Onderhandelingen cao Bouw & Infra opgeschort

Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en Vereniging van waterbouwers hebben, in gezamenlijk overleg met FNV en CNV Vakmensen, besloten de onderhandelingen voor de Bouw & Infra cao op te schorten. Het feit dat vooralsnog onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis voor de sector zijn, maakt het nu onmogelijk om afspraken te maken die passend zijn bij deze moeilijke periode.
De geldende cao Bouw & Infra liep af op 1 januari 2020. Nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao eind 2019 werden uitgesteld als gevolg van de PFAS- en stikstofcrisis, werd het gesprek tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao begin februari 2020 hervat.

De afgelopen weken hebben werkgevers en vakbonden intensief met elkaar gesproken over onder andere ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’, ‘eerder stoppen met werken voor oudere werknemers met zwaar werk’, ‘instroom en onderwijs’ en ‘flexibilisering en uitzenden’.

Onzekerheid over gevolgen coronacrisis
Het feit dat op dit moment onzeker en onvoorspelbaar is wat de gevolgen van de coronacrisis zijn, maakt het onmogelijk om nu afspraken te maken over de bovenstaande onderwerpen. We blijven de situatie monitoren en gaan het gesprek opnieuw met elkaar aan wanneer het juiste moment zich voordoet.

19 maart 2020