Aangekondigde vakbondsacties pensioenen 18 maart

FNV en CNV roepen hun leden op om op maandag 18 maart het werk gedurende een dag neer te leggen. In aanloop naar 18 maart en ook na deze datum dienen werkgevers rekening te houden met kortstondige acties.

De vakbeweging wil met deze actie haar eisen aan het kabinet over een goed toekomstbestendig pensioenstelsel kracht bijzetten. Zo wil ze dat werkenden op tijd moeten kunnen stoppen met werken, dat de koppeling met de levensverwachting wordt losgelaten, dat de financiële spelregels worden aangepast en dat flexwerkers ook een goed pensioen kunnen opbouwen.

Werkgevers en bonden waren afgelopen november dicht bij een akkoord en de werkgevers in de bouw en infrasector zien nog steeds voldoende aanknopingspunten om tot een afronding te komen die goed is voor iedereen. Daarbij staan vijf zaken centraal die overeenkomen met de zorgen van de bonden, zoals meer kans op indexatie, koppeling met levensverwachting, maatwerk om eerder te kunnen stoppen. 
De problemen zoals geschetst door de bonden zijn niet van toepassing op de pensioenen van de werknemers in de bouw & infra sector.

We raden u aan deze aankondiging serieus te nemen en u voor te bereiden op eventuele acties. De acties kunnen ook in en om uw bedrijf plaatsvinden. Werknemers in de Bouw & Infra hebben het recht te staken. De vredesplicht in de cao Bouw & Infra (art. 95 lid 3 ) is niet van toepassing op de landelijke actie.

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden? Lees verder op het ledengedeelte van de website of kijk in het extra ledenbulletin dat in maart is verzonden.

Heeft u vragen? Bel onze helpdesk, telefoon: 0318 - 544900

8 maart 2019