VMS richt Academy Modern Straatwerk op

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2013 van de VMS vindt de officiële oprichting van Academy Modern Straatwerk plaats. Samen met BGA Nederland zal de officiële samenwerkingsovereenkomst gestalte krijgen. Daarnaast worden nieuwe naam en huisstijl gepresenteerd.

Bedrijfsbrede opleidingen
BGA Nederland zal alle opleidingen zowel voor leerlingen als bedrijfsbrede opleidingen voor de Academy Modern Straatwerk gaan verzorgen. Focus ligt daarbij op klantgerichtheid, kwaliteit en proces. De positie van de stratenmaker als spil in de gebouwde omgeving vraagt voor de toekomst vaardigheden op het gebied van vakmanschap, maar ook op het gebied van samenwerken en communicatie. De oprichting van de Academy sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van certificering in de stratenmakersbranche om op een professionele manier de borging van goede opleidingen te bewerkstelligen. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aansluiting gezocht met het hoger en wetenschappelijk onderwijs om aan de kenniskant ontwikkelingen te volgen en mogelijk te maken.

Nieuwe naam en huisstijl
Tevens zal tijdens de Algemene Ledenvergadering de nieuwe naam van de VMS : Vereniging Modern Straatwerk worden gepresenteerd met bijbehorende nieuwe frisse huisstijl. Het logo is hieronder afgebeeld.

 

logo vms

 

Missie VMS
De VMS is hét platform voor alle partners in de keten en staat voor maatschappelijk verantwoord straatwerk. De VMS heeft als opdracht te werken aan een moderne en gezonde bestratingbranche, waarin professionals op basis van wederzijds respect samenwerken aan een duurzaam product. De VMS wil het beeld van de branche opwaarderen door zich in te zetten voor kwaliteitsverbetering van straattechnieken met aandacht voor de arbeidsomstandigheden en respect voor de omgeving. Op deze wijze wil de VMS een bijdrage leveren om de bestratingbranche weer aantrekkelijk te maken om in te werken.