MKB INFRA: Betere samenwerking RWS met markt via DOEN

nijkerkerbrugRijkswaterstaat streeft naar betere samenwerking met de markt. Zonder verspilling van tijd en geld door juridificering en overbodige regels. Rijkswaterstaat is daarom in samenwerking met MKB INFRA, NL Ingenieurs en Bouwend Nederland gestart met project DOEN, een pilot waarin met de markt wordt samengewerkt aan de renovatie van de Nijkerkerbrug in Flevoland. Doordat het om een wat kleiner overzichtelijk project gaat, kunnen hier zowel mkb als grote bedrijven deelnemen.

Marktsessie RWS
Begin juni organiseert Rijkswaterstaat een eerste sessie met de markt. Tijdens deze marktsessie wil Rijkswaterstaat in gesprek over de invulling van de aanbesteding. Tijdens deze sessie zullen vragen op tafel komen als: Hoe wil de markt dat de aanbesteding wordt uitgezet?, Welke vernieuwende, nog niet bestaande afsprakenset is nodig om aan de opgave optimale samenwerking met zo min mogelijk verspillingen en zo hoog mogelijke klantwaarde, te kunnen voldoen? En hoe komen we tot de beste samenwerking? De exacte invulling van de sessie staat niet vast, omdat Rijkswaterstaat ook hierop niet wil sturen om de samenwerking in de weg te staan.

Nijkerkerbrug
De openstelling van de Nijkerkerbrug voor verkeer moet plaatsvinden in het derde kwartaal van 2017. Wat dat betekent voor de aanbesteding en de werkzaamheden, hangt van de uitkomsten van de eerste marktsessie af. Meer informatie over de marktsessie wordt op TenderNed geplaatst.

18 mei 2015