Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW

  Bedrijven in de bouw, afbouw, infra, onderhoud, groen en grond moeten ook gebruik kunnen maken van de NOW-regeling nà de bouwvak. Want pas dan tekenen de verliezen zich bij deze bedrijven af als gevolg van de corona-crisis. Dat vinden Stichting AFNL-NOA, Cumela en Koninklijke OnderhoudNL. Zij roepen minister Koolmees op om na de bouwvak de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( NOW) open te stellen voor hun bedrijven.

 • Reactie op stikstofmaatregelen kabinet

  Het kabinet heeft vandaag nieuwe maatregelen bekend gemaakt om uit de stikstofimpasse te komen, waar ook de bouw door is getroffen. Uiteraard is AFNL tevreden met alles wat er meer is, dan er nu mogelijk is, want er ontstaat ruimte voor woningbouw en de zeven eerder bekend gemaakte infraprojecten. Toch hadden we op meer gerekend na eerder gemaakte afspraken met het Ministerie van BZK en het Ministerie van I&W. Onze hoop was gericht op een drempelwaarde - hoe laag ook, want daarmee waren

  ...
 • AFNL-NOA: goed dat minister I&W infraprojecten wil versnellen

  De minister van I&W heeft in overleg met de bouw- en infrasector (waaronder MKB INFRA/AFNL) maatregelen genomen om het werk aan wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten

  ...
 • AFNL-NOA: bouw blijft doorwerken met protocol ‘Samen veilig doorwerken’

  Na de oproep van minister Wiebes van EZK aan alle sectoren nog voor het weekeind protocollen aan te leveren voor de anderhalvemetereconomie, zijn er wat vragen gerezen over het protocol ‘Samen veilig doorwerken voor de bouw- en technieksector’ Hiermee wordt in de bouwsector sinds 27 maart jl gewerkt. Dit protocol blijft gewoon van kracht en is door de Rijksoverheid (in dit geval de ministeries van BZK en I&W) vastgesteld en volgt de richtlijnen van het RIVM.

  Met het protocol

  ...
 • AFNL-NOA: Rijksoverheid roep op tot opdrachten in de bouw en voorkom bouwcrisis

  AFNL en NOA hebben vandaag een brief verstuurd aan de ministers van BZK, Knops, I&W, Van Veldhoven en I&W, Van Nieuwenhuizen, om vanuit de Rijksoverheid opdrachtgevers – niet alleen (lagere) overheden, maar ook corporaties en particuliere opdrachtgevers - op te roepen vooral opdrachten door te laten gaan en naar voren te halen en vergunningverlening niet te laten stagneren omdat loketten gesloten zijn.

  MKB-ONDERNEMERS IN BOUW, AFBOUW EN INFRA

  ...
 • AFNL-NOA: stel NOW-maatregel langer open voor bouwsector

  AFNL en NOA hebben een brief gestuurd aan de minister van SZW, waarin zij minister Koolmees oproepen om de op 6 april in werking tredende NOW langer open te stellen en o.a. van boeteclausules te ontzien, gezien het feit dat de bouw nu nog doorwerkt, maar in de zeer onzekere situatie verkeerd of opdrachten nog los komen.

  •  
  ...
 • Rijksvastgoedbedrijf: Meld uw vragen over maatregelen coronavirus

  Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt diverse vragen over de uitvoering van werkzaamheden na de maatregelen vanwege het coronavirus. Bijvoorbeeld over kosten en compensatie of over boetes en vertragingen. We proberen via uw contactpersoon zo snel mogelijk antwoord te geven op uw vragen en bieden daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen via een webformulier. Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, heeft de Rijksoverheid daarnaast in samenwerking met de sector het protocol

  ...
 • AFNL-NOA: Protocol samen veilig doorwerken, moet stilval bouwsector voorkomen

  De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector, waaronder AFNL en NOA, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Met het protocol hopen zij ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden en brancheverenigingen. Het biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Belangrijk, omdat

  ...
 • Pensioen: Betaaltermijn voor facturen in april en mei verlengd

  Aannemersfederatie Nederland vindt het een goede zaak dat BpfBOUW heeft besloten om van 1 april 2020 tot 1 juni 2020 de betaaltermijn voor premies voor de bij het fonds aangesloten werkgevers naar twee maanden te verlengen. BpfBouw heeft dit besluit genomen om tegemoet te komen aan de situatie dat bedrijven als gevolg van het coronavirus en teruggelopen werkzaamheden in liquiditeitsproblemen komen. Op deze manier wil het fonds de werkgevers wat lucht geven.

 • Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

  Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.
  Voorwaarde voor het stikstofregistratiesysteem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de eerste maatregel die stikstofruimte gaat opleveren.

  ...
 • Ministers en bouw- en technieksector: samen veilig doorwerken

  De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom hebben Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen samen met organisaties in de bouw- en technieksector hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloop en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk veilig verder kan.

  De bouw- en technieksector

  ...
 • Onderhandelingen cao Bouw & Infra opgeschort

  Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en Vereniging van waterbouwers hebben, in gezamenlijk overleg met FNV en CNV Vakmensen, besloten de onderhandelingen voor de Bouw & Infra cao op te schorten. Het feit dat vooralsnog onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis voor de sector zijn, maakt het nu onmogelijk om afspraken te maken die passend zijn bij deze moeilijke periode.
  De geldende cao Bouw & Infra liep af op 1 januari 2020. Nadat

  ...
 • AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed

  AFNL-NOA vindt dat de eerste grote stappen van het kabinet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen met een noodpakket goed overkomen. Hopelijk valt dit ook in de ondernemerspraktijk goed uit en kunnen ondernemers snel en adequaat van de maatregelen gebruik maken en over liquiditeit blijven beschikken om te voorkomen dat zij gaan omvallen of medewerkers moeten ontslaan.
  Dit stelt de Stichting AFNL-NOA, een samenwerkingsverband tussen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra

  ...
 • Bereikbaarheid AFNL

  Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, heeft AFNL besloten om alle medewerkers vanaf 17 maart zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken. Ook alle bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd of vinden digitaal plaats.

  Uiteraard zijn wij gewoon bereikbaar en blijft onze dienstverlening beschikbaar. Schroom dus niet en gebruik onze dienstverlening als u vragen heeft. In verband met mogelijke drukte kunt u het beste een e-mail sturen, zodat wij daar spoedig op

  ...
 • Kabinet adviseert sociale contacten te vermijden in héél Nederland

  AFNL-NOA pleiten met MKB-NL voor specifieke noodmaatregelen voor ondernemers

  Vandaag heeft het Kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader van het coronavirus.

  Kortweg komt het advies neer op het vermijden van het sociale contact in héél Nederland. Als volgt:

  • Iedereen in Nederland blijft thuis als hij/zij klachten heeft van verkoudheid, koorts of hoest.
  • Alle bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 personen worden
  ...