MKB INFRA wil dat Rijkswaterstaat werken nog meer opknipt

Tijdens de algemene ledenvergadering van MKB INFRA bepleitte voorzitter  Daan Stuit het nog verder opknippen van projecten van Rijkswaterstaat en het verjongen van het opdrachtnemersbestand van RWS. De opzet van de nieuwe Marktvisie van Rijkswaterstaat biedt RWS de kans meer rekening te houden met het midden- en kleinbedrijf.

Verjonging opdrachtnemersbestand
MKB INFRA vraagt Rijkswaterstaat om een weloverwegen visie die een tijdje meekan. En dit kan beter een goede visie zijn, dan een snelle, aldus Stuit. MKB INFRA vraagt geen visie die een beetje is bijgesteld om dezelfde spelers onder aangepaste voorwaarden opnieuw in het veld te brengen. MKB INFRA vraagt om de broodnodige verjonging van het opdrachtnemersbestand. ‘RWS zou eens wat verder moeten kijken dan in de kaartenbakken waar de happy few de scepter zwaait, ook al is die few op dit moment niet echt happy meer’, aldus de MKB INFRA-voorzitter. MKB INFRA schaart zich niet in het kamp van hijgers die RWS achter de broek zitten om die visie liefst morgen nog te implementeren. Kern van het advies van MKB INFRA aan RWS is; knip in stukken, wees voorzichtig met die integrale en langlopende contracten, stimuleer innovatie, trek daar ook geld voor uit, verbreed je blikveld naar bedrijven die niet iedere dag de krantenkoppen halen… En het aardige is dat we voor die adviezen niet eens een bocht van 180 graden hoeven te maken.

Grote complexe projecten opknippen
Hiermee wordt direct ook de problematiek van de grote bouwers opgelost, die nu klagen over de te grote en risicovolle projecten. Stuit heeft die verhalen met gemende gevoelens gevolgd. De krokodillen die nu dagelijks over ons worden uitgestort over te grote en complexe projecten, te grote risicoprofielen, scheefgroei en doorgeschoten dbfmo-contracten, brengen me danig van m’n stuk. Wie waren degenen die hierom vroegen, opdrachtgevers aanspoorden tot groot, groter, grootst?; Wie draaiden voor opdrachten boven de 500 miljoen hun hand niet om?; Wie verleidden opdrachtgevers tot risicovolle megaprojecten om maar de hele markt te kunnen veroveren? En nu het uit de hand loopt, nu de risico’s deze bedrijven boven het hoofd groeien, moet alles weer tot normalere proporties worden teruggebracht, niet helemaal zoals vroeger, dat zou wat al te kinderachtig zijn, maar een beetje een tussenweg. Let wel, ik heb veel respect voor wat onze grote broers kunnen en doen. En ik wil niets liever dan goed met ze samenwerken; veel van onze leden hebben hechte samenwerkingsverbanden met deze bedrijven. Maar waar ik misselijk van word is dat gejammer over het systeem dat uit z’n voegen is gebarsten, terwijl ze dat systeem eigenhandig hebben ingericht.”

Innovaties te over
Ook sprak Stuit zijn onvrede uit over stemmingmakerij t.a.v. het achterblijven van innovaties. Onzin, volgens de MKB INFRA-voorzitter. Het merendeel van de mkb-infrabedrijven heeft zich ontwikkeld, zich verdiept in de noden van opdrachtgevers en komt met uiterst vernieuwende oplossingen. “Als ik de initiatieven zie in een groeiend aantal gemeenten om op een tot nu toe ongekende en onbekende manier ervaringen uit te wisselen en hoe opdrachtgevers en –nemers nieuwe concepten bedenken, dan daag ik degenen uit die menen dat de tijd heeft stilgestaan, voor een pittig debat.” “Waardevolle initiatieven van MKB INFRA worden schaamteloos geïmiteerd. Stuit doelt dan op het integreren van social return on investment, waarbij werkzoekenden worden opgenomen in de scholingssystematiek van MKB INFRA, ter voorkoming van draaideursituaties, waarbij geen enkele werkzoekende is gebaat. Een uiterst innovatief concept.”

Download de inleiding van Daan Stuit

27 mei 2015