FAQ WKB

Q: Hoe vind ik een kwaliteitsborger?

A: De kwaliteitsborgers moeten werken volgens een toegelaten instrument en zelf worden erkend door de aanbieder van het instrument. Er komt een openbaar register waarin de kwaliteitsborgers worden opgenomen met vermelding voor welk instrument ze zijn erkend. Dat register is er nog niet. Er zijn dus nog geen ‘echte’ kwaliteitsborgers, maar er zijn wel bedrijven die zich voorbereiden en vaak ook al betrokken zijn (geweest) bij de pilotprojecten, die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Als je een bijvoorbeeld voor een proefproject een kwaliteitsborger zoekt, kun je het beste informeren bij de aanbieders van de instrumenten

Q: Welke instrumenten zijn er?

A: Een instrument moet worden toegelaten door de Toelatingsorganisatie. Die organisatie is er nog niet en er zijn dus op dit moment nog geen toegelaten instrumenten. Er zijn wel verschillende instrumenten in voorbereiding. KOMO heeft KiK gepresenteerd, dat mede is gebaseerd op BRL 5019. Het VKB van SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) en het WKI van Woningborg richten zich op nieuwbouwwoningen, terwijl Metaalbouwborg van de Metaalunie bedoeld is voor staalbouw bedrijfshallen. Ten slotte is er de Technical Inspection Service (TIS), die zich in eerste instantie richt op complexere bouwwerken.

(November 2019)

 

Q: Wie geeft de kwaliteitsborger opdracht?

A: De Wkb bepaalt slechts dat er bij de vergunningaanvraag een kwaliteitsborger moet worden aangewezen. Dat betekent dat de vergunningaanvrager daarvoor verantwoordelijk is. De Wkb bepaalt echter niet wie de kwaliteitsborger een opdracht verstrekt. Dat kan dus de opdrachtgever zijn, maar ook de aannemer of zelfs nog een andere partij. De vergunninghouder blijft gedurende het werk er wel voor verantwoordelijk dat er een kwaliteitsborger is.

(November 2019)

 

Q: Wanneer treedt de Wkb in werking?

Q: Wanneer treedt de Wkb in werking?

AActualiteiten en praktische tips
De invoering van de Wkb is opnieuw uitgesteld, nu tot 1 juli 2022. Het goede nieuws is dat we daardoor de gelegenheid krijgen nog een halfjaar langer voor te bereiden en ervaring op te doen in proefprojecten.
We merken uit de ervaringen met de proefprojecten dat de Wkb complex is. Daarom besteden we in deze nieuwsbrief naast een aantal actualiteiten aandacht aan een paar praktische zaken: eigen werk en/of afbouw door de opdrachtgever, oplevering, gereedmelding en ingebruikneming van de woning (of het bouwwerk) en hoe om te gaan met eigen werkzaamheden door de opdrachtgever en nevenaanneming. We zullen daarvoor ook een paar direct bruikbare tips geven.

 

 


Informatiebrieven WKB

Download de informatiebrieven als pdf: