Op de agenda!

AFNL hoopt dat Kabinet snel besluit na advies commissie Remkes

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) had gehoopt dat de commissie-Remkes iets meer duidelijkheid zou verschaffen over de vergunningverlening in de bouwsector. Op dit moment liggen vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil door de Stikstofuitspraak van de Raad van State en steeds meer mkb-aannemers krijgen van hun opdrachtgevers te horen dat vergunningen niet worden verleend of ingetrokken. Zelfs voor kleinere opdrachten. Als dit lang duurt gaan mkb-aannemers die materiaal hebben ingekocht en medewerkers hebben ingepland omvallen.

De Aannemersfederatie gaat er vanuit dat het Kabinet snel met noodmaatregelen komt voor het stikstofprobeem, anders komt er van de enorme bouwopgave die moet worden uitgevoerd weinig terecht. En de stimulerende maatregelen om de woningmarkt los te krijgen die op Prinsjesdag zijn gelanceerd, zijn dan niet meer nodig. Via de koepel MKB-Nederland/VNO-NCW is door branches gezamenlijk een tienpunten prioriteitenlijst aangereikt.

Daarnaast zal het kabinet duidelijkheid moeten verschaffen over de PFAS, PFOS en PFOA-problematiek (zgn. Zeer Zorgwekkende Stoffen). Ook daardoor stagneren opdrachten voor mkb-aannemersbedrijven in de infra, het grond- en baggerverzet en komen ondernemers in problemen. 

Ook hier is een adequate noodoplossing urgent.

De bouw en infra verdient een meer op elkaar afgestemd beleid van het Kabinet. Nu valt de ene regel van het ene departement over de andere regel van een ander departement. Dit roept om afstemming en coördinatie binnen het Kabinet en adequate noodmaatregelen om e.e.a. op te lossen.

 

25 september 2019