Inschrijving MKB INFRA AanbestedingsAward 2017 geopend

MKB INFRA stelt opdrachtgevers in de gelegenheid mee te dingen naar de MKB INFRA AanbestedingsAward 2017. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in januari 2017 in Rotterdam. De Award heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de ‘nieuwe’ Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers biedt en eerlijke concurrentie stimuleert.

Mkb-vriendelijke opdrachtgevers gezocht
De MKB INFRA AanbestedingsAward wordt om de twee jaar toegekend aan de meest mkb-vriendelijke opdrachtgever (aanbesteder). De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een openbare bijeenkomst tijdens de Infratech van 17 t/m 20 januari 2017 in Ahoy in Rotterdam. De prijs bestaat uit een trofee, een certificaat en een logo voor publicitaire doeleinden. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend. Het is de derde keer dat de prijs wordt uitgereikt, de gemeente Nijmegen was winnaar van de 1e Award, de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg wonnen de 2e Award.

Criteria mkb-vriendelijk opdrachtgeverschap

Mkb-vriendelijk opdrachtgeverschap biedt ruimte voor mkb-infrabedrijven om te ondernemen en zorgt voor eerlijke concurrentie tussen grootbedrijf en mkb. Hierbij horen:

 • het niet onnodig opschalen of clusteren van projecten;
 • het niet onnodig integreren van bouwfasen en financiële producten;
 • het stellen van proportionele (niet onnodig hoge) eisen aan ervaring;
 • het bieden van kansen aan plaatselijke/regionale bedrijven;
 • het stellen van objectieve gunningscriteria met deugdelijke afweging prijs/kwaliteit en vergoeding van kosten e.d.;
 • een goede wijze van communicatie met bedrijven (zoals marktconsultatie).

Doelgroepen en kandidatuur Award
Opdrachtgevers die kunnen meedingen naar de prijs zijn onder meer gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en Waterschappen. De kandidatuur van opdrachtgevers die vinden dat zij mkb-vriendelijk aanbesteden bij infrastructurele werken, moet voorzien zijn van een omschrijving van:

 • het eigen aanbestedingsbeleid, met een korte toelichting op de selectiewijze en  waarom dit beleid als MKB-vriendelijk gekwalificeerd kan worden;
 • een overzicht van uitgeschreven en uitgevoerde aanbestedingen in 2015/2016;
 • het aantal gegunde opdrachten, de gekozen aanbestedingsprocedure en de bijbehorende gunningscriteria met de inschrijfprijzen vanaf 1 april 2013;
 • inzage in het aandeel aan mkb-bedrijven gegunde/verstrekte opdrachten.

Jury MKB INFRA AanbestedingsAward
Kandidaten kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2016 inschrijven voor de Award. Inzendingen worden door de jury beoordeeld aan de hand van de vastgestelde criteria. De breed georiënteerde jury, met specifieke kennis en ervaring op het aanbestedingsterrein, bestaat uit:

 • G.C.J.J. (Gert) Peek, jury-voorzitter, ondernemer en vicevoorzitter MKB INFRA
 • Ing. F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs, gemeente Nijmegen  - winnaar 1e MKB INFRA Award
 • Mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, juridisch adviseur bouw- en aanbestedingsrecht
 • Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW
 • Drs.M.H.M. (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk

Nadere informatie
Opdrachtgevers kunnen zich voor nadere informatie en een toelichting op de prijs, wenden tot de jury via het secretariaat van MKB INFRA, tel. 0318 – 544 905, email [email protected]

20 juni 2016