Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Aannemersfederatie: verheugd over constructieve inzet politiek bij Wet Aanpak Schijnconstructies

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd over de brede constructieve inzet van de politiek om met behulp van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) voor mkb-aannemers en hun medewerkers eerlijke concurrentie en het leveren van vakmanschap weer mogelijk te maken.
  In het Kamerdebat van afgelopen avond/nacht gaf een brede meerderheid in de Tweede Kamer aan een eind te willen maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden in onder meer de bouwsector. De WAS is een eerste stevige

  ...
 • Aannemersfederatie: Wet Aanpak Schijnconstructies moet eerlijke concurrentie in bouw bewerkstelligen

  De WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) moet voor mkb-aannemers en hun medewerkers eerlijke concurrente mogelijk  maken en malafide gedrag bestraffen. De aannemers in het midden-en kleinbedrijf, verenigd binnen de Aannemersfederatie, zijn het zat te worden vereenzelvigd met misbruik, schijnconstructies, wantoestanden en meer van dit soort zaken. Mkb-aannemers –hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers- willen werken met goed opgeleide vakmensen en kwaliteit en vakwerk

  ...
 • Aannemersfederatie en NOA: Overgangsregeling transitievergoeding positief signaal minister Asscher

  Het siert minister Asscher dat hij werkgevers die veel met ‘gebroken arbeidscontracten’ werken, gedeeltelijk ontziet bij het in werking treden van de ‘6-maandeneis’ bij transitievergoedingen voor deze werknemers. Met het aanbrengen van een knip in de regeling, zodat deze voor de 6-maandeneis pas gaat gelden vanaf 1 juli 2012, komt de minister gedeeltelijk tegemoet aan de bezwaren van de Aannemersfederatie en de NOA.
  De minister voorkomt hiermee hopelijk ook dat

  ...
 • AFNL: Wet Aanpak Schijnconstructies aanscherpen

  Het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies dat door minister Asscher naar de Tweede Kamer is gestuurd moet nog verder worden aangescherpt om opdrachtgevers en hoofdaannemers niet te gemakkelijk onder de ketenaansprakelijkheid uit te laten kruipen. Dit stellen AFNL en NOA in een brief aan minister Asscher van SZW en de Tweede Kamer. Alhoewel minister Asscher onlangs uitsprak te verwachten dat de nieuwe Wet ervoor zal zorgen dat opdrachtgevers realistische prijzen stellen en niemand meer

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Premiekorting voor zzp’er die werknemer in dienst neemt, is concurrentievervalsend

  D66 lijkt in haar verkiezingsroes de economische werkelijkheid uit het oog te verliezen. Een premiekorting voor zzp’ers die werknemers in dienst nemen, is het slechtst denkbare signaal richting  kleine- en middelgrote bedrijven. Het mkb doet in deze tijd de grootst mogelijke moeite om hun werknemers te behouden. Wie zit er op deze tweedeling op de arbeidsmarkt te wachten?, vraagt de Aannemersfederatie zich af. Niet het mkb, dat zich hierdoor  geschoffeerd voelt en wellicht op

  ...
 • Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers!

  Bouwend Nederland heeft gemeend het overleg voor de CAO Bouwnijverheid met de vakbonden alleen te willen voortzetten. Bouwend Nederland heeft Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra te kennen gegeven geen prijs meer te stellen op haar aanwezigheid bij het overleg, juist nu de cao-onderhandelingen een cruciale fase ingaan.
  Hierdoor zijn volgens de Aannemersfederatie grote groepen mkb-aannemers niet aan de cao-tafel vertegenwoordigd, waardoor zij geen invloed op de arbeidsvoorwaarden

  ...
 • Transitievergoeding groot risico voor mkb-aannemers

  De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceert met ingang van 1 juli 2015 een transitievergoeding voor werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar. AFNL en NOA vragen de Tweede Kamer om een overgangsregeling voor de gevolgen van de ketenbepaling voor de transitievergoeding, omdat bedrijven straks in grote financiële problemen komen door de nieuwe rekenmethode. Een groot aantal bouw- en afbouwbedrijven is zich nu al aan het voorbereiden op het feit dat zij in het recente verleden

  ...
 • Aannemersfederatie doet appél op Tweede Kamer: Behandel Wet Aanpak Schijnconstructies met absolute voorrang

  Aannemersfederatie Nederland dringt er bij de Tweede Kamer op aan het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher, met de daarin geregelde aansprakelijkheid voor alle schakels in de bouwketen, met voorrang te behandelen. Deze week wordt de bouwsector opnieuw geconfronteerd met een bouwproject in Friesland, waar blijkt dat het goedkoper is via een uitzendconstructie buitenlandse werknemers van 1000  km ver in te huren dan Nederlandse werknemers in te zetten.

  ...
 • In BouwBelang nr 6: lokaal mkb doet zaken met gemeenten en omgekeerd

  BouwBelang nr 6 is verschenen met veel aandacht voor de relatie tussen gemeenten en mkb-aannemers. Daarnaast waarom het sociaal akkoord in de zak van Sint verdwijnt tijdens een AFNL/NOA-bijeenkomst met MKB-Nederland-voorzitter Van Straalen. In de halfjaarlijkse AFNL-monitor gebaseerd op EIM-onderzoek in mkb-bouw wordt de economische situatie getypeerd als ‘tussen hoop en vrees’. Een Tweede Kamerlid brengt een werkbezoek aan twee Amsterdamse mkb-aannemers. In het kader van energie besparen

  ...
 • Bouw cao onderhandelingen geen centimeter opgeschoten

  Vandaag 16 december 2014 hebben cao partijen bouw wederom bij elkaar gezeten om de verschillende thema’s op inhoud te bespreken. De remmende  houding van de vakbonden frustreert de werkgevers. Het is zeer teleurstellend dat er geen vooruitgang is. Op deze manier gaat de bouw-cao kapot. Er is onvoldoende ruimte om te vernieuwen op thema's zoals arbeidstijden en de introductie van een individueel keuze budget. Vandaag was voor werkgevers een herhaling van 4 december (zie persbericht ...

 • Nieuwsbrief CAO 2014 nummer 4 verschenen

  Vandaag, 4 december 2014, hebben cao-partijen in de bouw opnieuw gesproken over een nieuwe cao. Daarbij zijn negen thema’s besproken. De belangrijkste thema’s zijn: arbeidstijden, duurzame participatie (individueel keuzebudget), naleving van de cao en opleiden van leerlingen.

  De volgende afspraak is op 16 december 2014.

  Lees de ...

 • MKB-Nederland-voorzitter en Sint bezoeken AFNL/NOA

  PHS 1695 400Deze week bracht MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen een bezoek aan een gezamenlijke vergadering van AFNL- en NOA-bestuurders in Veenendaal. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over een groot aantal pijnpunten voor mkb-aannemers in bouw en afbouw, waaronder de schijnconstructies in de bouw en de ketenaansprakelijkheid, de transitievergoeding in het nieuwe

  ...
 • AFNL: Eén definitie voor begrip zelfstandigen,geen BGL

  De Aannemersfederatie vindt het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor een juiste Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) naar de opdrachtgever een overbodige en ingewikkelde manier van aantonen van de VAR. Dit is ook niet de juiste manier om schijnzelfstandigheid te bestrijden en het zal opdrachtgevers afschrikken zelfstandigen in te huren. Dit stelt de AFNL in reactie op het wetsvoorstel BGL dat deze week in de Tweede Kamer wordt behandeld. Wel is de Aannemersfederatie groot voorstander van

  ...
 • In BouwBelang nr 5: PvdA-voorman Samsom over kansen voor proactieve ondernemers

  BouwBelang nr 5 is verschenen met veel aandacht voor duurzaamheid. Een interview met PvdA-voorman Samsom over kansen voor ondernemers met duurzame energie, een renovatieproject in Middelburg waar van een graansilo een architectenbureau is gemaakt, energieleverende huurwoningen, bouwen met gevonden voorwerpen en ruim 1100 appartementen in Amsterdam-Noord die duurzaam worden gerenoveerd. Daarnaast een pleidooi van de

  ...
 • Overleg nieuwe bouw-cao: verdieping van de constructieve confrontatie

  Op 3 november 2014 hebben cao-partijen in de bouw opnieuw gesproken over een nieuwe cao. Op basis van de gesprekken van 3 en 4 september zijn er verdiepende discussies geweest op de hoofdthema’s. Voor werkgevers zijn dat natuurlijk arbeidstijden & verlof, bedrijfstak eigen regelingen en opleiding van leerlingen en volwassenen. Vakbonden willen nog verdergaande afspraken over naleving van de cao en meer zeggenschap van de werknemer over zijn arbeidstijden. De volgende gesprekken zijn

  ...
 • AFNL: creatief zoeken naar oplossingen bij ministerie BZK

  In reactie op de begrotingsbehandeling van het ministerie van BZK, deel wonen, in de Tweede Kamer vraagt de AFNL aandacht voor de specifieke positie van mkb-aanemers, die de crisis nog lang niet te boven zijn en momenteel door het uitwisselen van medewerkers, vaste en flexibele, proberen aan de slag te blijven. Hoe goed de btw-verlaging ook z’n werk doet en bedrijven en hun medewerkers aan de praat houdt, de effecten blijven beperkt tot enkele branches binnen de bouwkolom en strekken zich

  ...
 • Cao-overleg Bouwnijverheid uitgesteld

  Wegens trieste familieomstandigheden kon het cao-overleg gepland voor 16 oktober over vernieuwing van de Bouw-CAO op het laatste moment niet doorgaan. Het overleg is verplaatst naar 3 november.

   

  16 oktober 2014

 • AFNL: Ministerie EZ moet bouw met andere sectoren verbinden

  Het Ministerie van Economische Zaken heeft weinig op met de sector Bouw en Infra. Dat is al jaren het geval, en de begroting voor 2015 toont wat dat betreft een consistente lijn. Waar het Ministerie terecht veel aandacht heeft voor de sectoren Industrie en Land- en Tuinbouw, komt die andere maaksector, Bouw en Infra, er met een enkel zinnetje wel erg bekaaid vanaf.
  Het is onzin te beweren dat Bouw en Infra al ruim zijn bedeeld in het Kabinet, via de Ministeries van Wonen en

  ...