Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL-brandbrief aan Kabinet en Tweede Kamer over stikstofproblematiek

  De Aannemersfederatie doet opnieuw via een brandbrief een dringend beroep op Kabinet en Tweede Kamerleden op korte termijn de stikstofproblematiek aan te pakken. De onduidelijkheid en onzekerheid bij lokale en regionale overheden is de afgelopen weken niet af- maar toegenomen. Steeds meer lopende bouw- en infraprojecten en aanbestedingen worden stilgelegd en nieuwe bouwvergunningen worden niet (of nauwelijks) meer verleend. Dit beperkt  zich niet tot projecten die direct door de

  ...
 • In BouwBelang nr 4: hoofdrol sloopbedrijven bij circulaire bouw en mkb-bewust beleid Raalte loont

  Sloopbedrijven in de hoofdrol in het kader van circulair bouwen, valse beloften overheid aan bouwbedrijven bij aardbevingsschade Groningen, MKB-bewust beleid van de gemeente Raalte loont, betere rechtsbescherming bij aanbestedingen dringend gewenst, mkb-bouw verdient op elkaar afgestemd Kabinetsbeleid, uitdagende dakconstructies vragen vakwerk in uitvoering en hoe zien AFNL-NOA de nieuwe calamiteitenregeling.

  Download ...

 • AFNL hoopt dat Kabinet snel besluit na advies commissie Remkes

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) had gehoopt dat de commissie-Remkes iets meer duidelijkheid zou verschaffen over de vergunningverlening in de bouwsector. Op dit moment liggen vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil door de Stikstofuitspraak van de Raad van State en steeds meer mkb-aannemers krijgen van hun opdrachtgevers te horen dat vergunningen niet worden verleend of ingetrokken. Zelfs voor kleinere opdrachten. Als dit lang duurt gaan mkb-aannemers die

  ...
 • AFNL: mkb-bouw en infra kan niet bouwen met zwalkend Kabinetsbeleid

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat er met het oog op Prinsjesdag een aantal stimulerende maatregelen komt voor de bouw van nieuwe woningen, zowel voor starters, woningcorporaties als de particuliere woningmarkt. Hierop wacht de sector al heel lang. Echter, dan zal het kabinet wel met oplossingen moeten komen voor de stikstofproblematiek, waardoor op dit moment vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil (komen te) liggen. Daarnaast zal

  ...
 • AFNL wil noodmaatregel om stikstofproblematiek bouw op te lossen

  De Aannemersfederatie doet een dringend beroep op het Kabinet snel een eind te maken aan de onduidelijke en problematische situatie voor de bouw en infrasector over de stikstofproblematiek en roept het Kabinet op om op korte termijn met een noodoplossing te komen om woningbouw en infrastructurele werken weer mogelijk te maken en duidelijkheid te verschaffen. Het kabinet zou bijvoorbeeld –in overleg met de commissie Remkes- met een noodmaatregel voor de bouw en infra kunnen komen, daar deze

  ...
 • MKB infra en AFNL: Ministerie EZK moet Aanbestedingsautoriteit instellen

  Onlangs heeft de staatssecretaris van EZK de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij een aantal beleidsconclusies en maatregelen aankondigt om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren.

  Bij aanbestedingsconflicten en tendergeschillen blijkt de opdrachtnemer –veelal mkb-aannemers- aan het kortste eind te trekken. MKB INFRA en AFNL hadden gehoopt dat de staatssecretaris met een aantal concrete ingrepen zou komen, waar het mkb mee uit de voeten kan. Echter, de

  ...
 • Sluiting secretariaat AFNL in verband met bouwvak

  In verband met de bouwvak in heel Nederland is het secretariaat van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra gesloten in week 32, de week van 5 t/m 9 augustus 2019.

  Vanaf maandag 12 augustus kunt u ons weer bereiken.

  Wij wensen u een prettige vakantie.

  2 augustus 2019

 • In BouwBelang nr 3: mkb als architect van de openbare ruimte

  Omslag Bouwbelang 3De sociale kracht van het mkb en het mkb als architect van de openbare ruimte, MKB-Toets Rijksbreed verankerd – nu nog uitvoeren!, politiek moet denken als ondernemer volgens MKB-Nl-voorzitter Vonhoff, politiek scherpt wettelijke betaaltermijnen verder aan en een nieuwe mbo-opleiding betonstaalverwerker.
  Maar ook aandacht voor de uitdaging

  ...
 • Minisymposium Instroom en Instroombevordering op woensdag 25 september

  Op woensdag 25 september organiseert Aannemersfederatie Nederland vanaf 15.00 uur een minisymposium waarbij het centrale thema Instroom en Instroombevordering is.

  Tijdens deze themabijeenkomst zal aandacht besteed worden aan een aantal projecten dat gericht is op het bevorderen van instroom op korte termijn en/of het enthousiasmeren van (jonge) scholieren voor bouw en infra voor instroom op de langere termijn.

  O.m. de volgende projecten zullen worden

  ...
 • Reactie Stichting AFNL-NOA pensioenakkoord

  Afbeelding van de filmEr is een pensioenakkoord, maar daarmee zijn we er nog niet. De uitwerking is bepalend of mensen in zware beroepen gezond de pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. AFNL-NOA schreef hierover een

  ...
 • AFNL-NOA: Doorbraak in toekomstige wet- en regelgeving voor het mkb

  MKB-Toets verankerd in wetgevingstraject

  AFNL en NOA zijn zeer verheugd dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de MKB-Toets op toekomstige wet- en regelgeving nu verankert in het wetgevingstraject. Hiermee wordt de MKB-Toets, waarvoor AFNL en NOA jarenlang hebben gepleit, Rijksbreed uitgerold. De door de VVD ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarbij alle departementen de Toets moeten gaan

  ...
 • AFNL: goed dat Wet Kwaliteitsborging Bouwen is aangenomen

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is verheugd dat de Eerste Kamer vandaag de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft aangenomen. Hiermee gaat een einde komen aan de jarenlange discussies en onduidelijkheid over de borging van de kwaliteit van het bouwen. De leden van AFNL, allen mkb-ondernemers in bouw en infra, staan borg voor de kwaliteit van het werk en het daarbij horende vakmanschap.

 • BouwBelang nr 2 geheel in teken van duurzaamheid, circulair bouwen

  omslag Bouwbelang 2 2019In de special duurzaamheid van BouwBelang (nr 2) een pleidooi van Hoogleraar Smeulders om bij de besluitvorming over energietransitie het technisch perspectief beter door te rekenen, hergebruik van bouwdelen uit een slooplocatie, energiebeheer met Plus-op-de-Meter, de restauratie van het roze kasteel van het Land van Ooit, de

  ...
 • AFNL: initiatiefwet terugdringen betaaltermijnen aanscherpen

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer heeft aangegeven de Initiatiefwet terugdringing Betaaltermijnen te willen aanpassen van zestig naar dertig dagen bij uitblijven van effect van de 60-dagen termijn. Mkb-aannemers merken helaas nauwelijks effect van aanpassing van betaaltermijnen door grote bedrijven aan het mkb na de inwerking treding van de Initiatiefwet in juli

  ...
 • Samenwerking arbeidsmarkt voor verduurzaming wijken

  Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven (waaronder Aannemersfederatie Nederland), overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenden zij de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

 • Alie Dijkstra nieuwe beleidssecretaris sociale zaken AFNL

  Ali Dijkstra250Alie Dijkstra is bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) in dienst getreden als beleidssecretaris sociale zaken en arbeidsvoorwaarden. Dijkstra volgt Truus Remkes op, die per 1 januari jl. met pensioen is gegaan.

  Mr. Alie Dijkstra (38) zal voor de Aannemersfederatie het beleid op het terrein van de sociale zekerheid en

  ...
 • Aangekondigde vakbondsacties pensioenen 18 maart

  FNV en CNV roepen hun leden op om op maandag 18 maart het werk gedurende een dag neer te leggen. In aanloop naar 18 maart en ook na deze datum dienen werkgevers rekening te houden met kortstondige acties.

  De vakbeweging wil met deze actie haar eisen aan het kabinet over een goed toekomstbestendig pensioenstelsel kracht bijzetten. Zo wil ze dat werkenden op tijd moeten kunnen stoppen met werken, dat de koppeling met de levensverwachting wordt losgelaten, dat de financiële spelregels

  ...
 • BouwBelang nr 1: Ambachtelijkheid voorop en werkbezoek roept vragen op bij politici

  Bouwbelang 1 omslagIn BouwBelang nr 1 staat ambachtelijkheid voorop bij de restauratie van een boerderijcomplex, geven Tweede Kamerleden hun visie op de vernieuwing van sociale wetgeving, waarom en Haag winnaar van de MKB INFRA-AanbestedingsAward 2019 is geworden, roept een werkbezoek bij ondernemers vragen op bij de politiek, waarom de BouwBelang MKB

  ...