Infrasector en Rijk samen voor duurzaam

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die vandaag door onder meer MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland en de  ministeries van Infrastructuur en Milieu (plus Rijkswaterstaat), Economische Zaken, Defensie, Prorail en 15 andere partijen is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat vanafeen zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, eefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen.

Zetje in de rug
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bij de presentatie: "Op deze manier worden de kansen voor duurzaam inkopen beter benut. Ik roep dan ook overheden en bedrijven op het voorbeeld van deze Green Deal te volgen en ook dergelijke initiatieven te nemen." Daan Stuit van MKB Infra “Deze bekrachtiging is voor onze achterban zeer belangrijk, investeringen
om op deze wijze aan de slag te kunnen gaan en kennis hierover te vergaren en delen zijn nu opportuun. Als markt geeft dit een extra ‘zetje’ in de rug om duurzaamheid te omarmen”.

Praktische aanpak
Bij de Green Deal wordt gewerkt met De Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt hulpmiddelen (zoals een ambitieweb of CO2-prestatieladder) om in alle fase van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te realiseren. Dit zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de duurzaamheidseisen zijn. Per project moeten de kansen worden benut om zo maximale duurzaamheidswinst te creëren. Denk aan minder onderhoud, leefbaarheid, veiligere oplossingen, beperking materialen en grondstoffen, energiebesparing, betere afstemming tussen projecten, CO2-reductie, meer doen met minder budget, sociale innovaties en recycling van materialen. Zo wordt een goede afweging gemaakt tussen People, Planet en Profit. Elke partij draagt verder bij naar haar eigen rol in projecten en zorgt zo samen voor een omslag in de sector. Leerervaringen tussen de deelnemers van de Green Deal worden onderling uitgewisseld.

Acties MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland
MKB INFRA en de Aannemersfederatie gaan in samenwerking met opdrachtgevers en toeleveranciers hun belangrijke economische betekenis voor de samenleving vergroten en bijdragen aan een duurzamer GWW-sector. Dit gebeurt door leden via de inzet van de commissies duurzaamheid en innovatie actief te informeren over duurzaam ondernemen en het belang en het gebruik van de ‘Aanpak Duurzaam GWW’. De ‘Aanpak Duurzaam GWW’ wordt ook ingebracht in de activiteiten van het O&O meerjarenprogramma Duurzaamheid en Ketensamenwerking, waarin alle stakeholders –leden, toeleveranciers en kennisinstituten- zijn betrokken. AFNL en MKB INFRA gaan de Aanpak Duurzaam GWW toepassen in praktijkprojecten via hun projectenbureau Building Changes en ervaring en praktijkvoorbeelden zullen sectrobreed worden uitgedragen om de aanpak en toepassing van duurzaam GWW te verbeteren

Green Deal met veel partijen
Aan deze Green Deal verbinden zich een groot aantal marktpartijen en er zijn nog meer partijen die tot deze Green Deal willen toetreden. Daarom wordt er in de herfst een tweede ondertekenronde gehouden. De Greendeal en de lijst met ondertekenaars kunt u hieronder downloaden.


10 juni 2013