MKB INFRA: MKB-aannemers zijn geen ‘kredietverstrekkers’

MKB INFRA en AFNL pleiten al geruime tijd voor het inperken van betalingstermijnen door zowel particuliere opdrachtgevers als overheidsopdrachtgevers. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor zelf in financiële problemen.

Verandering betalingsgedrag hoog nodig
De laatste maanden zijn er vanuit de politiek vragen aan de minister van EZ gesteld en initiatieven ontwikkeld om het betalingsgedrag van opdrachtgevers en afnemers richting mkb-bedrijven aan te pakken. MKB INFRA en AFNL hopen dat de politieke druk om met wetgeving en boetes te komen om lange betalingstermijnen te bekorten, leidt tot verandering van het betalingsgedrag van opdrachtgevers en grote hoofdaannemers.


In de praktijk moet het wel werken
De PvdA heeft voorstellen gedaan richting de minister van Economische Zaken om met harde afspraken te komen om de betaaltermijnen te bekorten. Het CDA stelt voor met wettelijke maatregelen het betalingsgedrag van opdrachtgevers en afnemers richting mkb aan te pakken, via de systematiek van een boeterente. Alhoewel MKB INFRA en AFNL het toejuichen dat de politiek hierop wil doorpakken, moet goed worden bekeken hoe dit in de praktijk te realiseren. Als een mkb-bedrijf bijvoorbeeld zelf zijn opdrachtgever een renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt. Dit heeft direct invloed op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.


Uitstel ondertekenen rekeningen vertraagt betalingen
Het betalingsgedrag van overheden heeft nog een aparte ‘eigenaardigheid’ momenteel. Alhoewel zij zich in het algemeen formeel netjes aan de betalingstermijn houden, treedt hier in het voortraject een forse vertraging op, aldus MKB INFRA. Rekeningen worden vaak van bureau naar bureau geschoven voordat ze eindelijk worden getekend. En dan pas gaat de dertigdagentermijn in. Ook daar mag wat aan worden gedaan, aldus AFNL en MKB INFRA.

 

20 maart 2015