Kabinet adviseert sociale contacten te vermijden in héél Nederland

AFNL-NOA pleiten met MKB-NL voor specifieke noodmaatregelen voor ondernemers

Vandaag heeft het Kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader van het coronavirus.

Kortweg komt het advies neer op het vermijden van het sociale contact in héél Nederland. Als volgt:

 • Iedereen in Nederland blijft thuis als hij/zij klachten heeft van verkoudheid, koorts of hoest.
 • Alle bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast, dit gaat zowel om zakelijke bijeenkomsten, sportwedstrijden, concert- en theaterbezoek en musea (gaan dicht).
 • Er worden ook geen bijeenkomsten meer georganiseerd op het werk groter dan 100 personen.
 • Er wordt aangeraden om indien dat mogelijk is zoveel mogelijk thuis te werken, om het aantal mensen op het werk te spreiden.
 • Beperk het bezoek aan kwetsbare ouderen.
 • Kwetsbare mensen wordt geadviseerd het gebruik van OV te beperken
 • Ga niet vliegen.

Noodmaatregelen voor ondernemers bepleit

Daarnaast wordt in de lobby met het kabinet gewerkt aan een aantal maatregelen om ondernemers behulpzaam te zijn, uiteenlopend van:

 • Versoepelen regeling werktijdverkorting
 • Overbruggingsfinanciering met o.a. garantie op rekeningcourant krediet
 • Soepeler invorderingsbeleid Belastingdienst met opschorten betalen en bijstellen voorlopige aanslagen
 • Verruimen van de uitstelfaciliteit voor ondernemers
 • Versoepelen uitstel indienen IB-aangifte 2019

U kunt het gehele pakket, wat nu voorligt vanuit MKB-Nederland / VNO-NCW lezen.

Tevens heeft AFNL-NOA bepleit om de boeteclausule voor opleveren aangenomen/aanbesteed werk uit te stellen bij vertraging t.g.v. het coronavirus.

 Overmacht en deeltijd-ww

Op het secretariaat komen vragen binnen over hoe te handelen bij het onderling zaken doen tussen bedrijven met commerciële contracten; overmacht / force majeur. En daarnaast over werktijdverkorting voor werknemers die niet aan het werk kunnen t.g.v. het coronavirus. Tips hierover kunt u vinden in deze pdf van VNO-NCW.

T.a.v. deeltijdww ook specifiek op de sites van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Tevens is er speciaal voor ondernemers met vragen een loket geopend, tel 0800 – 2117 of kijk op www.kvk.nl/coronaloket/

Daarnaast wordt dagelijks de site van de Rijksoverheid geactualiseerd, houdt deze in de gaten; www.rijksoverheid.nl.

Lees het complete noodpakket-corona van MKB Nederland/VNO-NVW

12 maart 2020