MKB INFRA en Waterschappen zoeken dialoog met elkaar

MKB INFRA presenteert vandaag tijdens de ledenvergadering haar reactie op de Marktvisie van de Waterschappen. Kleine en middelgrote infrabedrijven willen graag met opdrachtgevers, zoals de waterschappen meedenken over innovaties. Voorwaarde is wel dat vernieuwende oplossingen voor watertechnische problemen lonend zijn. Helaas scoort de laagste prijs nog iets te vaak bij aanbestedingen, maar MKB INFRA is van harte bereid mee te denken in de open dialoog die waterschappen op dit moment zoeken. Zo stelt MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit bij de overhandiging van de reactie op de Marktvisie aan bestuurder Huub Hieltjes van de Unie van Waterschappen.

Download de reactie van MKB INFRA op Marktvisie Unie van Waterschappen

28 oktober 2015