Vervolg onderhandelingen cao Bouw & Infra

Op woensdag 10 maart hebben werkgevers en werknemers verder gesproken over de cao Bouw & Infra. In het eerste overleg op 3 maart lag de nadruk op het bespreken van de FNV voorstellen. Vandaag waren de voorstellen van CNV het onderwerp van gesprek. 

Werkgevers zetten in op een cao met toekomstperspectief
Hoe de economie zich ontwikkelt is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor het beleid van de overheid. Daarom zetten de werkgevers in op een cao die perspectief biedt voor werkgevers en werknemers. Ook is het belangrijk dat cao-partijen, eerder gemaakte protocol-afspraken, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van instroom en behoud van vakkrachten, nader uitwerken. Kort lopende cao’s stellen partijen niet in staat om de actiepunten uit de voorgaande cao uit te werken. Werkgevers roepen dan ook op om een cao te sluiten met een looptijd van minimaal 2 jaar.

Tijdens de cao-onderhandelingen nemen de partijen de corona maatregelen in acht en er wordt onderhandeld met een beperkte werkgeversdelegatie. De volgende onderhandelingsgesprekken vinden plaats op 22, 30 en 31 maart.
10 maart 2021