MKB INFRA benoemt eerste ereleden; Daan Stuit en Wim van der Maas

Nieuwe voorzitter/directeur voor MKB INFRA

De Algemene Ledenvergadering van MKB INFRA heeft vandaag in het Sparta Stadion in Rotterdam besloten haar vertrekkend voorzitter Daan Stuit en directeur Wim van der Maas te benoemen tot Erelid van de organisatie. Philip van Nieuwenhuizen is tijdens de Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd als nieuwe voorzitter/directeur van MKB INFRA.

Eerste ereleden voor MKB INFRA
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is onder luid applaus besloten tot het instellen van het Erelidmaatschap om de vertrekkend voorzitter en directeur te bedanken voor hun vele en grote verdiensten in de afgelopen jaren. MKB INFRA kende tot vandaag in haar nog jonge bestaan van bijna tien jaar nog geen Ereleden. Daan Stuit en Wim van der Maas zijn de eerste Ereleden.

MKB Infra ALV 300516 05 500
Als blijk van waardering voor hun uitzonderlijke verdiensten gedurende vele jaren voor het midden- en kleinbedrijf in het algemeen, de infrasector specifiek en MKB INFRA in het bijzonder, kregen Stuit en Van der Maas het bij het Erelidmaatschap horende gouden insigne opgespeld en de Oorkonde behorend bij het Erelidmaatschap uitgereikt.
Daan Stuit, draagt na een periode van 6 jaar de voorzittershamer over aan Van Nieuwenhuizen. Stuit is inmiddels bijna 40 jaar actief als bestuurder, waarvan 12 jaar als voorzitter van twee verschillende mkb-organisaties in de GWW-sector oftewel de infrasector. Wim van der Maas draagt na 9 jaar directeur van MKB INFRA te zijn geweest het stokje over. Van der Maas stond ruim 35 jaar aan het roer van mkb-organisaties, eerst van MKB-Nederland en later van Aannemersfederatie Nederland en MKB INFRA. Stuit ging in zijn voorjaarsrede in op de wijze waarop MKB INFRA zich de afgelopen jaren, maar ook in de toekomst met totaaloplossingen voor opdrachtgevers, ontwikkelt.

Download hier de Voorjaarsrede van Stuit

(Vice-)Voorzitters AFNL en MKB INFRA prijzen duo Stuit – Van der Maas
Daan Stuit en Wim van der Maas kregen veel lof toegezwaaid voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren als duo - voorzitter en coach - zoals Van Nieuwenhuizen het noemde, de organisatie hebben geleid en op de kaart gezet. Zij worden achtereenvolgens toegesproken door MKB INFRA-vice-voorzitter Gert Peek en Aannemersfederatie-voorzitter Henk Klein Poelhuis.
Stuit wordt geroemd om zijn wijze van aanpak en kijk op zaken, zoals je wortels (mkb-ondernemer in hart en nieren) niet verloochenen, anderen niet in het pak naaien, je dienstbaar opstellen en een open mind. Dit gecombineerd met  een zelfverzekerd optreden, een hekel hebben aan overbodige poespas en draaitollerigheid en je mening durven geven, zouden gezien de locatie waar e.e.a. plaatsvindt van een ‘Spartaanse aanpak’ getuigen.

MKB Infra ALV 300516 54 500
Van der Maas wordt geprezen om zijn strategische aanpak en inzicht, goed beargumenteerde en heldere visie, zelfverzekerdheid en tomeloze inzet en inspiratie. Maar ook zijn eerlijkheid, loyaliteit, het nakomen van afspraken en het begrip tonen voor anderen, worden zeer gewaardeerd. En niet in de laatst plaats zijn initiatieven die bijna altijd uitmonden in positieve resultaten voor ‘zijn achterban’; het mkb. Niet voor niets wordt hij daarom ook ‘Mr MKB’ genoemd. Stuit zal nog tot eind dit jaar presidiumlid van Aannemersfederatie Nederland blijven en namens AFNL en MKB INFRA Hoofdbestuurslid van MKB-Nederland blijven en de Europese vertegenwoordigingen blijven vervullen. Van der Maas zal als lid van de Adviesraadlid van de Aannemersfederatie deze organisatie blijven adviseren op met name het ‘politieke vlak’.

Download hier de inleiding van Klein Poelhuis

Monasch: "Wetgeving mkb-proof maken"
Gastspreker PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monasch benadrukte dat Nederland wat hem betreft een omslag in denken moet gaan maken. “We moeten bij beleidsbepaling meer gaan denken vanuit de ondernemers. Wat is haalbaar? Dat wordt nu nog te weinig gedaan.” Volgens Monasch kan Van Nieuwenhuizen als voorzitter/directeur van MKB Infra de komende maanden ‘vol aan de bak’ om de belangen van mkb-infra-ondernemers te behartigen. “Uiterlijk maart 2017 gaan we naar de stembus. Dat betekent dat partijen de komende periode hun verkiezingsprogramma’s gaan opstellen. AFNL en MKB Infra kennende weten jullie de weg naar Den Haag te vinden, maar ik ben toch zo vrij om een paar punten te noemen die jullie bij de politiek zouden kunnen neerleggen”.

MKB Infra ALV Een van die aanbevelingen behelst de organisatie van de arbeidsmarkt en ons stelsel van sociale zekerheid. Monasch: “Die moet meer vanuit het mkb ingericht worden, mkb-proof worden, zeg maar. Beleidsmakers zouden op de stoel van een mkb-ondernemer moeten gaan zitten om te kijken wat wenselijk en realistisch is. En vanuit die basis gaan differentiëren.” Een ander ‘pijnpunt’ dat Monasch en Van Nieuwenhuizen delen is scholing. Volgens Monasch is er echt een ingrijpende verandering nodig als het gaat om ons mbo-onderwijs. Het huidige systeem werkt slecht voor jongeren en daarmee voor de werkgevers. Ook hierin geldt dat het mkb een veel grotere rol kan krijgen in de opzet van een nieuwe systematiek. Jullie weten als geen andere waar behoefte aan is. Dat geldt ook voor het vmbo.

Van Nieuwenhuizen; veranderende relatie opdrachtgever – opdrachtnemer cruciaal
Phiilip van Nieuwenhuizen zal MKB INFRA verder op de kaart gaan zetten, speerpunten daarbij zijn o.a. de veranderende relaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij aanbestedingen, samenwerking en kennisdelen in en buiten de keten en de toekomstige arbeidsmarkt, want om weer ‘Banenmotor’ te worden, heeft het mkb de komende jaren supporters en spelers nodig. In het verband van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer prees Van Nieuwenhuizen een aantal opdrachtgevers die openstaan voor nieuwe manieren van samenwerken en een dialoog met de markt. Het lijkt erop dat een echte omwenteling gaande is om tot een zo goed mogelijk product voor een zo eerlijk mogelijke prijs te komen. Maar we zijn er nog niet, er is nog veel werk te verrichten.

Download hier de Toetredingsspeech van Van Nieuwenhuizen

 

31 mei 2016