MKB INFRA lanceert: voorstellen betere aanbestedingspraktijk en Gebiedsportaal klimaatadaptatie

Vandaag lanceert MKB INFRA tijdens haar digitale Algemene Ledenvergadering voorstellen om tot een betere aanbestedingspraktijk voor de mkb-infra bedrijven te komen en het betalingsgedrag tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. Deze voorstellen, gebundeld in een tweetal brochures ‘Toekomstbestendig samenwerken’ en ‘Hervorming van de huidige betalingsregeling in de infra’, worden vandaag door MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen overhandigd aan CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland. Daarnaast opent de minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, vandaag tijdens deze ledenvergadering digitaal het Gebiedsportaal Klimaatadaptatie, waarmee MKB INFRA een digitale ontsluiting van innovatieve producten en nieuwe processen op het terrein van klimaatadaptatie lanceert.

Lees meer...

Uitnodiging NK 2019 Machinaal Straten

Logo VMSDe Vereniging Modern Straatwerk organiseert op 14 juni 2019 van 10.30 tot 17.30 uur in samenwerking met InfraMensen Zuid in het kader van haar jubileumjaar het NK 2019 Machinaal Straten in Oss. Doe mee met een team en ga de strijd aan om de titel ‘Nederlands Kampioen Machinaal Straten’.

De wedstrijdopdracht bestaat uit het machinaal bestraten van twee vakken van 6 bij 3,5 m2, één vak met gebakken dikformaat in keperverband, het andere aansluitende vak met betonstraatsteen in keiformaat in visgraatverband. Het stellen van de banden en het aanbrengen van een kolk met molgoot tussen de vakken vormen onderdelen van de opdracht. Alle pakketten worden door de VMS in elleboogverband aangeleverd. Uiterlijk twee weken voor de wedstrijd ontvangen de teams alle technische informatie met betrekking tot de opdracht. Er wordt zowel op kwantiteit als op kwaliteit gejureerd.

Lees meer...

Vooraankondiging NK Machinaal Straten 2019

In het kader van haar jubileumjaar organiseert De Vereniging Modern Straatwerk samen met InfraMensen Zuid voor de eerste keer het NK Machinaal Straten.
Tijdens dit evenement nemen maximaal 10 teams uit heel Nederland het tegen elkaar op: welk team mag zich op 14 juni het beste machinaal bestratingsteam van Nederland noemen?

Noteer vast in uw agenda: Vrijdag 14 juni 2019, 10.30 – 17.30 uur
Locatie: Oss (nabij de Aengelbertlaan)

U mag dit evenement niet missen!

Binnenkort volgt nadere informatie over de inschrijving.

Gemeente Den Haag winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward 2019

de awardwinnaarsDe MKB INFRA AanbestedingsAward 2019 is gewonnen door de gemeente Den Haag. Deze gemeente is volgens de jury de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. Juryvoorzitter René Fronik ziet bij deze opdrachtgever een grote mate van professionaliteit, vastgelegd in zorgvuldig uitgewerkt en deugdelijk aanbestedingsbeleid. Zaken als rechtmatigheid en doelmatigheid komen goed in het beleid aan bod en krijgen ook in de praktijk handen en voeten en het mkb krijgt niet alleen goede kansen, maar wordt ook daadwerkelijk in de dialoog betrokken. Ook worden nieuwe ontwikkelingen in de aanbestedingsmarkt, zoals de handreiking tenderkosten gelijk opgepakt. Het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag is niet alleen professioneel en up to date, maar ademt ook de Marktvisie.
De markt, zo luidt het motto van Den Haag, zijn we samen, hetgeen de jury van harte onderschrijft. Ook heeft Den Haag de eerdere punten van aandacht, bij de jurybeoordeling in 2017, in het inkoopbeleid serieus opgepakt en aangepast. De gemeente Den Haag ontving uit handen van wethouder Jurgen van Houdt van Enschede (winnaar in 2017) en juryvoorzitter Fronik het infrabeeldje en het certificaat ‘winnaar van de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019’ vanmiddag op een MKB INFRA-bijeenkomst in Rotterdam.

Lees meer...

Handreiking Tenderkostenvergoeding weer een grote stap naar betere aanbestedingen

De Handreiking Tenderkostenvergoeding, opgesteld door Beter Aanbesteden – Regioteam Noord-West, is de volgende grote stap die gezet wordt richting betere aanbestedingen. “Wij zijn er heel trots op”, zegt Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter van de brancheorganisatie MKB INFRA. De Handreiking geeft handvatten voor de vergoeding van tenderkosten. Daar gaan zowel aanbesteders als ondernemers voordeel van hebben. “Het is een mooie handreiking. Ook voor CUMELA Nederland”, zegt Eric van Doorn, van het sectiebestuur Grondverzet en Cultuurtechniek.

Uniek overleg
De Handreiking Tenderkostenvergoeding is het resultaat van een uniek overleg tussen opdrachtgevers, inkoopadviseurs en ondernemers. Juist daarom zijn MKB INFRA en CUMELA Nederland trots op het resultaat. Via de Handreiking komt er meer duidelijkheid over de compensatie van de kosten gemaakt om mee te doen aan een tender. Ook wordt er antwoord gegeven op de vraag wanneer er wel of geen compensatie betaald moet worden. “In 2014 zijn we begonnen met praten over dit onderwerp. In 2015 resulteerde dat in de, door MKB INFRA opgestelde, tabel tenderkosten”, zegt Van Nieuwenhuizen. Nu is die tabel en het bijbehorende toepassingskader onderdeel geworden van de Handreiking. CUMELA Nederland heeft zich ook geconformeerd aan de vergoedingstabel.

Lees meer...

Almi machinefabriek bv winnaar jaar gratis lidmaatschap VMS

Tijdens de InfraTech waren er voor bedrijven en organisaties die hun visitekaartje achterlieten in de VMS-brievenbus twee prijzen te winnen: één jaar gratis lidmaatschap voor belangstellende potentiële leden en voor de al bestaande leden een eenmalige korting op het lidmaatschap. Almi machinefabriek bv uit Vriezenveen is de gelukkige winnaar geworden van het jaar gratis lidmaatschap. Wij feliciteren Han Eshuis (Technical Sales Solutions) van harte en heten hem welkom.

ALMI is onder andere internationaal actief met een breed assortiment steenknippers, pijpuitslijpers en pijpuitklinkers. Deze producten worden wereldwijd verkocht via een omvangrijk dealernetwerk. Van de al bestaande leden ging de korting op het lidmaatschap naar Hamevac. De VMS feliciteert Michiel van Nifterik en Arjan van Oirschot hiermee.

Introductie VMS Branchecertificaat Bestratingsmachinist

In navolging op het Branchecertificaat Straatmaker biedt de VMS nu ook ervaren, maar ongediplomeerde bestratingsmachinisten de mogelijkheid om hun vakbekwaamheid aantoonbaar te maken met het VMS Branchecertificaat Bestratingsmachinist. Door middel van een vakbekwaamheidsproef kunnen deze machinisten laten zien dat zij hun vak verstaan en zelfstandig machinaal straatwerk kunnen uitvoeren. Het branchecertificaat geldt bovendien voor straatmakersbedrijven, die zijn gecertificeerd op basis van BRL 9334 Straatwerk, als bewijs dat de medewerkers aan de vakbekwaamheidseisen voldoen.

Lees meer...

MKB INFRA: Eerste succesvolle resultaten ander betalingssysteem infrawerken

Opdrachtgever Horst aan de Maas geeft goede voorbeeld

Een voordeel aan rente, forse vermindering van kredieten bij banken, een afname van het balanstotaal met een positief effect op de solvabiliteit, beperken van de kans op faillissement en voorkoming van financieringslasten binnen de keten. En dat als resultaat van de eerste pilot die de gemeente Horst aan de Maas aanging met MKB INFRA om de continue voorfinanciering door mkb-ondernemers bij de uitvoering van infraprojecten uit de weg te ruimen.

In het boekje ‘Contract op Maat’ gericht aan alle (semi)overheidsopdrachtgevers, daagde MKB INFRA opdrachtgevers uit de continue voorfinancieringsproblematiek van infraprojecten die ondernemers veel geld kost te lijf te gaan. De gemeente Horst aan de Maas durfde de uitdaging aan en de resultaten van de pilot liegen er niet om, zo blijkt vandaag uit publicatie in BouwBelang nr 4 van okt. 2017, het blad van Aannemersfederatie Nederland waarbij MKB INFRA is aangesloten.

Lees meer...

VSB: Volgende stap in Sectorplan Steigerbouw,Transitiehuis

Transitiehuis: medewerkers behouden en voortijdige uitstroom voorkomen

Samen met CNV Vakmensen en FNV Bouw heeft VSB het startschot gegeven voor het Transitiehuis – een doorstroomhuis van werk naar werk (sectoraal en intersectoraal) dat deel uitmaakt van het sectorplan Steigerbouw. Het Transitiehuis richt zich op de bevordering van mobiliteit en voorkoming van uitval. Doel is het behoud van medewerkers voor de arbeidsmarkt en het voorkomen van voortijdige uitstroom als gevolg van (te verwachten) arbeidsongeschiktheid.

Maatwerktraject
Het Transitiehuis is een maatwerktraject dat voor werkgevers, werknemers en de branche positieve gevolgen heeft. Zo profiteren werkgevers van de kennis en ‘drive’ van goed geschoolde en gemotiveerde werknemers. Bovendien voorkomen ze mogelijk hoge kosten bij instroom in de WIA. Bovenal blijven de werknemers door de duurzame inzet behouden voor de arbeidsmarkt. Daarbij is de kans groot dat door de nauwe samenwerking met technische branches de medewerker voor de techniek behouden blijft.
Voor medewerkers die wegens dreigende arbeidsongeschiktheid in het Transitiehuis instromen, lopen alle verplichtingen van de werkgever door. De medewerkers worden voor transitie-activiteiten ingezet in het Transitiehuis. Dat is in zekere zin detacheren te noemen, maar niet letterlijk want de werkgever krijgt er geen vergoeding voor. Het Transitiehuis zelf kan de werknemer wel detacheren naar een andere werkgever, dat zal vaak met gesloten beurzen gebeuren, maar mogelijk kan daar een tarief voor worden gevraagd.

Lees meer...

Complexiteit aanbestedingsvragen neemt toe

Het AdviesCentrum Aanbestedingen Grond-, Weg- en Waterbouw (ACA GWW), waarin MKB INFRA en VHG participeren, behandelde in 2016 95 vragen. Opnieuw constateert ACA GWW dat de complexiteit van de vragen toeneemt. Bijvoorbeeld over ondeugdelijke motiveringen. Ook het clusteren van werkzaamheden en het verschuiven van risico’s zijn een bron van frustratie voor MKB-bedrijven. 90% van de aan ACA GWW voorgelegde vragen waren inhoudelijk zo complex, dat deze door een jurist beoordeeld moesten worden. In 2015 was dat 75%.

Lees meer...