Dossiers

Voor leden van de bij de Aannemersfederatie aangesloten branche-organisaties staat er op de besloten ledensite een groot aantal dossiers met praktische informatie voor ondernemers, van belang voor de bedrijfsvoering. De dossiers zijn opgebouwd van A tot Z; van arbeidsomstandigheden tot zelfstandigen zonder personeel. En alles wat daar tussenin past, zoals CAO, loonkostenberekening, bedrijfsauto en de fiscus, ontslagrecht. Ook staan er voorbeeldcontracten en -overeenkomsten op de ledensite.

Log in om toegang tot de dossiers te krijgen.