Aannemersfederatie: markant oud AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis overleden

Op 74-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Winterswijk Henk Klein Poelhuis, oud-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, op 24 februari jl. overleden. Klein Poelhuis was de eerste voorzitter van de Aannemersfederatie. Hij bekleedde het voorzitterschap vanaf de oprichting van de AFNL in 2008 tot 2018. 

Voor zijn vele en grote verdiensten voor het mkb in bouw en infra en de Aannemersfederatie in het bijzonder gedurende 10 jaar voorzitterschap, werd hij bij zijn afscheid in 2018 benoemd tot eerste erelid van de AFNL. 

Lees meer...

Loket subsidieregeling aanschaf emissieloze bedrijfsauto gaat open

Met ingang van 15 maart gaat het loket voor de subsidieregeling voor de aanschaf van een emissieloze bedrijfsauto open. Deze subsidieregeling is opgezet n.a.v. de introductie van emissievrije zones voor de stadslogistiek vanaf 2025.

Bedrijven die actief zijn in een dergelijke zone kunnen hiermee hun voordeel doen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO.


2 maart 2021

Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners Brede wooncoalitie pakt woningtekort aan

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen.

Een unieke coalitie van 34 organisaties, waaronder de AFNL, heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag. Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. 

Lees meer...

Onderzoek Tijdspaarfonds – TSF

In opdracht van cao-partijen Bureau Bouw & Infra voert USP Marketing Consultancy een onderzoek uit onder zowel werkgevers als werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, ook wel bekend als TSF.

Waarom dit onderzoek?
Cao-partijen Bouw & Infra willen achterhalen of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in de huidige vorm of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op uw wensen en behoeften. Door inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, in welke mate en op welke wijze u gebruik maakt van deze regeling, en wat uw wensen en behoeften zouden zijn, kan onderzocht worden hoe deze arbeidsvoorwaarden het best ingevuld kunnen worden.

Lees meer...

Kamervragen na AFNL-NOA-onderzoek ontzorgpolis

Het CDA, Hilde Palland, heeft maar liefst 13 Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bekendheid en functioneren van de MKB-Ontzorgpolis, als alternatief voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht.
Dit naar aanleiding van de door AFNL-NOA gepresenteerde resultaten van het onderzoek naar de MKB-Ontzorgpolis.De Aannemersfederatie is verheugd dat de resultaten op deze manier opnieuw als Kamervragen bij de minister zijn neergelegd. AFNL pleit al jaren voor verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Lees meer...

In BouwBelang nr 6: verkort loondoorbetalingsplicht en compenseer quarantaineplicht

Omslag Bouwbelang 6In BouwBelang 6: AFNL-NOA pleiten voor het bekorten van de loondoorbetalingsplicht en compensatie van de quarantaineplicht. Minister Wiebes ziet kansen voor het mkb na de pandemie en diversiteit in de steigerbouw. Daarnaast hoe een opdrachtgever met eigen team en in goed overleg met aannemers mooie waterschapsprojecten realiseert, hoe met een driestappenplan een high tech onderzoekslab is neergezet en de groeiverwachting van het EIB voor na de pandemie.

Lees BouwBelang nr 6

In BouwBelang nr 5: Rijksoverheid investeer in de bouw, Nederlandse bouwer circulair meest actief

Omslag Bouwbelang 5AFNL-NOA roept de Rijksoverheid op snel te investeren in de bouw, voor het te laat is, Europees onderzoek laat zien dat Nederlandse bouwers het meest circulair bouwen, hoogleraar Andy van den Dobbelsteen ziet de ‘gebouwde omgeving’ als energiebron’, mkb-ondernemer ziet strakke deadline als uitdaging voor railwerk en het groene ondernemerschap als uitdaging van deze tijd. Een centrumgebouw wordt tot op de laatste vezel van hout gebouwd, tegelbranche benut de positieve effecten van warmte- en koudeafgifte van tegelvloeren en wil dat dit wordt meegenomen in herijking Energielabel en bepleit lage btw. En duurzaam werkgeverschap zit mkb-ers in de haarvaten.

 Lees BouwBelang nr 5

Cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard

De cao Bouw & Infra is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard.

Het avv-besluit treedt in werking op 21 november 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

23 november 2020