Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • 10 jaar AFNL: de kracht van MKB BOUW

  Samen sterk. Dat was in 2008 de gedachte achter de oprichting van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. En in de afgelopen 10 jaar hebben we als koepelorganisatie op meerdere podia en terreinen laten zien dat we er als mkbondernemers in de B&U, Gespecialiseerde Aanneming en Infra toe doen. Om dat te vieren, maar ook om duidelijk te maken dat we klaar zijn voor de toekomst, organiseren we woensdag 27 juni 2018 een jubileumcongres waarvoor we u van harte uitnodigen.
  ...

 • 10 jaar AFNL: de kracht van MKB BOUW

  jubileumbeeldSamen sterk. Dat was in 2008 de gedachte achter de oprichting van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. En in de afgelopen 10 jaar hebben we als koepelorganisatie op meerdere podia en terreinen laten zien dat we er als mkbondernemers in de B&U, Gespecialiseerde Aanneming

  ...
 • BouwBelang nr 2:Jezelf steeds verbeteren en creatief denken met sociale innovatie

  Jezelf steeds verbeteren door samenwerking en vernieuwing; hoe doe je dat?, Bik Bouw laat in BouwBelang 2 zien hoe zij dat doen en versterking van de restauratiesector door scholing, ondernemerschap, samenwerking en certificering noodzaak, aldus het Platform Gespecialiseerde Aannemers in Restauratie. Verder in dit nummer 'de nieuwe bouwer zoekt vernieuwing door sociale innovatie' met aan het woord Leo Nieuwenhuis van The New Builders, en creatief denken vereiste bij jong vaktalent in de

  ...
 • AFNL-NOA: Schrijnend tekort vakbekwaam personeel, opleidingssystematiek moderniseren

  Er zijn in totaal 14.000 nieuwe arbeidskrachten nodig over de periode 2018-2022. Zo blijkt uit onderzoek dat het EIB-directeur Taco van Hoek presenteerde tijdens een bijeenkomst van AFNL en NOA in Nieuwspoort in Den Haag. Ongeveer 6.400 voor extra werkgelegenheid en bijna 7.800 om te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag. De GA zal naar schatting een arbeidsplaats kunnen bieden aan 7.600 instromers en de afbouwondernemers aan 6.500. Het ziet ernaar uit, dat er zonder verdere stimulans

  ...
 • Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

  De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra, respectievelijk Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland, NVB, de vereniging van Waterbouwers en FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de

  ...
 • In BouwBelang nr 1: EZ-Staatssecretaris zet mkb op 1

   

  naar Bouwbelang 1

  EZ-Staatssecretaris Keizer wil dat ondernemers het gevoel krijgen dat de overheid hun partner is, zo meldt zij in BouwBelang en de MKB-Toets die gaat wat haar betreft zo snel mogelijk van start; de eerste pilots komen er aan. Verder in dit nummer een Woningcorporatie die bij voorkeur met mkb-bedrijven werkt,

  ...
 • AFNL-NOA bij Tweede Kamercie EZ: Aanbesteden moet mkb-vriendelijker

  Op 14 maart vond in de Tweede Kamer een bijeenkomst plaats met leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en een 50 tal branchevoorzitters/bestuurders op instigatie van MKB-Nederland. Een zeer gevarieerd aantal branches legde bij de Kamerleden neer waar kansen zitten de komende tijd, maar ook waar ondernemers belemmeringen ervaren. In blokken van 4 sprekers kwamen 16 onderwerpen aan bod. Namens AFNL-NOA kreeg Sharon Gesthuizen het woord over aanbestedingen. Zij legde de nadruk op

  ...
 • AFNL oproep politiek: maak aannemen vaste medewerkers weer aantrekkelijk, vakmensen zijn al schaars

  Mkb-aannemers hebben de klim uit het diepe dal het afgelopen jaar voortgezet. De werkvoorraden worden beter, de prijsdruk lijkt voor het eerst iets verminderd maar is nog hoog, de omzetverwachtingen zijn op de GWW-sector na positief, en het optimisme over het bedrijfsresultaat neemt toe. De instroom van nieuwe vaste medewerkers lijkt zich te stabiliseren en ligt op vergelijkbaar niveau met de uitstroom. De bedrijfsomvang fluctueert minder, waaruit kan worden geconcludeerd dat

  ...
 • In BouwBelang nr 6: nieuwe geluiden uit een nieuwe Tweede Kamer?!

  Omslag Bouwbelang 6Nr 6 van BouwBelang laat Tweede Kamerleden aan het woord over het mkb in bouw en infra, nieuwe geluiden en ruim baan voor het mkb? Daarnaast neemt Henk Klein Poelhuis, de eerste voorzitter van de AFNL, afscheid van zijn organisatie. Maar ook olifantengras in betonplaten waarmee afval grondstof wordt, wonen op kleine ruimte en hoe zien ondernemers de nieuwe

  ...
 • AFNL: Enorme schommelingen bouwopgave voorkomen

  “Als hier niet wordt ingegrepen, is er voor het mkb straks geen bouwopgave weggelegd.” Deze waarschuwende woorden richtte AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis 6 december tot de leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Cruciaal in de sector zijn de enorme schommelingen in de bouwopgave. Hierdoor moet telkens worden opgeschaald of drastisch worden ingekrompen qua bouwcapaciteit. De AFNL-voorzitter pleitte er bij de kamerleden voor dit soort schommelingen ook vanuit overheidswege

  ...
 • AFNL en NOA: Regeerakkoord stevig fundament voor mkb-bouw en afbouw

  Fiscale maatregelen nog onvoldoende

  Het Regeerakkoord biedt de ondernemers in bouw, afbouw- en infrasector een paar noodzakelijke perspectieven waarop de sector al geruime tijd wacht. Zo wordt de zeer gewenste MKB Toets op wet- en regelgeving ingevoerd, worden de loondoorbetalingsplicht en reïntegratieplicht in het tweede ziektejaar afgeschaft en wordt er gesleuteld aan het systeem van contractperiodes in het ontslagrecht. AFNL

  ...
 • In BouwBelang nr 4: mbo van de toekomst, helikopterview, eco-dynamische fietspaden en andere betalingssystemen

  In BouwBelang nr 4 een hoogvlieger in de sloopbranche met helikopterview, de voorzitter van de mbo-raad over de toekomst van het mbo-onderwijs, de innovaties om een eco-dynamisch fietspad aan te leggen, eerste succesvolle resultaten om betalingssysteem infrasector aan te passen, gelijke voorwaarden essentieel voor aannemen vaste medewerkers, de hangbrug als hulpmiddel voor werken op hoogte en in het transport voor de bouw zijn duurzaam, veilig en comfortabel de kernbegrippen.

  Lees

  ...
 • AFNL en NOA over Miljoenennota: stilstand is achteruitgang!

  Snel nieuw Kabinet dat mkb-vriendelijk beleid voert
  Ook dit jaar wordt in de Miljoenennota aangegeven dat de Nederlandse economie er mede dankzij het kabinetsbeleid beter voor staat. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat het niet in alle sectoren even goed gaat. Een specifieke sector als het mkb in bouw, afbouw en infra – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt op te klimmen. Tegelijkertijd kampt de sector nog

  ...
 • AFNL en NOA:teleurgesteld dat arbeidsmarktafspraken in SER zijn mislukt

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, verenigd in Stichting AFNL-NOA, betreuren het dat partners in de SER na veertien maanden onderhandelen over de arbeidsmarktproblematiek met lege handen staan. Volgens AFNL-NOA willen partners te veel thema’s in één keer aanpakken en dat was vanaf het begin gedoemd tot mislukken. Het oplossen van een stapeling van verkeerde wetgeving, heeft net zo’n negatief effect als het clusteren van

  ...
 • Jaco Uittenbogaard nieuwe directeur AFNL

  Jaco Uittenbogaard 300Per 1 september 2017 wordt Jaco Uittenbogaard de nieuwe directeur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. Uittenbogaard volgt Wim de Boer op die eind van dit jaar afscheid neemt als directeur van de AFNL. Dit is vandaag in het Bestuur van de Aannemersfederatie

  ...
 • AFNL: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen verder uitgesteld

  De Eerste Kamer heeft in reactie op de brief van de minister van BZK, waarin hij de Kamer verzocht de stemmingen over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aan te houden, besloten dit verzoek te honoreren. De stemmingen zijn dus uitgesteld. In afwachting van wat nu komen gaat. Als de stemmingen waren doorgegaan, was het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk weggestemd.

 • AFNL: nog geen meerderheid in Eerste Kamer voor wet Kwaliteitsborging bouwen

  Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer op 4 juli jl. aangegeven het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw aan te passen en hierover een brief te sturen, toen bleek dat er onvoldoende steun was voor het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. AFNL blijft achter de uitgangspunten van de wet staan. Deze leidt tot beter toezicht en duidelijkheid t.a.v. de aansprakelijkheid. De wet biedt bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit en

  ...