MKB INFRA presenteert ‘Contract op maat’

Onder deze titel presenteert MKB INFRA tijdens de ledenvergadering een boekje met voorstellen voor een betere mkb-infra aanbestedingspraktijk.  Hierin geeft MKB INFRA vanuit de ondernemerspraktijk haar visie op een aantal prangende zaken en ontwikkelingen rond aanbestedingen. Het gaat dan om EVMI-aanbestedingen, tendervergoedingen, prestatiemeten en betalingsgedrag. Met deze praktijkvisie in de hand benadert MKB INFRA opdrachtgevers om zodoende aanbestedingen beter af te stemmen op de praktijk van het mkb en politici om te gebruiken bij de evaluatie van de Aanbestedingswet.

Het boekje ‘Contract op maat; voorstellen voor een betere aanbestedingspraktijk’ kunt u hier downloaden.

28 oktober 2015