MKB INFRA: Betere samenwerking RWS met markt via DOEN

nijkerkerbrugRijkswaterstaat streeft naar betere samenwerking met de markt. Zonder verspilling van tijd en geld door juridificering en overbodige regels. Rijkswaterstaat is daarom in samenwerking met MKB INFRA, NL Ingenieurs en Bouwend Nederland gestart met project DOEN, een pilot waarin met de markt wordt samengewerkt aan de renovatie van de Nijkerkerbrug in Flevoland. Doordat het om een wat kleiner overzichtelijk project gaat, kunnen hier zowel mkb als grote bedrijven deelnemen.

Lees meer...

MKB INFRA: Open convenant Rotterdam krijgt navolging"

Het ‘open’- convenant dat de gemeente Rotterdam met steun van MKB INFRA met MKB Rijnmond heeft gesloten krijgt navolging. Resultaten van het ‘open’ convenant zijn betere kwaliteit, efficiency en lagere kosten. Op een bijeenkomst op de Bouwcampus in Rotterdam, presenteerden de convenantpartners onlangs de resultaten aan een aantal geïnteresseerde opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen), die in de startblokken staan om deze manier van werken over te nemen. Het open convenant in Rotterdam betekent; open en eerlijke afspraken maken over behoeften en gewenste investeringen. De gemeente betrok het MKB al vroeg in het proces bij de planvormig, zodat de stad de expertise en creativiteit van de bedrijven optimaal kon benutten. Dankzij de goede communicatie en heldere afspraken kan het bouwproces sneller verlopen, met minder overlast voor de omwonenden. Dit helpt de gemeente Rotterdam haar ambities waar te maken: te zorgen voor een leefbare, veilige en duurzame stad, met ruimte voor economische ontwikkelingen en kansen voor alle inwoners.

Lees meer...

MKB INFRA: Tweede Kamervragen over toepassing aanbestedingsregels

Door verschillende Tweede Kamerleden, Carola Schouten (CU), Kees Verhoeven (D66) en Erik Ziengs (VVD) zijn in de afgelopen maanden vragen gesteld aan de minister van EZ (en I&M) over de toepassing van de nieuwe aanbestedingsregels, door opdrachtgevers en met name ook door Rijkswaterstaat. Dit onder meer naar aanleiding van de MKB INFRA monitor Aanbestedingswet en door MKB INFRA-leden aangedragen knelpunten.

Lees meer...

MKB INFRA: MKB-aannemers zijn geen ‘kredietverstrekkers’

MKB INFRA en AFNL pleiten al geruime tijd voor het inperken van betalingstermijnen door zowel particuliere opdrachtgevers als overheidsopdrachtgevers. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor zelf in financiële problemen.

Lees meer...

MKB INFRA: Past Performance; lust of last?

PHS 4628 300Een mini-symposium, georganiseerd door CROW en MKB INFRA, tijdens de InfraTech moest enige duidelijkheid verschaffen over Past Performance bij aanbestedingen. Is dit een lust of een last?, zo was de vraag. Iman Koster, directeur van CROW, nam de aanwezigen mee op een zoektocht naar wat Past Performance is en zou moeten zijn. Overheid en bedrijfsleven hebben lang langs elkaar heen geleefd, daar moet weer verandering in komen en hopelijk samenwerking van komen. Om enige structuur in de discussie te brengen, presenteerde MKB INFRA een manifest met een aantal uitgangspunten voor past performance.

Lees meer...

MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 kent twee winnaars

De MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 is gewonnen door de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg. Deze gemeenten mogen zich volgens de jury met een ex aequo score beiden de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken 2015 noemen. De gekozen aanbestedingsprocedures, de bijbehorende gunningscriteria, de objectieve beoordeling van kwaliteit en inschrijfprijs en de motivatie zijn bij deze  gemeenten dusdanig verankerd in de ‘bedrijfscultuur’ dat hier terecht kan worden gesproken van een level playing field voor mkb en grote bedrijven, zo motiveerde juryvoorzitter Gert Peek de keuze van de jury. Zowel in Steenwijkerland als Tilburg durven politiek en ambtenaren kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar en verifieerbaar resultaat. De gemeenten Steenwijkerland en Tilburg ontvingen de MKB INFRA Award met certificaat 22 januari uit handen van wethouder T. Tankir van de gemeente Nijmegen (de eerste Award-winnaar) op de InfraTech in Rotterdam tijdens een bijeenkomst over aanbesteden van CROW en MKB INFRA.

Drie gemeenten voorbeeld voor aanbesteders infrawerken
Naast de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg, had de jury de gemeente Apeldoorn genomineerd voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2015. De jury noemde deze drie opdrachtgevers een voorbeeld en inspiratiebron voor andere aanbesteders van infrastructurele werken. De gelijkwaardigheid van deze drie inzendingen maakte de keuze van de winnaar een lastige. De uitslag is uiteindelijk bepaald door accentverschillen in de wijze waarop het mkb-vriendelijk karakter van het aanbestedingsbeleid door opdrachtgevers is gemotiveerd, maar ook door de wijze waarop dat in het aanbestedingsbeleid voor de jury verifieerbaar is vastgelegd. Alle drie de opdrachtgevers kregen uit handen van MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit de nominatie voor de Award uitgereikt.

Politieke en ambtelijke durf bij Steenwijkerland en Tilburg
Volgens de jury zijn de Awardwinnaars 2015 – de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg – professionele aanbesteders en opdrachtgevers, die in hun aanbestedingsbeleid nadrukkelijk een gelijk speelveld voor mkb-infrabedrijven hebben vastgelegd. En dit ook koppelen aan de politieke en ambtelijke durf kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar resultaat. Het mkb krijgt hierbij de ruimte om opdrachten te verwerven en de gemeenten beschikken over vakinhoudelijke deskundigheid van infrastructurele werken. Voor beiden geldt dat met marktpartijen wordt overlegd, waardoor met kennis en ervaring van de markt vernieuwende oplossingen worden gecreëerd en doelmatigheid van aanbestedingen wordt verbeterd. Voor de gemeente Steenwijkerland geldt daarbij dat in het kader van rechtmatigheid en doelmatig-heid ‘met gezond verstand de regels worden gehanteerd’ en de gemeente goed inzicht heeft in ‘eigen kunnen’. De gemeente Tilburg heeft daarbij structureel de samenwerking met de markt in het beleid verankerd, past het ‘EMVI tenzij’-principe genuanceerd afgewogen toe en verstrekt een rekenvergoeding bij onevenredige inspanning van de markt bij inschrijvingen.

award2015Op de foto v.l.n.r. juryvoorzitter, wethouder Nijmegen, gemeente Tilburg,
MKB INFRA voorzitter, gemeente Steenwijkerland

Gelijk speelveld voor grote en kleine opdrachtgevers
De tweejaarlijkse MKB INFRA AanbestedingsAward heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te bieden. De Award heeft een duidelijke relatie met de nieuwe Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld voor grote en kleine opdrachtnemers en een eerlijke concurrentie stimuleert. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat mkb-ondernemers worden uitgedaagd vernieuwende oplossingen aan te dragen en dat optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt. Gezien de evaluatie van de Aanbestedingswet door het ministerie van EZ en de Tweede Kamervragen naar aanleiding van de USP-monitor van MKB INFRA, komt dit in 2015 extra in de schijnwerpers.

Jury MKB INFRA Award
De jury die de inzendingen van opdrachtgevers heeft beoordeeld, bestaat naast juryvoorzitter G.C.J.J. (Gert) Peek, ondernemer en vice-voorzitter MKB INFRA, uit:

  • Ing. F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs gemeente Nijmegen (winnaar 1e MKB INFRA-Award)
  • Mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, consultant ACA-GWW
  • Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW
  • Drs. M.H.M. (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk

 

23 januari 2015

 

Genomineerden MKB INFRA AanbestedingsAward bekend

De jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward maakt vandaag bekend dat zij drie opdrachtgevers heeft genomineerd voor de Award die op 22 januari a.s. wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in Rotterdam. Het gaat om de gemeenten Apeldoorn, Steenwijkerland en Tilburg. Het is de tweede keer dat deze Award wordt uitgereikt voor de meest mkb-vriendelijke infra aanbesteder. De keuze van de jury is dit keer gevallen op drie gemeenten als opdrachtgevers, die een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere aanbesteders van infrastructurele werken.

Lees meer...

MKB INFRA: Aanbesteden via nieuwe Aanbestedingswet op de goede weg!

Het lijkt erop dat bij aanbesteden via de nieuwe Aanbestedingswet de juiste weg is gevonden. Dit concludeert de voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA op 5 november, waar de nieuwste onderzoekresultaten zijn gepresenteerd door USP Marketing Consultancy.
Het clusteren van opdrachten lijkt zich te stabiliseren en zelfs iets af te nemen; één van de doelen van MKB INFRA destijds bij de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet. Daarnaast neemt de transparantie toe; een tweede doelstelling van de nieuwe Aanbestedingswet. Tevens neemt het aandeel EMVI binnen het aanbesteden bij opdrachtnemers toe. Maar minpunt blijft dat de offertekosten door EMVI nog steeds sterk toenemen en dat behoeft bijstelling, aldus MKB INFRA.

 

Download hier de Aanbestedingsmonitor van MKB INFRA

6 november 2014

 

MKB INFRA: Inschrijving MKB INFRA Aanbestedings Award 2015

Mkb-vriendelijke opdrachtgevers gezocht !
MKB INFRA stelt opdrachtgevers in de gelegenheid mee te dingen naar de MKB INFRA Aanbestedings Award 2015. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in januari 2015 in Rotterdam. De Award heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de nieuwe Aanbestedingswet, die vorig jaar in werking is getreden en een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers biedt en eerlijke concurrentie stimuleert.

Lees meer...

MKB INFRA:Infra- en bouwbedrijven willen af van wildgroei social return regelingen

Gemeenten moeten op eenvoudige en eenduidige wijze de social returnverplichting in bestekken opnemen. Om dit te realiseren hebben MKB INFRA en Bouwend Nederland in een gezamenlijke actie een brief met voorbeeld bestektekst aan ruim 1000 wethouders sociale zaken/werk en inkomen en wehouders openbare ruimte / RO / stedelijke vernieuwing en verkeer gestuurd. Hiermee willen de aannemers bewerkstelligen dat SROI in de toekomst op passende wijze en duurzaam kan worden ingevuld. Tevens hopen zij dat hiermee een halt wordt toegeroepen aan de wirwar aan verschillende manieren van in- en toepassen van de SROI.

Download hier:

 

13 oktober 2014