek naar de MKB-Ontzorgpolis.De Aannemersfederatie is verheugd dat de resultaten op deze manier opnieuw als Kamervragen bij de minister zijn neergelegd. AFNL pleit al

  ...
 • In BouwBelang nr 6: verkort loondoorbetalingsplicht en compenseer quarantaineplicht

  Omslag Bouwbelang 6In BouwBelang 6: AFNL-NOA pleiten voor het bekorten van de loondoorbetalingsplicht en compensatie van de quarantaineplicht. Minister Wiebes ziet kansen voor het mkb na de pandemie en diversiteit in de steigerbouw. Daarnaast hoe een opdrachtgever met eigen team en in goed overleg met aannemers mooie waterschapsprojecten realiseert,

  ...
 • Cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard

  De cao Bouw & Infra is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard.

  Het avv-besluit treedt in werking op 21 november 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

  23 november 2020

 • Tot 10 miljoen voor aantrekken en behoud vakkrachten in bouw & infra

  Om antwoord te kunnen geven op de enorme opgaaf in de woningbouw, mobiliteit en de energietransitie heeft de bouw & infra mensen nodig. Met een nieuw stimuleringsprogramma ter waarde van 10 miljoen trekken werkgevers, vakbonden en overheid gezamenlijk op om vakkrachten voor de sector te behouden én nieuwe mensen te werven. 

 • AFNL-NOA: politiek, verkort loondoorbetalingsplicht voor mkb

   Mkb-ontzorgpolis biedt geen soelaas, blijkt uit onderzoek

  De MKB-ontzorgpolis biedt niet of nauwelijks soelaas voor mkb-ondernemers. Voor 83% van de mkb-ondernemers is de polis onbekend en ruim driekwart daarvan vindt de polis ook niet interessant. Mkb-ers worden hierdoor niet ontzorgd en blijven met de financiële risico’s en verantwoordelijkheid voor re-integratie van zieke of deels arbeidsongeschikte werknemers zitten.

  Dit

  ...
 • AFNL-NOA:Kabinet compenseer quarantaineverzuim voor mkb-aannemers!

  Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra vinden dat het Kabinet moet terugkomen op haar besluit loondoorbetaling bij quarantaineverzuim niet te compenseren. Het Kabinet geeft aan dat zo’n regeling niet uitvoerbaar is, omdat de verzuimreden niet achterhaalbaar is. De administratie van een ondernemer levert echter volgens AFNL-NOA voldoende bewijs voor wat betreft de reden van verzuim.

  De ondernemer moet juist die reden van verzuim registreren, daar er bij ziekte verplichtingen

  ...
 • Stimuleringsregeling BBL, bevorder instroom en behoud vakkrachten

  Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

  Inhoud van de regeling...

 • Subsidie Meld- en expertisepunt ambachten is verlengd

  Honderden ambachten kunnen zeker de komende twee jaar weer rekenen op vakkundige hulp bij het duurzaam organiseren van hun beroepsopleidingen. De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om subsidie te blijven verstrekken aan het Meld- en expertisepunt van de SBB. Die organisatie coördineert de opleidingen voor deze specialistische beroepen.

 • In BouwBelang nr 4: Mkb-aannemers gebruiken coronasteunpakket –nog- nauwelijks

  Het coronasteunpakket wordt door mkb-aannemers –nog- nauwelijks tot niet gebruikt; drie echte mkb-ers vertellen in BouwBelang wat er wel moet gebeuren om aan het werk te kunnen blijven. Hierop sluit de AFNL-NOA-beleidsnotitie -verwoord in de Nieuwsrubriek- met het oog op de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer en de verkiezingen gelijk aan; de notitie kreeg niet voor niets de titel: Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft’. Daarnaast in BouwBelang 4 ‘van

  ...
 • Zwaarwerkregeling voor Bouw & Infra vanaf 1 januari 2021 van kracht

  Vanaf 1 januari 2021 kunnen bouwplaatsmedewerkers vóór hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling.
  De regeling in het kort:

  • Bouwplaatsmedewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.
  • Het uitkeringsbedrag is 21.200 euro bruto per volledig jaar dat eerder wordt gestopt.
  • Instromen in de regeling kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

  Meer informatie over

  ...
 • AFNL-NOA: ‘Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft!

  Met het oog op de behandeling van de Begroting voor Binnenlandse Zaken volgende week in de Tweede Kamer, heeft AFNL-NOA de notitie ‘Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft’, aangeboden aan de Tweede Kamerlcommissie BiZa. Deze notitie bevat een aantal politieke aandachtspunten, specifiek vanuit mkb-bouw, -afbouw en -infra

  Cruciaal om de mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra de komende tijd door te kunnen laten bouwen aan de enorme woningbouwopgave en

  ...
 • Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet:"Nu doorpakken!"

  De Woningbouwalliantie, waarin 20 organisaties zijn betrokken, waaronder de AFNL, verwelkomt het pakket van de Rijksoverheid in de Miljoenennota om het woningtekort op te lossen als een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen.
  Volgens de alliantie is er echter aanzienlijk meer nodig om het grote woningtekort op te lossen en om Nederland de crisis uit te investeren.

 • Aannemersfederatie: overheden kom met opdrachten!

  Investeer anticyclisch, anders wordt bouw/infra grootafnemer crisispakket 4

  AFNL, vanmorgen met alle aangesloten brancheorganisaties telefonisch bijeen in verband met de coronacrisis, is zeer verontrust over de situatie in de bouw en infra voor de komende periode. Opdrachten drogen op, acquisitie met name bij gemeenten verloopt moeizaam, voorbereidings- en administratieve processen van werken bij gemeenten lopen stroef en met hindernissen en bouwgrond voor nieuwbouw raakt

  ...
 • Informatiebijeenkomst cao Bouw & Infra

  Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra organiseert in de maand september een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de nieuwe cao Bouw & Infra. Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag voorlichten over de gemaakte afspraken en de nieuwe cao-teksten. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

  Met inachtneming van de regels rondom Covid-19 zullen de bijeenkomsten gehouden worden op:

  • Dinsdag 15 september 2020 Van der Valk
  ...
 • Vernieuwde cao Bouw & Infra online

  Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving.. Cao-partijen hebben daarom tijdens de laatste onderhandelingen afgesproken de structuur en de tekst van de cao te herzien. We zetten de wijzigingen onder elkaar.

 • Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen: overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

  Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

  Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022

  ...