Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL en NOA: Kabinet pas PFAS-maatregelen onmiddellijk aan om bedrijven overeind te houden

  AFNL en NOA zien een klein beetje licht aan de horizon gloren met de PFAS-maatregelen die staatssecretaris Van Veldhoven vandaag voorstelt. Het is alleen erg jammer dat deze maatregelen pas op 1 december ingaan. Veel bedrijven in de bouw- en infrasector liggen nu stil door het PFAS-probleem.

  Ondernemers moeten nu alweer werknemers naar huis sturen, terwijl de crisis nog maar net voorbij is. Ontslagaanzeggingen worden nu gedaan, flexibele vakkrachten zitten al thuis en

  ...
 • Met bussen naar Actiedag ‘De bouw staat op slot. Politiek, trek ’t vlot!’

  actie

  Met het oog op de landelijke actiedag woensdag 30 oktober a.s. 'De bouw staat op slot. Politiek, trek het vlot!, zijn er bussen geregeld naar Den Haag. Om de acties zo publieksvriendelijk mogelijk te houden, heeft CUMELA-Nederland samen met AFNL en NOA het initiatief genomen per bus naar Den Haag te rijden. Er zijn opstapplaatsen door het hele land. Als leden van de bij

  ...
 • Actie: Bouw en infra staan op slot, politiek trek ’t vlot!

  Onder de slogan ‘Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot!’ hebben meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties waaronder AFNL en NOA zich aangesloten bij de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. De organisaties hebben samen met deze stichting een manifest gemaakt dat ze woensdag willen aanbieden aan de verantwoordelijke ministers, de minister-president en de provincie- en gemeentebestuurders.

  Enorme schade door stikstof- en

  ...
 • Publieksvriendelijke actie bouw, infra en afbouw in Den Haag

  De vergunningverlening in de bouw- en infrasector is grotendeels tot stilstand gekomen door de stikstof- en de PFAS-problematiek.

  Huizenbouw, grondwerkzaamheden en file-aanpak komen stil te liggen en plannen van de BouwAgenda en het Klimaatakkoord kunnen niet meer worden uitgevoerd. De bouw- en infrasector komt stil te liggen en krijgt nu als eerste de klappen van de stikstof en PFAS-problematiek

  ...
 • Oproep aan lagere overheden beoordeling vergunningaanvragen weer op te pakken

  AFNL heeft met een aantal partnerorganisaties opnieuw provincies, gemeenten en waterschappen opgeroepen om de beoordeling van aanvragen weer ter hand te nemen.

  Projecten waarvan blijkt – na een berekening met Aerius of een vergelijkbare rekenmethode – dat de depositie 0,00 mol/ha/jaar is, kunnen op korte termijn worden gegund. Daarvoor is geen vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming nodig. Ook als er wel depositie plaats vindt, zijn er nog steeds mogelijkheden om zowel een

  ...
 • AFNL: Kabinet biedt bouw enige ‘lucht’ bij stikstofprobleem, maar nood blijft

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat het kabinet nú de urgentie van het stikstofprobleem inziet. Positief aan het Kabinetsbesluit is dat er extra maatregelen en middelen komen om de ontstane situatie op te gaan lossen. Echter, voor de acute stikstofproblemen is nog geen oplossing gevonden. En ook voor de bouwprojecten direct gelegen bij Natura-2000 gebieden is nog geen oplossing.

  ...
 • Oproep aan alle gemeenten: Niet alles kan, maar wat kan moet doorgaan

  AFNL heeft samen met een aantal brancheorganisaties alle gemeenten, provincies en waterschappen opgeroepen om reguliere projecten, die niet vergunningsplichtig zijn of geen impact hebben op het stikstofprobleem, gewoon te laten doorgaan of te hervatten. “Niet alles kan”, maar wat kan moet doorgaan.

  Klik...

 • AFNL-brandbrief aan Kabinet en Tweede Kamer over stikstofproblematiek

  De Aannemersfederatie doet opnieuw via een brandbrief een dringend beroep op Kabinet en Tweede Kamerleden op korte termijn de stikstofproblematiek aan te pakken. De onduidelijkheid en onzekerheid bij lokale en regionale overheden is de afgelopen weken niet af- maar toegenomen. Steeds meer lopende bouw- en infraprojecten en aanbestedingen worden stilgelegd en nieuwe bouwvergunningen worden niet (of nauwelijks) meer verleend. Dit beperkt  zich niet tot projecten die direct door de

  ...
 • In BouwBelang nr 4: hoofdrol sloopbedrijven bij circulaire bouw en mkb-bewust beleid Raalte loont

  Sloopbedrijven in de hoofdrol in het kader van circulair bouwen, valse beloften overheid aan bouwbedrijven bij aardbevingsschade Groningen, MKB-bewust beleid van de gemeente Raalte loont, betere rechtsbescherming bij aanbestedingen dringend gewenst, mkb-bouw verdient op elkaar afgestemd Kabinetsbeleid, uitdagende dakconstructies vragen vakwerk in uitvoering en hoe zien AFNL-NOA de nieuwe calamiteitenregeling.

  Download ...

 • AFNL hoopt dat Kabinet snel besluit na advies commissie Remkes

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) had gehoopt dat de commissie-Remkes iets meer duidelijkheid zou verschaffen over de vergunningverlening in de bouwsector. Op dit moment liggen vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil door de Stikstofuitspraak van de Raad van State en steeds meer mkb-aannemers krijgen van hun opdrachtgevers te horen dat vergunningen niet worden verleend of ingetrokken. Zelfs voor kleinere opdrachten. Als dit lang duurt gaan mkb-aannemers die

  ...
 • AFNL: mkb-bouw en infra kan niet bouwen met zwalkend Kabinetsbeleid

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat er met het oog op Prinsjesdag een aantal stimulerende maatregelen komt voor de bouw van nieuwe woningen, zowel voor starters, woningcorporaties als de particuliere woningmarkt. Hierop wacht de sector al heel lang. Echter, dan zal het kabinet wel met oplossingen moeten komen voor de stikstofproblematiek, waardoor op dit moment vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil (komen te) liggen. Daarnaast zal

  ...
 • AFNL wil noodmaatregel om stikstofproblematiek bouw op te lossen

  De Aannemersfederatie doet een dringend beroep op het Kabinet snel een eind te maken aan de onduidelijke en problematische situatie voor de bouw en infrasector over de stikstofproblematiek en roept het Kabinet op om op korte termijn met een noodoplossing te komen om woningbouw en infrastructurele werken weer mogelijk te maken en duidelijkheid te verschaffen. Het kabinet zou bijvoorbeeld –in overleg met de commissie Remkes- met een noodmaatregel voor de bouw en infra kunnen komen, daar deze

  ...
 • MKB infra en AFNL: Ministerie EZK moet Aanbestedingsautoriteit instellen

  Onlangs heeft de staatssecretaris van EZK de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij een aantal beleidsconclusies en maatregelen aankondigt om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren.

  Bij aanbestedingsconflicten en tendergeschillen blijkt de opdrachtnemer –veelal mkb-aannemers- aan het kortste eind te trekken. MKB INFRA en AFNL hadden gehoopt dat de staatssecretaris met een aantal concrete ingrepen zou komen, waar het mkb mee uit de voeten kan. Echter, de

  ...
 • Sluiting secretariaat AFNL in verband met bouwvak

  In verband met de bouwvak in heel Nederland is het secretariaat van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra gesloten in week 32, de week van 5 t/m 9 augustus 2019.

  Vanaf maandag 12 augustus kunt u ons weer bereiken.

  Wij wensen u een prettige vakantie.

  2 augustus 2019

 • In BouwBelang nr 3: mkb als architect van de openbare ruimte

  Omslag Bouwbelang 3De sociale kracht van het mkb en het mkb als architect van de openbare ruimte, MKB-Toets Rijksbreed verankerd – nu nog uitvoeren!, politiek moet denken als ondernemer volgens MKB-Nl-voorzitter Vonhoff, politiek scherpt wettelijke betaaltermijnen verder aan en een nieuwe mbo-opleiding betonstaalverwerker.
  Maar ook aandacht voor de uitdaging

  ...
 • Minisymposium Instroom en Instroombevordering op woensdag 25 september

  Op woensdag 25 september organiseert Aannemersfederatie Nederland vanaf 15.00 uur een minisymposium waarbij het centrale thema Instroom en Instroombevordering is.

  Tijdens deze themabijeenkomst zal aandacht besteed worden aan een aantal projecten dat gericht is op het bevorderen van instroom op korte termijn en/of het enthousiasmeren van (jonge) scholieren voor bouw en infra voor instroom op de langere termijn.

  O.m. de volgende projecten zullen worden

  ...
 • Reactie Stichting AFNL-NOA pensioenakkoord

  Afbeelding van de filmEr is een pensioenakkoord, maar daarmee zijn we er nog niet. De uitwerking is bepalend of mensen in zware beroepen gezond de pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. AFNL-NOA schreef hierover een

  ...
 • AFNL-NOA: Doorbraak in toekomstige wet- en regelgeving voor het mkb

  MKB-Toets verankerd in wetgevingstraject

  AFNL en NOA zijn zeer verheugd dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de MKB-Toets op toekomstige wet- en regelgeving nu verankert in het wetgevingstraject. Hiermee wordt de MKB-Toets, waarvoor AFNL en NOA jarenlang hebben gepleit, Rijksbreed uitgerold. De door de VVD ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarbij alle departementen de Toets moeten gaan

  ...