AFNL: volg informatie over corona virus

Na de uitbraak van het coronavirus in december in Wuhan in China, heeft het virus ook Europa en Nederland bereikt. Over de hele wereld worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook de Nederlandse overheid en het RIVM hebben maatregelen genomen, daar het de verwachting is dat het aantal besmettingen nog verder toeneemt. Het is van belang alert te blijven op signalen in uw bedrijf en de websites van de Rijksoverheid, MKB-NL/VNO-NCW en het RIVM in de gaten te houden. Ook is er nog een informatienummer voor algemene informatie over het coronavirus: publieksinformatienummer 0800 1351.

De links naar de websites vindt u hieronder:

Voorkom verspreiding

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de belangrijkste en eenvoudigste maatregelen:

  • Regelmatig je handen wassen met zeep
  • Hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog
  • Papieren zakdoekjes eenmalig gebruiken

Ook hierover staat nadere informatie op de site van het RIVM. Als je denkt dat je bent besmet, neem telefonisch of per mail contact met de huisarts op, ga er niet naar toe om anderen niet te besmetten. De huisarts zal door middel van een paar vragen vast stellen wat u moet doen.

Werknemers ziek, werk stil gelegd
Van geval tot geval kunnen situaties verschillen. Situaties als werknemers die niet naar het werk kunnen omdat ze in quarantaine worden gehouden of omdat ze zijn besmet, maar ook stilleggen van een bouwplaats om besmetting te voorkomen, kan gaan voorkomen. Dit kan naast het feit dat de ziekte vervelend is tot lastige financiële of juridische vragen leiden, over bijvoorbeeld loondoorbetaling, niet tijdig opleveren werk, enz. Voor nadere informatie hierover, kijk ook op de sites van MKB-NL/VNO-NCW en de AWVN:

2 maart 2020