MKB INFRA: Ondernemers en gemeente Den Haag leren met elkaar efficiënter werken

“Opmerkelijke gedachtenwisselingen” zo typeerde Jack Amesz, directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag, de vierde editie van ‘De Markt dat zijn we Samen’, dit keer met name over EMVI. De gemeente Den Haag organiseerde op 30 juni deze leer-bijeenkomst samen met MKB INFRA en Bouwend Nederland. Infra-ondernemers en gemeentelijke vertegenwoordigers discussieerden in kleine groepjes over hoe inkoop en aanbesteden te verbeteren en procesfouten te verminderen. Door deze leersessies kunnen beschikbare middelen beter worden ingezet en innovativiteit uit de markt beter worden benut, waardoor zowel burgers als bedrijven beter af zijn, aldus Daan Stuit, voorzitter MKB INFRA...

Open kaart
Ruim veertig ondernemers en een aantal gemeentelijke vertegenwoordigers discussieerden over aanbesteden via de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Verschillende facetten van EMVI kregen aandacht en de meningen hierover werden gedeeld. Dat leidde tot nieuwe inzichten bij aannemers en ambtenaren. Opvallend was hoe makkelijk men open kaart durfde spelen. Juist omdat niet over lopende projecten werd gesproken, en in een collectief, was het makkelijk om beweegredenen te delen.

overizichtsfoto zaal
Efficiënter gebruik calculatieperiode

Ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag kwamen met verschillende verbetermogelijkheden om processen intern en extern te verbeteren. Om de spaarzame calculatieperiode efficiënter te kunnen gebruiken, kan bijvoorbeeld een Voorlopig Ontwerp (VO) of Definitief Ontwerp (DO) eerder kenbaar gemaakt worden aan de ondernemers die gekozen zijn voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Er werd wisselend gereageerd op de handhavingsmatrix, die nu proefondervindelijk wordt ingezet om EMVI beloften af te dwingen. Vooral het proces om tot draagvlak te komen leidde tot discussie. Bovenal ontstond tijdens de bijeenkomst het gevoel dat het gesprek over EMVI (en andere onderwerpen) tussen Den Haag en ondernemers moet worden voortgezet.

Doorstroming en duurzaamheid
Voor inwoners van Den Haag leidt dit tot kostenbesparingen, minder hinder door werkzaamheden en dus betere doorstroming van het verkeer. Ook duurzaamheid krijgt in de toekomst mogelijk meer aandacht, waardoor Den Haag een prettigere plaats wordt om te wonen, werken en recreëren.

30 juni 2015