Op de agenda!

Werken in de hitte: Tref goede voorzieningen en neem de veiligheid en gezondheid van werknemers in acht.

Vandaag en ook de komende dagen is het warm! In de Arbowet staat niet precies wanneer er sprake is van ernstige en onmiddellijk gevaarlijke hitte. Risico’s hangen namelijk niet alleen van de temperatuur af, maar ook van bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en de werkkleding.

Risico’s waar aan gedacht moet worden is onder andere warmte-uitslag, hitteslag of zelfs een zonnesteek. Als de temperatuur op de werkplek boven de 40 °C stijgt, is er bijna altijd een risico op gezondheidsschade en moeten er maatregelen worden genomen. Ook bij wat lagere temperaturen kan gezondheidsschade optreden als er sprake is van bijvoorbeeld zwaar werk, een slechte lichamelijke conditie en veel direct zonlicht. Warm weer kan daarnaast ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Het concentratievermogen neemt af waardoor de kans op ongevallen toeneemt.

Tips voor veilig werken in de hitte voor u en uw werknemers:

  • Werk zoveel mogelijk in de schaduw (afschermen/overkappen van de werkplek)
  • Verschuif werktijden en houd extra rustpauzes
  • Draag luchtige kleding en hoofdbescherming
  • Drink voldoende water
  • Let op signalen van je lichaam. Duizelingen, donkere urine of hoofdpijn kunnen signalen zijn van oververhitting of vochttekort
  • Eet gekoeld fruit
  • Smeer je in
  • Leg een koele handdoek in je nek

Voor meer tips kijk op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/warmte/maatregelen-bij-werken-in-de-hitte

 

23 juli 2019