Nieuwe Adviesraadleden MKB INFRA

MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen maakt tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA de nieuwe leden van de Adviesraad van MKB INFRA bekend. Met de Adviesraad, waarin een aantal vooraanstaande deskundigen en prominenten zitting hebben, krijgt MKB INFRA - gevraagd en ongevraagd - advies over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan de Adviesraad helpen de consequenties van de nieuwe aanbestedingspraktijk en de klimaatveranderingsproblemen naar MKB INFRA bedrijven te vertalen.

Leden Adviesraad MKB INFRA
De nieuwe leden van de Adviesraad presenteren zich vandaag tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA en houden de leden gelijk een spiegel voor om oog te hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan bij wateroverlast en hittestress.

De Adviesraadleden zijn:

  • Mr. Drs. Arjan Driesprong, directeur DBI Provincie Zuid-Holland
  • Prof. Dr. Ir. Marleen Hermans, hoogleraar TU Delft
  • Drs. Maarten Loeffen, directeur Vereniging Stadswerk
  • Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder, consultant/emeritus raar TU Delft
  • Ir. Tjeerd Roozendaal, directeur ingenieursbureau gemeente Amsterdam
  • Daan Stuit, ondernemer/oud-voorzitter en erelid MKB INFRA
  • Drs. Arnoud van Vliet, directeur Waterschap Hollandse Delta

www.mkb-infra.nl

7 november 2016