KOMO

KOMO is een stichting zonder winstoogmerk. KOMO staat  voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven, waardoor gebruikers kunnen vertrouwen op de kwaliteit daarvan.


Daarnaast voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere kwaliteits- en veiligheidseisen. De KOMO-certificatiesystematiek komt tot stand door een evenwichtige inbreng van diverse partijen: certificaathouders, klanten van certificaathouders en certificatie-instellingen. Zij brengen de kennis bij elkaar die nodig is om de kwaliteitsdoelstellingen te realiseren en de toegevoegde waarde van het KOMO-merk te waarborgen.

Zie: www.komo.nl

Namens AFNL zit T. Zanen in het Bestuur van KOMO.