AFNL: Handleiding preventieve maatregelen coronavirus beschikbaar

Helaas stijgt ook in Nederland het aantal vastgestelde ziektegevallen door het coronavirus. Voor het geval u hiermee te maken krijgt, heeft MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN een aantal tips en adviezen gebundeld in een praktische en beknopte handleiding. In hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, maar ook over arbeidsrechtelijke consequenties als er uitval is door ziekte of bepaalde gebieden moeten worden afgesloten, waardoor werk niet mogelijk is. Hoe kunnen bedrijven en ondernemers/werkgevers op een zo gezond en veilig mogelijke manier omgaan met preventie of gevolgen van het coronavirus.

De handleiding is een samenvatting van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties, zoals ministeries, officiële instanties maar ook branches die rechtstreeks worden geconfronteerd met het virus. De handleiding bevat feiten over het virus, een checklist risicobeheersing en aandachtspunten, hygiënische en preventieve maatregelen voor werkgevers/ondernemers en werknemers, de rol van de bedrijfsarts en de huisarts, de continuïteit van het bedrijf en arbeidsrechtelijke informatie over bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte, maar ook over privacywetgeving en het aanvragen van werktijdverkorting, als dat nodig mocht worden.

De handleiding is te vinden via de site van de AFNL, maar ook op de sites van MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN. Daarnaast is op de website van het RIVM steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden, www.rivm.nl

5 maart 2020