Op de agenda!

AFNL: mkb-bouw en infra kan niet bouwen met zwalkend Kabinetsbeleid

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat er met het oog op Prinsjesdag een aantal stimulerende maatregelen komt voor de bouw van nieuwe woningen, zowel voor starters, woningcorporaties als de particuliere woningmarkt. Hierop wacht de sector al heel lang. Echter, dan zal het kabinet wel met oplossingen moeten komen voor de stikstofproblematiek, waardoor op dit moment vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil (komen te) liggen. Daarnaast zal het kabinet duidelijkheid moeten verschaffen over de PFAS, PFOS en PFOA-problematiek (zgn. Zeer Zorgwekkende Stoffen), waardoor het grond- en baggerverzet ernstig stagneert en opdrachtgevers opdrachten uitstellen.

De bouw en infra verdient een meer op elkaar afgestemd beleid van het Kabinet. Nu valt de ene regel van het ene departement over de andere regel van een ander departement.

Woningmarktmaatregelen steun in de rug, maar bouw gaat plat
De Aannemersfederatie pleit al langer voor stimulerende maatregelen om de woningmarkt los te krijgen. De voorstellen die nu in het licht van Prinsjesdag op tafel liggen, zouden de sector een steun in de rug kunnen zijn. En hopelijk bevorderen ze dat ook, maar dan moet er wel op andere terreinen maatregelen worden genomen. Want nu dreigt de bouw stil te komen liggen. Op dit moment liggen enkele duizenden opdrachten stil door de Stikstofuitspraak van de Raad van State en steeds meer mkb-aannemers krijgen van hun opdrachtgevers te horen dat vergunningen niet worden verleend of ingetrokken omdat stikstofberekeningen niet bij de vergunning zijn betrokken. Zelfs voor kleinere opdrachten. Uit angst van opdrachtgevers dat de stikstofuitstoot tijdelijk (onvermijdelijk tijdens de bouw) iets wordt vergroot, worden vergunningen ingetrokken of uitgesteld. De AFNL roept het Kabinet op snel met een noodoplossing te komen om de enorme rem in de bouw en infra op te heffen.

Noodmaatregel voor stikstof en PFAS moet bouw weer laten bouwen
Iets soortgelijks speelt voor de ontstane problematiek ten aanzien van grond- en baggerspecie waarin PFAS, een stof die al decennia lang wordt toegepast in industriële en andere productieprocessen, wordt aangetroffen. Door het ontbreken van duidelijke normen en regelgeving ten aanzien van deze stof, stellen opdrachtgevers hun opdrachten uit, waardoor mkb-aannemers in infra en grondwerk in problemen komen. Ook hier is een adequate noodoplossing gewenst. Het kan volgens de AFNL niet zo zijn dat door zwalkend Kabinetsbeleid het ene departement stimuleert dat moet worden gebouwd, terwijl door maatregelen van andere departementen de bouw en infra wordt stilgelegd. Dit roept om afstemming en coördinatie binnen het Kabinet.

 6 september 2019