Onderzoek Tijdspaarfonds – TSF

In opdracht van cao-partijen Bureau Bouw & Infra voert USP Marketing Consultancy een onderzoek uit onder zowel werkgevers als werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, ook wel bekend als TSF.

Waarom dit onderzoek?
Cao-partijen Bouw & Infra willen achterhalen of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in de huidige vorm of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op uw wensen en behoeften. Door inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, in welke mate en op welke wijze u gebruik maakt van deze regeling, en wat uw wensen en behoeften zouden zijn, kan onderzocht worden hoe deze arbeidsvoorwaarden het best ingevuld kunnen worden.

Meedoen aan het onderzoek
Omdat u gebruik maakt van het TSF, heeft u een goed beeld van de huidige invulling. Met uw ervaringen kunnen wij onderzoeken wat er goed is aan het TSF en wat er eventueel anders zou kunnen.

Aan de hand van uw antwoorden kunnen cao-partijen met elkaar beslissen:

  1. of het TSF in de huidige vorm doorgaat;
  2. of er aanpassingen noodzakelijk zijn;
  3. of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op de wensen en behoeften van werkgevers en werknemers.

Direct meedoen?
U kunt direct meedoen door op één van de onderstaande knoppen te drukken.

Als werkgever kunt u hier klikken:  http://www.usp-onderzoek.nl/TSFwerkgevers.htm

Liever telefonisch meedoen?
In een latere fase wordt dit onderzoek ook nog telefonisch uitgevoerd. Wilt u graag telefonisch meedoen in plaats van online, dan kunt u via onderstaand aanmeldformulier enkele gegevens achterlaten. U zult dan in de komende weken gebeld worden door USP Marketing Consultancy voor deelname of het maken van een afspraak.

Naar het aanmeldformulier

 

5 februari 2021