Kleine stappen vooruit in cao-onderhandelingen Bouw & Infra

Op 12 februari werd het gesprek tussen werkgevers en bonden over een nieuwe Bouw & Infra cao hervat. In de tweede onderhandelingsronde op 3 en 4 maart is gesproken over de thema’s ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’ en ‘eerder stoppen met werken voor oudere werknemers met zwaar werk’. Tijdens de constructieve bespreking hebben de partijen langdurig stil gestaan bij deze onderwerpen. Werkgevers en werknemers hebben voldoende tijd genomen om elkaars belangen toe te lichten en te duiden.

De afspraak is dat beide partijen de komende week zorgen voor aanvullende informatie op de besproken onderwerpen. Het gesprek wordt vervolgd op 10 maart.

Op weg naar een toekomstbestendige cao
Het afgelopen jaar hebben werkgevers zich ingespannen om bij de achterban op te halen wat volgens hen een toekomstbestendige cao is. In alle regio’s is daarvoor gesproken met werkgevers èn werknemers. Werkgevers zetten in op een wendbare cao met een korte looptijd, vanwege onduidelijkheid over de ontwikkeling van de markt. Maar niet zonder de opgave voor het komende jaar vast te stellen.

Bekijk wat de hoofdpunten voor werkgevers zijn.


5 maart 2020