MKB INFRA: Combinatievorming mogelijk maken bij complexe werken

MKB-Infrabedrijven moeten in de toekomst kunnen worden gefaciliteerd combinaties te vormen bij hele grote of complexe werken. En niet achteraf tot de orde en ‘erger’ worden geroepen door de NMa voor monopolistisch gedrag. Dit zei MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit tijdens de voorjaarsledenvergadering van MKB INFRA in Baarn.

Lees meer...

Meedoen in Kabel- en Leidingoverleg

Na het aankaarten van de problematiek van de kabelschade via de presentatie van het ‘Zwartboek Grondroeren’ en het meerdere malen publiekelijk stellen van de hamvraag wie verantwoordelijk is voor wat en wie de rekening aan de broek krijgt, is met diverse gealarmeerde beheerders en diensten om de tafel gezeten. Waarna MKB INFRA heeft ingestemd met het toetreden tot het Kabel- en Leidingoverleg. In dat overleg gaan we niet in herhaling zeuren wat ons dwarszit, aldus MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit, maar absoluut constructief meewerken om de jaarlijks nog steeds oplopende kosten van beschadiging sterk terug te dringen. Via onder meer deze weg roept MKB INFRA de leden op om MKB INFRA-vertegenwoordiger René Fronik van de juiste input te voorzien om deze geldverspilling tot een minimum terug te brengen.

Infrasector en Rijk samen voor duurzaam

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die vandaag door onder meer MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland en de  ministeries van Infrastructuur en Milieu (plus Rijkswaterstaat), Economische Zaken, Defensie, Prorail en 15 andere partijen is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat vanafeen zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, eefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen.

Lees meer...

VERAS / BGA Nederland: Sloopvak bekroond met Vakopleiding Sloper!

Op 29 mei 2013 heeft VERAS tijdens een speciale informatiebijeenkomst in het Van der Valk Hotel te Vianen haar leden geïnformeerd over de nieuw ontwikkelde Vakopleiding Sloper. De diverse betrokken partijen hebben een uiteenzetting gegeven over de oorsprong en invulling van deze vakopleiding. De vakopleidingen tot Sloper en Allround Sloper (respectievelijk MBO niveau 2 en niveau 3) zijn tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de VERAS, Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS), ROC Radius College, BGA-Nederland en Fundeon.

Lees meer...

Adviesraad MKB INFRA officieel van start

MKB INFRA wil meer zijn dan een belangenorganisatie voor de leden. De organisatie beschouwt haar streven naar een gelijk speelveld in de markt voor alle partijen als een missie die een fundamenteler doel dient dan alleen de belangen dienen van de eigen leden. Zo heeft ze zich gemanifesteerd in de discussie over de Aanbestedingswet en de Crisis- en Herstelwet en zo zal ze zich in voorkomende gevallen blijven manifesteren. Die opstelling heeft er mede toe geleid een Adviesraad op te richten. Een Adviesraad die de doelstellingen van de organisatie in grote lijnen onderschrijft en bereid is hier constructief en creatief over te adviseren, gevraagd en ongevraagd.

Lees meer...

VMS richt Academy Modern Straatwerk op

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2013 van de VMS vindt de officiële oprichting van Academy Modern Straatwerk plaats. Samen met BGA Nederland zal de officiële samenwerkingsovereenkomst gestalte krijgen. Daarnaast worden nieuwe naam en huisstijl gepresenteerd.

Lees meer...