Genomineerden MKB INFRA AanbestedingsAward bekend

De jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward maakt vandaag bekend dat zij drie opdrachtgevers heeft genomineerd voor de Award die op 22 januari a.s. wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in Rotterdam. Het gaat om de gemeenten Apeldoorn, Steenwijkerland en Tilburg. Het is de tweede keer dat deze Award wordt uitgereikt voor de meest mkb-vriendelijke infra aanbesteder. De keuze van de jury is dit keer gevallen op drie gemeenten als opdrachtgevers, die een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere aanbesteders van infrastructurele werken.

Lees meer...

MKB INFRA: Aanbesteden via nieuwe Aanbestedingswet op de goede weg!

Het lijkt erop dat bij aanbesteden via de nieuwe Aanbestedingswet de juiste weg is gevonden. Dit concludeert de voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA op 5 november, waar de nieuwste onderzoekresultaten zijn gepresenteerd door USP Marketing Consultancy.
Het clusteren van opdrachten lijkt zich te stabiliseren en zelfs iets af te nemen; één van de doelen van MKB INFRA destijds bij de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet. Daarnaast neemt de transparantie toe; een tweede doelstelling van de nieuwe Aanbestedingswet. Tevens neemt het aandeel EMVI binnen het aanbesteden bij opdrachtnemers toe. Maar minpunt blijft dat de offertekosten door EMVI nog steeds sterk toenemen en dat behoeft bijstelling, aldus MKB INFRA.

 

Download hier de Aanbestedingsmonitor van MKB INFRA

6 november 2014

 

MKB INFRA: Inschrijving MKB INFRA Aanbestedings Award 2015

Mkb-vriendelijke opdrachtgevers gezocht !
MKB INFRA stelt opdrachtgevers in de gelegenheid mee te dingen naar de MKB INFRA Aanbestedings Award 2015. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in januari 2015 in Rotterdam. De Award heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de nieuwe Aanbestedingswet, die vorig jaar in werking is getreden en een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers biedt en eerlijke concurrentie stimuleert.

Lees meer...

MKB INFRA:Infra- en bouwbedrijven willen af van wildgroei social return regelingen

Gemeenten moeten op eenvoudige en eenduidige wijze de social returnverplichting in bestekken opnemen. Om dit te realiseren hebben MKB INFRA en Bouwend Nederland in een gezamenlijke actie een brief met voorbeeld bestektekst aan ruim 1000 wethouders sociale zaken/werk en inkomen en wehouders openbare ruimte / RO / stedelijke vernieuwing en verkeer gestuurd. Hiermee willen de aannemers bewerkstelligen dat SROI in de toekomst op passende wijze en duurzaam kan worden ingevuld. Tevens hopen zij dat hiermee een halt wordt toegeroepen aan de wirwar aan verschillende manieren van in- en toepassen van de SROI.

Download hier:

 

13 oktober 2014

 

VERAS: Belasting op het storten van asbesthoudend materiaal is een slecht idee

Het Kabinet heeft op 2 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over de afvalstoffenbelasting voor de komende jaren. Het storten van asbesthoudend afval blijft belast worden, ook na 1 januari 2015. VERAS, de vereniging van sloopaannemers ena sbestverwijderaars, roept het Kabinet op om af te zien van de ‘asbestbelasting’ die onderdeel uitmaakt van de afvalstoffenbelasting. Deze asbestbelasting zadelt de samenleving op met nodeloze lasten en risico’s voor mens en milieu. Bovendien staat deze maatregel haaks op de subsidie om agrarische asbestdaken juist te verwijderen en het aanstaande verbod op asbestdaken.

Lees meer...

VSB: Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw officieel van start

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en onderwijs is de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw officieel gestart. Ter gelegenheid van de start ontvingen de heren L. Vogelaar (Inspectie SZW), E. Hillen (SSVV), H. Crombeen (FNV Bouw) en B. Boeijing (Bouwend Nederland) uit handen van VSB-bestuurder G. Buijs de routekaarten waarin de verschillende aspecten van de scholingsstructuur worden samengevat.

Lees meer...

VSB: Eerste EVC diploma’s steigerbouw uitgereikt

De eerste EVC-diploma’s in het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw zijn een feit. Tijdens een feestelijke happening in Gorinchem ontvingen maar liefst 32 steigermonteurs hun diploma Monteur Steigerbouw uit handen van Betsie Brink, hoofd Loopbaantraject en EVC-centra Bouw & Infra.

Lees meer...

Minister Blok neemt eerste exemplaar folder in ontvangst

Wij‐isoleren: gezamenlijk initiatief isolatiebranche Op werkbezoek bij isolatiebedrijf Pluimers in Rijssen (Overijssel) heeft minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst vandaag het eerste exemplaar van de brochure Wij‐isoleren ontvangen. Deze brochure geeft consumenten die hebben besloten over te gaan tot na‐isolatie van hun woning beknopte informatie over enkele belangrijke aspecten van na‐isolatie: wat is de winst ervan, wat kun je isoleren, waarmee en bij wie kun je terecht voor advies of isolatiewerk? Na‐isolatie is belangrijk voor de Nederlandse doelstellingen op het gebied van CO2‐emissiereductie. Nieuwe huizen worden tegenwoordig al goed geïsoleerd opgeleverd, en met grootschalige renovatie van het corporatiebezit – twintig jaar lang 300.000 woningen per jaar – kan de CO2‐emissie van de Nederlandse huishoudens in 2050 tot de helft geslonken zijn (Planbureau voor de Leefomgeving).  

Lees meer...

Ongebaande wegen; visies op modern infra-ondernemerschap

Omslag Ongebaande wegen MKB INFRA, de brancheorganisatie van ondernemers in de grond-, weg- en waterbouw, nam enkele jaren na haar geboorte het initiatief aansluiting te zoeken bij de wereld van de wetenschap, opdrachtgevers, politiek  en ingenieursbureaus. Niet door een gesprek hier en een kennismaking daar, maar door een aantal prominenten te vragen zitting te nemen in een Adviesraad die de leden van MKB INFRA op alle mogelijke manieren ondersteunt in hun zoektocht naar nieuwe kansen en mogelijkheden. En de leden toont hoe ze zich in een sterk veranderend maatschappelijk landschap moeten manifesteren en presenteren.

Inspirerende en gepassioneerde experts
Deze Adviesraad bestaat uit vier inspirerende en gepassioneerde experts, allen acterend  op sleutelposities, die hen in staat stellen eigenstandig en niet gehinderd door protocollen ons met hun kennis en inzicht te verrijken. Hubert Habib, directeur Grontmij, Hennes de Ridder, voorm. hoogleraar TU Delft, Arnoud van Vliet, directeur Waterschap Hollandsche Delta en Erik Ziengs, VVD-Tweede Kamerlid geven in het boekje “Ongebaande wegen” hun visie waar het gaat om de toekomst van de leden van MKB INFRA. Het boekje is gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA. Typisch een boekje dat in één keer uitleest. Niet omdat het maar een ”boekje” is, maar omdat de heren snaren raken die ondernemers in het hart van de bedrijfsvoering raken.

Het boekje is te bestellen bij het secretariaat van MKB INFRA voor €10,00, [email protected] of 0318 – 544905.

4 juni 2014

 

Nieuwe Aanbestedingswet: mkb meer marktaandeel in grote gemeenten!

Procedures kosten opdrachtnemers veel geld
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers blijven worstelen met de nieuwe Aanbestedingswet. Opdrachtgevers zijn het laatste jaar positiever geworden over de nieuwe aanbestedingsprocedures en opdrachtnemers juist negatiever en kritischer. In grote gemeenten is het marktaandeel van het regionale mkb in de gww-sector het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Deze gemeenten hebben drempelbedragen bij onderhands aanbesteden echter massaal verhoogd, waardoor grotere werken met navenant hogere eisen ontstaan. Hiervan profiteren de middelgrote bedrijven, maar de kleine aannemers worden uitgesloten. Het aantal aanbestedingen via EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) stijgt. Nadeel is dat opdrachtnemers hierdoor hun offertekosten met maar liefst 34% hebben zien stijgen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP Marketing Consultancy in opdracht van MKB INFRA heeft gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. De Aanbestedingsmonitor wordt vandaag overhandigd aan PvdA-Tweede Kamerlid Mei Li Vos tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Baarn.

Lees meer...