Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Kabinet adviseert sociale contacten te vermijden in héél Nederland

  AFNL-NOA pleiten met MKB-NL voor specifieke noodmaatregelen voor ondernemers

  Vandaag heeft het Kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader van het coronavirus.

  Kortweg komt het advies neer op het vermijden van het sociale contact in héél Nederland. Als volgt:

  • Iedereen in Nederland blijft thuis als hij/zij klachten heeft van verkoudheid, koorts of hoest.
  • Alle bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 personen worden
  ...
 • Update cao-onderhandelingen Bouw & Infra

  In de derde onderhandelingsronde voor de Bouw & Infra cao op 10 en 11 maart is opnieuw gesproken over de mogelijkheid voor oudere werknemers met zwaar werk om eerder te stoppen met werken. Ook thema’s als ‘instroom en onderwijs’ en ‘flexibilisering en uitzenden’ zijn aan de orde gekomen. De inbreng en belangen van werkgevers en vakbonden op deze onderwerpen liggen nog ver uit elkaar.

  Proces
  Het gesprek tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao

  ...
 • AFNL: Handleiding preventieve maatregelen coronavirus beschikbaar

  Helaas stijgt ook in Nederland het aantal vastgestelde ziektegevallen door het coronavirus. Voor het geval u hiermee te maken krijgt, heeft MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN een aantal tips en adviezen gebundeld in een praktische en beknopte handleiding. In hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, maar ook over arbeidsrechtelijke consequenties als er uitval is door

  ...
 • Kleine stappen vooruit in cao-onderhandelingen Bouw & Infra

  Op 12 februari werd het gesprek tussen werkgevers en bonden over een nieuwe Bouw & Infra cao hervat. In de tweede onderhandelingsronde op 3 en 4 maart is gesproken over de thema’s ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’ en ‘eerder stoppen met werken voor oudere werknemers met zwaar werk’. Tijdens de constructieve bespreking hebben de partijen langdurig stil gestaan bij deze onderwerpen. Werkgevers en werknemers hebben voldoende tijd genomen om elkaars belangen toe te lichten

  ...
 • AFNL: volg informatie over corona virus

  Na de uitbraak van het coronavirus in december in Wuhan in China, heeft het virus ook Europa en Nederland bereikt. Over de hele wereld worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook de Nederlandse overheid en het RIVM hebben maatregelen genomen, daar het de verwachting is dat het aantal besmettingen nog verder toeneemt. Het is van belang alert te blijven op signalen in uw bedrijf en de websites van de Rijksoverheid, MKB-NL/VNO-NCW en het RIVM in de

  ...
 • Themabijeenkomst AFNL over Veiligheid en Kwaliteitsborging

  Op woensdag 19 februari vindt van 15.30 – 17.30 uur (ontvangst om 15.00 uur) de eerste themabijeenkomst van 2020 van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra plaats in Veenendaal, Nieuweweg 226.

  Bastiaan Benz, directeur SKG-IKOB, geeft een presentatie over de verantwoordingsplicht Wet Kwaliteitsborging en het instrument KIK Campus voor de WKB. Verder zal Theo van Kampen van Aboma u erover informeren hoe de Veiligheidsladder voor het mkb eerder een kans dan een

  ...
 • 20 juni Dag van de Bouw 2020

  Op zaterdag 20 juni is de Dag van de Bouw 2020. Ook de AFNL participeert in de Dag van de Bouw 2020. Save the date! Op deze dag zullen bedrijven uit de bouw en infra in heel Nederland projecten openstellen voor het grote publiek. We hopen op net zo veel mooie projecten als bij de vorige editie en net zo’n mooie dag. Wilt u als ondernemer graag een project in de schijnwerpers zetten en bezoekers een unieke kijk achter de schermen geven? Kijk op de ...

 • AFNL: te veel onduidelijk in Ontwerp Praktijkrichtlijn bij WKB, vooral voor aannemer

  In reactie op de Ontwerp NPR 8092 stelt Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra dat er te veel onduidelijkheden, dubbelingen en tegenstrijdige regels in opgenomen zijn. Dat is niet in overeenstemming met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Zo wordt volgens AFNL vooral de aannemer in veel gevallen verantwoordelijk gehouden voor zaken waarvoor hij helemaal niet verantwoordelijk is.

 • AFNL-NOA wil dat minister SZW wetsontwerp minimumbeloning en zelfstandigenverklaring terugneemt

  AFNL-NOA heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht het wetsontwerp minimumbeloning en zelfstandigenverklaring terug te nemen en niet in te dienen in de Tweede Kamer. De voorstellen van de minister bieden in de ogen van AFNL-NOA geen oplossing voor de huidige zzp-problematiek. Met dit voorstel blijven opdrachtnemer en opdrachtgever, mede gezien de grote complexiteit, in onzekerheid over de status van de arbeidsrelatie. Terwijl de administratieve lasten alleen

  ...
 • AFNL-NOA: zorgen over MKB-ontzorgverzekeringen: Duidelijkheid en communicatie over ontzorgpolissen dringend gewenst.

  Vorig jaar december maakten de minister van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken over de beperking van risico’s voor ondernemers voor het tweede ziektejaar van hun werknemers. Met behulp van MKB-ontzorgpolissen zouden ondernemers per 1 januari 2020 ontlast worden van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen. Echter, tot op heden is er noch vanuit het ministerie van SZW, noch vanuit verzekeraars, noch vanuit de werkgeverskoepels actief

  ...
 • In BouwBelang nr 5; Stikstof en PFAS beheersen agenda’s mkb-bouw en infra

  omslag BouwBelang 5 2019In de duurzaam-editie BouwBelang nr 5; een reportage van de acties rondom de stikstof en PFAS-problematiek, maar ook interviews met ondernemers die hiermee worden geconfronteerd. Daarnaast innovatieve mkb-bouwers werken aan off-grid woonhuizen, bouwbioligsche bouwen met gezondheid voorop, innovatieve infraprojecten in de strijd

  ...
 • AFNL-NOA: Concept-wetsvoorstel discriminatie bij werving en selectie schiet doel volstrekt voorbij

  Stichting AFNL-NOA is onaangenaam verrast door het wetsvoorstel van Staatssecretaris Van Ark van SZW om discriminatie in wervings- en selectieprocedures te voorkomen. AFNL-NOA maakt zich zorgen over de extra administratieve lasten die dit wetsvoorstel voor het mkb met zich meebrengt. Uiteraard is het voorkomen van discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt een streven dat AFNL-NOA ondersteunt.
  In de bouw en afbouw werft een werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een

  ...
 • Cao-onderhandelingen Bouw & Infra voorlopig uitgesteld

  De cao Bouw & Infra loopt af op 1 januari 2020. Werkgevers en werknemers waren voornemens vanaf 15 november te gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Vanwege onder andere de stikstof- en de PFAS-problematiek, hebben sociale partners echter besloten om de onderhandelingen voorlopig uit te stellen.

 • Actie op Malieveld: Bouw staat op slot!

  Actie: Bouw staat op slot op Malieveld. Duizenden bouwers met materieel op het Malieveld willen weer gaan bouwen En dat laten we Politiek Den Haag weten. Stikstof en PFAS problemen moeten nu van tafel.

  Meer foto's? Kijk hier...

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.