In BouwBelang nr 3: mkb als architect van de openbare ruimte

Omslag Bouwbelang 3De sociale kracht van het mkb en het mkb als architect van de openbare ruimte, MKB-Toets Rijksbreed verankerd – nu nog uitvoeren!, politiek moet denken als ondernemer volgens MKB-Nl-voorzitter Vonhoff, politiek scherpt wettelijke betaaltermijnen verder aan en een nieuwe mbo-opleiding betonstaalverwerker.
Maar ook aandacht voor de uitdaging om oudere werknemers inzetbaar te houden in de bouw, bijzonder siermetselwerk en een register met als doel nul afval en 100% hergebruik van producten en materialen.

 Lees BouwBelang nr 3-2019

 19 juli 2019

Minisymposium Instroom en Instroombevordering op woensdag 25 september

Op woensdag 25 september organiseert Aannemersfederatie Nederland vanaf 15.00 uur een minisymposium waarbij het centrale thema Instroom en Instroombevordering is.

Tijdens deze themabijeenkomst zal aandacht besteed worden aan een aantal projecten dat gericht is op het bevorderen van instroom op korte termijn en/of het enthousiasmeren van (jonge) scholieren voor bouw en infra voor instroom op de langere termijn.

O.m. de volgende projecten zullen worden gepresenteerd.

  • Noorderpoort – project Noorderhuizen dat gericht is op instroom van statushouders
  • Mensen maken de transitie – spreker uit Den Haag zal vertellen hoe verduurzaming van wijken en het opleiden van mensen uit de participatiewet met een actieve inzet van lokale aannemers tot een win-win situatie kunnen leiden..
  • Go Infra – ambassadeurs bezoeken (lagere)scholen om leerlingen enthousiast te maken voor een beroep en een carrière in de sector Bouw-Infra.

Lees meer...

Reactie Stichting AFNL-NOA pensioenakkoord

Afbeelding van de filmEr is een pensioenakkoord, maar daarmee zijn we er nog niet. De uitwerking is bepalend of mensen in zware beroepen gezond de pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. AFNL-NOA schreef hierover een brief aan Minister Koolmees van SZW en maakte een video.

Op de website van Stichting AFNL-NOA is de brief te downloaden en de video te bekijken.


20 juni 2019

 

Bouwspraak, wij begrijpen elkaar! Eén bouwplaats, eenduidige communicatie

logo BouwspraakVeiligheid begint met eenduidige communicatie. Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Door middel van eenvoudige en herkenbare gebaren kunnen werknemers effectief communiceren ondanks een eventuele taalbarrière of als er sprake is van veel omgevingslawaai. De verschillende (hand)gebaren worden op de website www.bouwspraak.nl getoond en toegelicht.

Lees meer...

AFNL-NOA: Doorbraak in toekomstige wet- en regelgeving voor het mkb

MKB-Toets verankerd in wetgevingstraject

AFNL en NOA zijn zeer verheugd dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de MKB-Toets op toekomstige wet- en regelgeving nu verankert in het wetgevingstraject. Hiermee wordt de MKB-Toets, waarvoor AFNL en NOA jarenlang hebben gepleit, Rijksbreed uitgerold. De door de VVD ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarbij alle departementen de Toets moeten gaan toepassen op voor het mkb relevante wetgeving, is daarbij een stevige steun in de rug.

Lees meer...

AFNL: goed dat Wet Kwaliteitsborging Bouwen is aangenomen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is verheugd dat de Eerste Kamer vandaag de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft aangenomen. Hiermee gaat een einde komen aan de jarenlange discussies en onduidelijkheid over de borging van de kwaliteit van het bouwen. De leden van AFNL, allen mkb-ondernemers in bouw en infra, staan borg voor de kwaliteit van het werk en het daarbij horende vakmanschap.

Lees meer...

BouwBelang nr 2 geheel in teken van duurzaamheid, circulair bouwen

omslag Bouwbelang 2 2019In de special duurzaamheid van BouwBelang (nr 2) een pleidooi van Hoogleraar Smeulders om bij de besluitvorming over energietransitie het technisch perspectief beter door te rekenen, hergebruik van bouwdelen uit een slooplocatie, energiebeheer met Plus-op-de-Meter, de restauratie van het roze kasteel van het Land van Ooit, de bouw van een circulair bedrijfspand en een jonge ondernemer met ergonomische innovaties voor een duurzame inzet.

Klik hier voor BouwBelang 2

AFNL: initiatiefwet terugdringen betaaltermijnen aanscherpen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer heeft aangegeven de Initiatiefwet terugdringing Betaaltermijnen te willen aanpassen van zestig naar dertig dagen bij uitblijven van effect van de 60-dagen termijn. Mkb-aannemers merken helaas nauwelijks effect van aanpassing van betaaltermijnen door grote bedrijven aan het mkb na de inwerking treding van de Initiatiefwet in juli 2017.

Maar liefst 90% van de mkb-aannemers in bouw en infra merkt niets van de nieuwe wetgeving. In de infrasector is dit zelfs 98%. Dit blijkt uit onderzoek dat de Aannemersfederatie jaarlijks door Panteia/EIM laat doen naar het betalingsgedrag van opdrachtgevers.

Lees meer...

Samenwerking arbeidsmarkt voor verduurzaming wijken

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven (waaronder Aannemersfederatie Nederland), overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenden zij de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Lees meer...