Kamervragen na AFNL-NOA-onderzoek ontzorgpolis

Het CDA, Hilde Palland, heeft maar liefst 13 Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bekendheid en functioneren van de MKB-Ontzorgpolis, als alternatief voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht.
Dit naar aanleiding van de door AFNL-NOA gepresenteerde resultaten van het onderzoek naar de MKB-Ontzorgpolis.De Aannemersfederatie is verheugd dat de resultaten op deze manier opnieuw als Kamervragen bij de minister zijn neergelegd. AFNL pleit al jaren voor verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Het gaat onder meer om vragen over de onbekendheid van de polis, de verplichte koppeling van de polis aan een arbodienst, de hoge prijs van de polis t.o.v. een verzuimverzekering. Daarnaast heeft zij de minister gevraagd of hij verwacht dat de tegemoetkoming voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar wel echt bij de mkb-werkgevers terecht komen en of het toch uiteindelijk niet effectiever zou zijn voor kleinere werkgevers om alsnog de loondoorbetalingsplicht te verkorten. De minister heeft inmiddels aangegeven iets langer dan de normale termijn nodig te hebben om de vragen te beantwoorden.


2 februari 2021